Hải Dương tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện

(Mặt trận) -Từ ngày 5/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức các hội nghị triển khai tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại 5 đơn vị cấp huyện (Bình Giang, Thanh Miện, Nam Sách, Gia Lộc và thành phố Hải Dương) đăng ký hoàn thành chương trình nông thôn mới năm 2019.

Xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Bắc Ninh: Phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2019

Thành phố Hà Nội phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2019

Hội nghị triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Bình Giang

Theo kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và được thực hiện trực tiếp tại các thôn, khu dân cư một cách độc lập, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Cách thức lấy ý kiến: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến người dân. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện được thực hiện theo một trong hai hình thức sau: phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình tại các thôn, khu dân cư hoặc tổ chức cuộc họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.

Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 60% số hộ gia đình của xã, thị trấn của huyện. Từ câu hỏi số 01 đến câu 10 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; câu số 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Thời gian lấy ý kiến được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.

Để đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất với Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện đăng ký hoàn thành chương trình nông thôn mới năm 2019 lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát phiếu trực tiếp đến từng hộ gia đình để xin ý kiến (trong đó, Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, các chi hội đoàn thể đến từng các hộ gia đình phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu).

Thời gian lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiến hành từ ngày 07 đến ngày 25/8/2019. Trong đó, từ ngày 07 đến 11/8/2019, các thôn, khu dân cư tiến hành phát phiếu, tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã. Từ ngày 12 đến ngày 20/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời niêm yết kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới tại Nhà văn hóa các thôn, khu dân cư và thông báo kết quả trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở để nhân dân biết, giám sát. Từ ngày 21 đến ngày 25/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành báo cáo tổng hợp việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND, BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Song song với việc phối hợp tổ chức các hội nghị triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; về mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách thức, quy trình, kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, cũng như các ý kiến, kiến nghị đề xuất của nhân dân trong việc hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa phương, cơ sở./.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ tỉnh Hải Dương)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản