Đi tìm di sản các dân tộc thiểu số
Đi tìm di sản các dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Thời gian qua, việc thực hiện sưu tầm các di sản văn hóa truyền thống điển hình của 3 dân tộc thiểu số Raglai, Ê Đê, T’rin đã góp phần lưu giữ được những giá trị văn hóa đang dần mai một của...
Đồng bào Cống làm theo lời Bác
Đồng bào Cống làm theo lời Bác
(Mặt trận) -Đồng bào Cống là một trong những dân tộc đặc biệt khó khăn, sinh sống tập trung tại 2 bản: Xám Lắng và Láng Phiếu (xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) với 240 hộ, 950 nhân khẩu. Học tập và...
Chăm lo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo
Chăm lo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo
(Mặt trận) -Là địa bàn đặc thù, có nhiều xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và người theo tôn giáo, Đảng bộ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình luôn xem việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo là...
Chung tay xây dựng nông thôn mới ở Mường Sang
Chung tay xây dựng nông thôn mới ở Mường Sang
(Mặt trận) -Mục tiêu “Làng bản ấm no, không còn đói nghèo”, “Sạch đường, đẹp ngõ, không có dịch bệnh”, “Gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền”, “Làng xóm yên vui” trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giờ đây không chỉ là...
Làng Chăm Thành Tín xây dựng nông thôn mới
Làng Chăm Thành Tín xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Thành Tín là thôn đồng bào dân tộc Chăm thuộc xã Phước Hải (Ninh Phước, Ninh Thuận), có dân số 1.013 hộ, trên 6.000 nhân khẩu và có 2 tôn giáo: Bà Ni và Bàlamôn. Qua 2 năm (2019-2020) triển khai thực hiện...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản