Ban công tác Mặt trận Thôm Bưa phát huy sức mạnh đoàn kết

(Mặt trận) -Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta, ghi nhớ lời Bác dặn, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã phát huy khối đại đoàn kết trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thái Bình: Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Cơ hội để hàng Việt, doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế

Hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Thôn Thôm Bưa có 84 hộ, 100% là người dân tộc thiểu số. Nhân dân trong thôn hăng hái thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hằng năm, có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét cuối năm có trên 95% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Nhân dân thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tổng vệ sinh đường làng.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện luôn được thôn đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm qua, thôn đã đóng góp được trên 30 triệu đồng các loại Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ chăm sóc phát huy người cao tuổi, Quỹ phòng chống thiên tai... để giúp đỡ các hộ nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn Thôm Bưa cũng đã đạt nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với các phần việc vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, xây dựng đường giao thông, vệ sinh môi trường… Đến nay, đã có 80/84 hộ xây dựng đủ 6 công trình hợp vệ sinh. 100% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Ngoài ra, nhân dân trong thôn còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thực hiện mô hình tự quản, Ban công tác Mặt trận thôn được chọn thực hiện thí điểm mô hình “Phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sáng, đẹp”. Cụ thể, nhân dân đã tự nguyện đóng góp gần 60 triệu đồng và 38 ngày công lao động xây dựng trên 5.000 m đường điện chiếu sáng. Hằng tuần, nhân dân tập trung quét dọn, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Người dân thực hiện không xả nước thải ra đường, các hộ chăn nuôi gia súc đều có chuồng trại xa nhà, hợp vệ sinh. Các hộ gia đình đều được tận dụng diện tích đất đai tăng gia sản xuất.

Ông Ma Doãn Thượng, thôn Thôm Bưa cho biết: “Những thành viên trong Ban công tác Mặt trận thôn luôn tạo được niềm tin trong nhân dân bởi sự nhiệt tình, gương mẫu của họ, từ đó đã giúp bà con càng thêm thắt chặt tình đoàn kết và chung tay cùng nhau thực hiện các chương trình của thôn, xã phát động”.

Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thôm Bưa Quân Văn Mạnh cho biết: Một trong những yếu tố then chốt trong quá trình hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn là sự đoàn kết thống nhất. Các chủ trương, chính sách khi triển khai thực hiện đều được Ban công tác Mặt trận thôn đưa ra bàn bạc dân chủ, lấy ý kiến của nhân dân để thống nhất cùng thực hiện. Với cách làm đó, Ban công tác Mặt trận thôn cùng với chính quyền đã huy động được sức mạnh của toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được, Ban công tác Mặt trận thôn Thôm Bưa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng Khen có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2019. Đây thực sự là một trong những điểm sáng của huyện Chiêm Hóa về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới.     

Bàn Thanh

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản