Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM lần đầu tiên họp trực tuyến với 22 quận, huyện

(Mặt trận) - Ngày 8/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị Học tập, tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cách ly xã hội không phải là “ngăn sông cấm chợ”

Đã rà soát toàn bộ những người liên quan có khả năng nhiễm ở “ổ dịch Bạch Mai“

Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Hội nghị.
Đây là lần đầu tiên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp trực tuyến với 22 điểm cầu vệ tinh các quận, huyện. Hội nghị thu hút 135 đại biểu tại điểm cầu chính Hội trường UBND TP HCM và 3870 đại biểu thuộc các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trong TP.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ 11.

Ngay sau Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ nhất và thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chuẩn bị các nội dung liên quan đến xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động với những đầu việc cụ thể, rõ ràng để cụ thể hóa 5 chương trình lớn mà Đại hội đã đề ra để triển khai tại Hội nghị ngày hôm nay.

Đại biểu tại các điểm cầu tham gia Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Hội nghị nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống MTTQ Việt Nam TP trong công tác vận động, tập hợp nhân dân về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, hướng trọng tâm về cơ sở; gắn với hiệu quả vận động chăm lo người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, các chuyên gia trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trên cơ sở thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ các cấp của TP và các tổ chức thành viên bổ sung nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Quốc Định

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản