Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình tổng kết hoạt động các hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2014-2019

(Mặt trận) -Chiều 8/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các hội đồng tư vấn (HĐTV) của Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững

Hải Dương: Hơn 800 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

TX An Nhơn (Bình Định): Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Các thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình  khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019 trao đổi về hoạt động trong nhiệm kỳ.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình khóa XIV thành lập 4 HĐTV về: Dân chủ - Pháp luật, VH-XH, Kinh tế, Dân tộc - Tôn giáo. Mỗi hội đồng có 2 thành viên là những người có kinh nghiệm, quá trình công tác lãnh đạo, quản lý trên nhiều lĩnh vực. 

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, các HĐTV tích cực phối hợp với các ban của Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy chế. Các thành viên của HĐTV đã tham gia góp ý đối với 24 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh; tham gia giám sát, khảo sát, phản biện xã hội. Qua đó, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng cho Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Tuy nhiên, một số nội dung Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đề nghị góp ý chưa được sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên của các HĐTV. Việc họp định kỳ theo quy chế hoạt động chưa được duy trì thường xuyên. 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã trình bày dự thảo Đề án nhân sự các HĐTV của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024 và lấy phiếu xin ý kiến giới thiệu thành viên các HĐTV trong nhiệm kỳ mới. 

                                                                                                            Cẩm Lệ

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản