Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường đoàn kết nhân dân xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

MTTQ các cấp tỉnh Đồng Nai huy động sức mạnh đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển

MTTQ huyện Yên Khánh: Khánh thành 4 nhà "Đại đoàn kết"

Nông thôn mới xã Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên, phòng, ban, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với cấp xã và 9 tiêu chí đối với cấp huyện, nhất là các tiêu chí về văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng thời, mỗi tổ chức thành viên lựa chọn nội dung phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của tổ chức mình để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới như: Hội Cựu Chiến binh vận động hội viên gương mẫu xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hội Phụ nữ vận động hội viên xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, bảo vệ và giữ gìn cảnh quan môi trường; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp quỹ xây dựng “Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền ủng hộ trên 300 triệu đồng. Các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp với gia đình và địa phương xây mới 28 nhà, sửa chữa 6 nhà; hỗ trợ phụ nữ gặp rủi ro hoạn nạn; tặng quà phụ nữ gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, khó khăn, tàn tật với tổng số tiền 530 triệu đồng, tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền 225 triệu đồng. Hội Nông dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; hiến đất xây dựng đường giao thông, đường nội đồng; đăng ký xây dựng các mô hình do nông dân trực tiếp đảm nhận như: nhận thu gom rác thải, con đường tự quản, trồng hàng cây nông dân... Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”  được đẩy mạnh, ngày càng xuất hiện nhiều nông dân điển hình tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho lao động nông thôn. Liên đoàn Lao động phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, triển khai cuộc vận động “Công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp công đoàn ủng hộ 130 triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới, xây dựng 2 mô hình điểm về vệ sinh môi trường. Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Xuân Trường chung tay xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tổ chức các diễn đàn giáo dục truyền thống, xây dựng quỹ học bổng “Sóng Hồng” đạt trên 130 triệu đồng, 5 năm qua đã trao thưởng cho 554 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi ở các cấp học với tổng số tiền là 172 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; vận động hội viên hiến 8.581m2 đất thổ cư, 162.466m2 đất nông nghiệp cho việc quy hoạch các vùng sản xuất, làm đường giao thông thủy lợi nội đồng; đóng góp ủng hộ bằng tiền, vật chất xây dựng các công trình văn hóa - xã hội, làm đường giao thông, hệ thống chiếu sáng tại các thôn, xóm, khu dân cư ở địa phương trị giá trên 8 tỷ đồng... Đối với tiêu chí giảm hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngày càng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tập trung mọi nguồn lực vào mục tiêu xoá nhà tạm, nhà mất an toàn cho các hộ nghèo, từng bước góp phần hoàn thành việc nâng cấp nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2014-2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được gần 3,5 tỷ đồng; cùng với các nguồn lực khác đã hỗ trợ xây dựng được 104 nhà đại đoàn kết. Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, ngày Thương binh - Liệt sĩ, Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên và các xã, thị trấn còn tổ chức thăm hỏi hỗ trợ hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất, động viên học sinh nghèo vượt khó... trị giá hàng tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Với việc vận động, tuyên truyền, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, trong 7 năm triển thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Xuân Trường đã huy động được gần 1.888 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động từ doanh nghiệp trên 199 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư trên 368 tỷ đồng; vốn huy động từ các nguồn khác trên 39 tỷ đồng… Nhiều gia đình đã hiến tặng hàng trăm mét vuông đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng và ngày công lao động xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cơ sở vật chất, hạ tầng điện, đường, trường, trạm được nâng cấp, xây mới; hệ thống kênh mương, thủy lợi được kiên cố hóa, nhà văn hóa thôn, xóm được sửa chữa và xây dựng khang trang... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,7%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại; các mô hình cánh đồng mẫu lớn, tích tụ ruộng đất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao; năng suất lúa bình quân đạt 123 tạ/ha/năm; giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt trên 100 triệu đồng/năm. Bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Kết quả, có trên 90% hộ gia đình được hỏi hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Xuân Trường tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương./.

Lam Hồng 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản