Tăng cường giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí

(Mặt trận) - Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

MTTQ tỉnh Long An trao 700 phần quà cho người dân huyện Đức Huệ

Nhân dân cả nước đoàn kết, sáng tạo cùng Đảng, Nhà nước vượt qua đại dịch Covid-19

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

 Mặt trận tỉnh Tuyên Quang giám sát xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Âu Thế Thái, thời gian qua công tác giám sát luôn được tăng cường và đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Với 6.088 cuộc giám sát được MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở phối họp thực hiện đã tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, nội dung giám sát tập trung vào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới người có công với cách mạng. Cùng với đó là các vấn đề cấp bách như: Bảo vệ môi trường, ứng phó với biên đổi khí hậu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp, việc dạy thêm, học thêm của trường học; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt, cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia hiệu quả vào thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đáng chú ý, như cuộc giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng một số dự án kinh tế, xã hội tại một số địa bàn trong tỉnh cho thấy còn một số hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể: Qua giám sát công trình đường liên thôn thôn Nà Nghè - Bản Luông, đập thủy lợi thôn Pooi, thủy lợi Lung Pín, cầu tràn liên hợp Khuổi Phao tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình cho thấy, nhiều hồ sơ chưa thể hiện công khai, minh bạch trong các dự án, không công khai kết quả chọn thầu, không công khai quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án, kết quả thực hiện dự án ở các công trình. Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu UBND xã Hồng Quang nghiêm túc rút kinh nghiệm để việc triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới được đảm bảo.

Hay tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại như: Hầu hết các quyết định phê duyệt dự toán công trình và thông báo trúng thầu, thông báo khởi công chưa được công khai theo quy định của pháp luật để nhân dân được biết. Trong hồ sơ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, biên bản họp thôn để bình xét các hộ được tham gia chưa thể hiện số lượng các hộ dân tham dự cuộc họp mà chỉ có tổng số hộ được bình xét, thụ hưởng dự án. Ở một số địa bàn, đơn vị khác khi giám sát cũng phát hiện những tồn tại: Một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 thiếu biên bản họp thôn, không công khai tại các thôn. Một số hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản không thể hiện việc họp bàn bạc, công khai, thống nhất trong Ban Quản lý, UBND xã trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát công trình...

Với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, năm 2018, MTTQ tỉnh Tuyên Quang còn chủ trì và phối hợp tham gia các cuộc giám sát liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Giám sát việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện những tồn tại, hạn chế để các đơn vị được giám sát có các giải pháp khắc phục. Cùng với đó, để kịp thời nắm bắt được những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh đã bố trí cán bộ tiếp dân tại trụ sở và cử cán bộ tham gia tiếp dân định kỳ cùng chính quyền. Trong quá trình tiếp dân, đã kịp thời phát hiện những vụ việc có liên quan đến tham nhũng để trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Âu Thế Thái nhấn mạnh, MTTQ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia phản ánh tố giác và đấu tranh với các biểu hiện và hành vi tham nhũng lãng phí.

Hạnh Nhân

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản