Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung xây dựng Cần Thơ phát triển bền vững

(Mặt trận) - Năm 2019 vừa qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã thực hiện thắng lợi và đạt nhiều kết quả thiết thực. Phát huy thế mạnh đã đạt được, năm 2020, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng đổi mới, xứng tầm đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Tâm- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020…

MTTQ tỉnh Quảng Trị tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 100 triệu đồng và đồ dùng phòng dịch

Trong năm qua, Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp nhân dân để mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

PV: Nhân dịp những ngày đầu năm Xuân Canh Tý, xin ông chia sẻ về những kết quả nổi bật trong năm qua?

Ông Nguyễn Ngọc Tâm: Điểm nổi bật trong năm qua là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận các cấp của thành phố triển khai thực hiện nâng dần về chất lượng. Các điểm chỉ đạo và mô hình không ngừng tăng lên, cụ thể năm 2017 chỉ có 107 điểm chỉ đạo và 374 mô hình hoạt động, đến nay toàn thành phố có tổng cộng là 208 điểm chỉ đạo và 1.104 mô hình hoạt động có hiệu quả đã tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Các mô hình, điểm chỉ đạo đã động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau”…

Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, tỷ lệ hộ xét công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa đạt trên 95%; có 629/630 khu dân cư được công nhận và tái công nhận khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 98,73%; 83/85 xã, phường thị trấn đạt danh hiệu văn hóa; số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 36/36 xã, chiếm tỷ lệ 100% và 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới (Phong Điền, Vĩnh Thạnh); 35/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp với Mặt trận các cấp thành phố quan tâm chỉ đạo đồng bộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng và sự đồng thuận cao của xã hội. Trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã. Cấp quận, huyện phát huy hiệu quả các mô hình sáng tạo trong sản xuất, nuôi trồng chế biến, các mô hình tiểu thủ công mỹ nghệ đã giải quyết việc làm tại chổ và tăng thu nhập cho nhân dân.

Việc phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh được Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện.

Năm 2019 vừa qua là năm Mặt trận các cấp thành phố tổ chức thành công đại hội…Thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy cấp thành phố từ 6 ban, văn phòng hiện nay còn lại 3 ban, văn phòng; cấp quận, huyện 6/9 đơn vị hợp nhất chức danh Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch MTTQ; 85/85 xã phường Trưởng khối vận-Chủ tịch MTTQ... việc thực hiện đề án này được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, các chức danh phát huy tốt nhiệm vụ.

Công tác chăm lo cho người nghèo, nhất là dịp Tết Nguyên đán vừa qua được các cấp Mặt trận TP Cần Thơ thực hiện thế nào thưa ông?

- Công tác chăm lo cho người nghèo được Mặt trận các cấp thành phố phối hợp thực hiện tốt, hiệu quả, có nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn như khám phát thuốc miễn phí, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học bổng và quà cho học sinh nghèo…Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tích cực, chủ động phối hợp vận động các nguồn lực trong xã hội với 94.779 phần quà và hơn 314 tấn gạo tổng trị giá hơn 38 tỉ đồng cùng chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố hơn 31 tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố, từ nguồn vận động an sinh xã hội và gia đình đóng góp đã tổ chức xây dựng bàn giao 566 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các đoàn thể các cấp còn vận động xây dựng, sửa chữa 268 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức vận động và trao hơn 12.824 phần quà trị giá gần 6 tỷ đồng và 76 tấn gạo cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em lang thang cơ nhỡ (trong đó UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ xuất nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tặng 1.530 phần quà trị giá trên 800 triệu đồng). Ngoài việc vận động chăm lo quà Tết, MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn tổ chức xây dựng và bàn giao 44 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đón Tết trị giá 1,8 tỷ đồng…

Năm 2020 sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Mặt trận Cần Thơ đã đề ra các nhiệm vụ, kế hoạch như thế nào để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thưa ông ?

- Năm 2020 cả nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam…Vì thế, Mặt trận các cấp trong thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển…Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” và có giải pháp hiệu quả trong vận động giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững; tiếp tục nâng chất tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; ưu tiên lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để phối hợp giám sát. Triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”.

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động, đưa hàng Việt về nông thôn, tiến tới đảm bảo chất lượng và tin dùng hàng Việt. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Cán bộ Mặt trận các cấp thường xuyên sâu sát với nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể, gắn liền với cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, thúc đẩy Cần Thơ ngày càng phát triển nhanh và bền vững…

Trân trọng cảm ơn ông!           

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản