Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Thời gian quan, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Quảng Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường (BVMT) tại cơ sở, khu dân cư (KDC). Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia BVMT, thói quen giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp của mỗi người dân đang được hình thành, duy trì và phát triển.

Phản biện về thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Hạt nhân truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Nói về vai trò của Mặt trận các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu”, ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng điểm mô hình KDC tự quản BVMT gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa nội dung BVMT vào việc xây dựng, bổ sung các hương ước, quy ước tự quản ở các địa bàn dân cư phù hợp với những quy định của pháp luật và phong tục, tập quán của mỗi vùng, miền.

Trên cơ sở các hương ước, quy ước và thực trạng ô nhiễm môi trường, yêu cầu BVMT ở từng KDC, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức cho người dân ký các bản cam kết thực hiện các nội dung BVMT trong tổ chức cuộc sống gia đình, sinh hoạt làng, xã, KDC và trong sản xuất, kinh doanh theo quy mô hộ kinh tế gia đình, kinh tế cá thể.

Các bản cam kết BVMT được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có sự bàn bạc, đồng thuận theo từng nội dung cụ thể của các hộ gia đình ở cộng đồng dân cư. Quá trình thực hiện các bản cam kết là một trong những nội dung chính của hoạt động tự quản BVMT ở KDC nên người dân có ý thức tự giác cao trong thực hiện, mang lại hiệu quả rõ nét.

Các cấp Mặt trận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về BVMT với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Vào Ngày Môi trường thế giới hàng năm, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị điểm tổ chức các buổi lễ mít tinh nhằm chuyển tải các thông điệp về biến đổi khí hậu, sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu đến cuộc sống, môi trường, đe doạ lợi ích sống còn của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Qua đó, tổ chức đồng loạt các hoạt động BVMT, như: ra quân làm sạch môi trường ở KDC và bờ biển, nạo vét kênh mương, khơi thông hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, chôn lấp rác thải… Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã tạo được sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về ý thức BVMT, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực.

Hàng năm, có 159 xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo với trên 330.000 người tham gia, thu gom và xử lý trên 1.500 tấn rác thải các loại.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban MTTQVN tỉnh, năm 2018, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức được 10 lớp tập huấn về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVMT tại các huyện, thị xã, thành phố cho 918 cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở.

Hai bên đã phối hợp tổ chức xây dựng, duy trì các điểm KDC tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng 6 mô hình điểm KDC ở 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh triển khai triển khai xây dựng 3 mô hình điểm về “KDC cư thực hiện hài hoà xóa đói giảm nghèo và BVMT, chống biến đổi khí hậu” tại 3 KDC vùng đồng bào tôn giáo, gồm: chùa Quảng Xá (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh), Giáo họ Đồng Đưng, Giáo họ Thong Thóng (xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) và KDC Chợ Cuồi (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa), đồng thời duy trì 14 mô hình điểm đã xây dựng từ những năm trước tại các KDC cư vùng giáo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã chủ trì giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, bệnh viện trên địa bàn, gồm: BQL Khu kinh tế tỉnh, Công ty CP khai thác sản xuất bột đá Linh Thành, Công ty CP Bia Hà Nội Quảng Bình, Công ty CP xi măng Sông Gianh, Bệnh viện đa khoa Đồng Hới, Bệnh viên đa khoa Bắc Quảng Bình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay: “Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp về BVMT nên các điểm nóng về ô nhiễm môi trường cơ bản đã được kiểm soát và xử lý, tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại một số cơ sở sản xuất đã chấm dứt, ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân từng bước được nâng cao.

Đặc biệt, qua xây dựng mô hình điểm và duy trì tổ tự quản BVMT đã giúp người dân thay đổi hành vi, lối sống, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, việc sử dụng nguồn nước sạch, công trình vệ sinh hợp lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đã trở thành nền nếp ở các KDC, góp phần giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 97/136 xã đạt tiêu chí môi trường, trong đó có 62 xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới”.

N.B

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản