Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

(Mặt trận) -Ngày 4/10, tại tỉnh Kon Tum. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.

MTTQ tỉnh Quảng Trị tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 100 triệu đồng và đồ dùng phòng dịch

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Duy Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện các HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, đã đạt được một số kết quả khả quan; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Nhờ đó, sau 10 năm thực hiện Chương trình, tỉnh Kon Tum đã đạt những kết quả nổi bật, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước phát triển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh đã có số xã đạt chuẩn NTM là 18/86 xã, chiếm 20% tổng số xã, tăng 9 xã so với năm 2015. Các huyện đạt mục tiêu về số xã NTM là huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô, huyện Ngọc Hồi, huyện Kon Rẫy. Số tiêu chí bình quân/xã: 12,23 tiêu chí, tăng so với năm 2015 là 3,23 tiêu chí, tăng so với năm 2010 là 9,39 tiêu chí. Không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí, giảm so với năm 2015 là 10 xã, giảm so với năm 2010 là 66 xã. Toàn tỉnh chưa có huyện đạt chuẩn NTM, chưa có xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn NTM.

Các tiêu chí đạt chuẩn hàng năm vẫn tăng cao, từ chỗ có 66 xã dưới 5 tiêu chí đến nay đã không còn xã đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 12,23 tiêu chí, bình quân mỗi năm tăng khoảng 01 tiêu chí/xã. Dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng NTM được đề xuất như: Kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương chưa đồng đều; việc thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều; chưa có nông sản hàng hóa có thương hiệu mạnh phục vụ mục tiêu xuất khẩu; tỷ lệ hộ nghèo ở một số huyện tương đối cao, nhất là huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H’Drai…

Việc phấn đấu đạt các tiêu chí NTM nói chung và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng NTM nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng. Do vậy, trong 10 năm qua, Kon Tum đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, vì đặc thù của tỉnh phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp, nên công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn; do đó việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đã có nhiều tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều phương tiện về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn đến nay đã góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2018 bình quân hằng năm của tỉnh đạt 8,91%; đời sống của Nhân dân ngày càng ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm, đã góp phần giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 22.851 hộ nghèo, chiếm 17,29%; đã thành lập trên 108 hợp tác xã, 178 tổ giúp nhau sản xuất, thu hút 1.988 thành viên tham gia. Nguồn lực huy động trong Nhân dân để xây dựng Nông thôn mới với số tiền hàng năm trên 100 tỷ đồng và trên 20.000 ngày công lao động. Về đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 735/874 khu dân cư có văn hóa văn hóa, chiếm 84%; 98.191/128.143 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 77%; có 618/874 “khu dân cư văn hóa” đạt 71%. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã quyên góp bình quân trên 1,7 tỷ đồng/năm, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.586 căn nhà tình nghĩa, 04 nghĩa trang liệt sỹ, 33 nhà bia tưởng niệm; trao tặng 1.976 sổ “Tiết kiệm tình nghĩa”...

Công tác Quốc phòng - An ninh được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân chung tay góp sức thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo, chủ động giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ, đã tạo nên những bước đột phá, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, diện mạo các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân thiểu số ngày càng thay da, đổi thịt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM đã đạt được về thực Chương trình MTQG về xây dựng NTM trong giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo, thiết thực, thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng, một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục chung tay xây dựng NTM, trước mắt là tiếp tục phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra; đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chú trọng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải dày công, kiên trì; phải xây dựng lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp, chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn, điều kiện thực tế ở từng địa phương, từng địa bàn khu dân cư... Tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM, tập trung xây dựng các tiêu chí NTM theo hướng chất lượng, bền vững, hiệu quả.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020./.

Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản