Đồng Tháp: Hội thảo khoa học về tổ chức và hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

(Mặt trận) -Ngày 29/8/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Hoạt động mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố - thực trạng và giải pháp".

Bình Định: Bí thư Tỉnh đoàn được cử làm Phó Chủ tịch Mặt trận

MTTQ tỉnh Quảng Trị tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tham dự và chủ trì Hội thảo do ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam- Uỷ viên Ban Chỉ đạo; ông Vương Văn Nam, Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lê Thành Công – UVTVTU,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng với sự tham dự của trên 80 đại biểu đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương, các Ban thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu đại diện 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. 

Mục đích hội thảo trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay giữa các địa phương về thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đánh giá xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc. Nội dung trọng tâm Hội thảo, các đại biểu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thể hiện qua 30 bài tham luận đa dạng trên các lĩnh vực thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; đánh giá thực trạng để làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, góp phần giúp cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở nâng cao chất lượng công tác, quản lý xã hội.

Phát biểu với Hội thảo về chủ đề “Vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền  đối với việc tổ chức các mô hình tự quản trên địa bàn dân cư thôn, tổ dân phố”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng nhấn mạnh: Năm 1993, toàn tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện mô hình "Tổ An ninh nhân dân" nhằm góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự địa bàn trước thực trạng thanh thiếu niên càng quấy gây lo lắng bức xúc trong nhân dân. Đến năm 2006, huyện Cao Lãnh thí điểm thành lập mô hình "Tổ Dân phòng - Khuyến học", nhiệm vụ chính của Tổ  là bảo đảm an ninh trật tự và khuyến khích hỗ trợ học tập. Mô hình này được nhân rộng ra toàn Tỉnh vào năm 2009. Tuy nhiên, do phạm vi hoạt động của Tổ chỉ tập trung cơ bản vào lĩnh vực Dân phòng và khuyến học, nên giới hạn việc tham gia của nhiều tổ chức, thành phần và giới, làm cho việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân còn những hạn chế cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chính vì vậy, cuối năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tiến hành sơ kết đánh giá lại thực chất hơn các mô hình tự chủ, tự quản trong cộng đồng, đồng thời đề ra định hướng hoạt đông và phát triển mang tính toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, nhằm phát huy cao nhất vai trò chủ thể của người dân. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 808-CV/TU ngày 25/9/2014 về việc lãnh đạo thí điểm mô hình "Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng" ở 36 Tổ trên địa bàn Tỉnh, với nội dung hoạt động và thành phần tham gia rộng hơn, thiết thực hơn. Ngoài ra, trên tuyến biên giới gồm 08 xã tiếp giáp tỉnh Prây – Veng Vương quốc Campuchia duy trì thường xuyên hoạt động của 21 Tổ tự quản đường biên, mốc giới quốc gia từ năm 2012 đến nay, góp phần bảo vệ an ninh trật tự biên giới và làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân nhân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị.

Với những nổ lực thay đổi tư duy, phương pháp chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị đã củng cố niềm tin, khơi dậy được sức dân, tính tự giác của người dân trong việc hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các  mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất ban hành Thông báo kết luận số 451-TB/TU ngày 01/3/2017 về việc lãnh đạo nhân rộng mô hình "Tổ Nhân dân tự quản" trên địa bàn Tỉnh. Kể từ thời điểm này, tất cả các tổ chức có tính tương đồng đều hợp nhất vào "Tổ Nhân dân tự quản", ở địa bàn dân cư chỉ tồn tại duy nhất "Tổ Nhân dân tự quản". Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 12.684 "Tổ Nhân dân tự quản" với 427.601 hộ thành viên, có 31.758 người tham gia làm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký. Trong đó, có 9.229 tổ hoạt động tốt (chiếm tỷ lệ 72,76%), 3.455 tổ hoạt động còn khó khăn, chưa đi vào nền nếp (chiếm 27,23%).

Cùng  với hoạt động của “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn tỉnh còn có hoạt động của mô hình Hội quán. Hội quán ra đời được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem là mô hình xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy tính tự quản của nhân dân, nhưng Hội quán khác với “Tổ Nhân dân tự quản” ở một số điểm như: Nội dung hoạt động định hướng nhiều hơn và đa chức năng về kinh tế - chính trị - xã hội; Hội quán còn là đa thành phần gồm nông dân – doanh nghiệp – cấp ủy – chính quyền; Hội quán hướng đến giải quyết hài hòa mối quan hệ nhà nước – thị trường – xã hội theo phương châm quản trị địa phương cùng xây – cùng quản – cùng thụ hưởng. Hiện nay, Đồng Tháp có 81 Hội quán trên các lĩnh vực và xu hướng sẽ còn tiếp tục phát triển rộng hơn trong thời gian tới.

Thực chất thành lập “Tổ Nhân dân tự quản” là hình thức phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo ra môi trường thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mình ngày càng cụ thể, sâu sát hơn, không phải tạo thêm mô hình tổ chức mới, pháp nhân mới; tổ chức và hoạt động của “Tổ Nhân dân tự quản” phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Cấp ủy các cấp. Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội Khuyến học thực hiện nhiệm vụ do Cấp ủy phân công, phối hợp với các ngành có liên quan trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục, điều kiện thành lập và theo dõi hỗ trợ hoạt động; không hành chính hóa trong quá trình hoạt động của Tổ, cần linh hoạt từ định hướng nội dung, phương pháp theo dõi, duy trì các hoạt động của tổ đến chế độ gặp gỡ, tiếp xúc giữa cấp ủy, các ngành với Ban quản lý tổ, giữa Ban quản lý tổ với nhân dân theo hướng đơn giản, thiết thực, hiệu quả; trong triển khai thực hiện định hướng hoạt động của “Tổ Nhân dân tự quản” cần nhất quán quan điểm“Việc gì của dân và dân làm được hãy trao quyền để dân quyết định, dân thực hiện” và phương châm “Kiên trì, sáng tạo, tập trung dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy".

Trần Thắng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản