Nghệ An lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ
Nghệ An lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ
(Mặt trận) - Để khắc phục những khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường phối hợp...
Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm qua, tỉnh luôn quan...
Đak Đoa quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Đak Đoa quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai có hơn 57% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, huyện luôn quan tâm tổ chức thực hiện công tác dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản