Bắc Giang: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận cấp tỉnh

(Mặt trận) - Khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang náo nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trên 2.000 công trình, phần việc được các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên khẩn trương hoàn thành. Bắc Giang đã sẵn sàng cho một kỳ Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng chúc Tết Giáo xứ Bắc Giang

Các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội

MTTQ tỉnh Bắc Giang tiếp nhận ủng hộ quỹ Vì người nghèo.

Với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, nhiều tháng nay, Đảng đoàn - Ban Thường trực cùng tất cả các ban chuyên môn, Văn phòng của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang “căng mình” thực hiện các nhiệm vụ, khẩn trương hoàn thành những phần việc, chuẩn bị chu toàn cho Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngay từ khi triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã quán triệt việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Công văn số 1511-CV/BTCTU ngày 31/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự Đại hội MTTQ cấp huyện, xã và triển khai kế hoạch Đại hội hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV.

Để có một nhiệm kỳ mới “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” đúng như chủ đề của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, công tác chuẩn bị được MTTQ các cấp, nhất là cấp tỉnh thực hiện công phu, chu đáo, hiệu quả. Đến hết tháng 5/2019, 100% cấp xã, cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội. 8/10 đơn vị Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thành phố.

Ủy ban MTTQ các cấp cũng tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh cơ sở, hệ thống pa nô, khẩu hiệu... Nội dung tuyên truyền chú trọng về lịch sử, truyền thống, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp, về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả Đại hội. Sau khi MTTQ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã, huyện, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã triển khai những phần việc cụ thể để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ tỉnh.

Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 5/2019, tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2024; tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và các Đề án, văn bản trình Đại hội. Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu, chuẩn bị Đề án nhân sự Đại hội, dự kiến danh sách Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cụ thể: Nhân sự về số lượng, danh sách dự kiến Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nhân sự Ủy viên Thường trực, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV; nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2019, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam duyệt các nội dung chương trình Đại hội và công tác nhân sự Đại hội. Thực hiện các bước quy trình nhân sự giới thiệu đối với các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới theo quy định của Đảng. Chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản trình Đại hội. Hoàn thành các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Tổ chức hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho ý kiến về kịch bản, công việc điều hành Đại hội và một số vấn đề liên quan khác.

Một trong những điểm nhấn chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp. Phong trào thi đua nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng của MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tạo ra đợt sinh hoạt chính trị toàn diện, hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ghi nhận các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp Quỹ "Tấm lòng vàng".

Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có trên 2.000 công trình, phần việc của MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội, tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, gồm: Nhà Đại đoàn kết, xây dựng đường giao thông, cứng hóa kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường; khám chữa bệnh, tặng quà người nghèo... Đặc biệt là Chương trình xây mới 450 nhà Đại Đoàn kết toàn dân của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến nay đã xây dựng và hoàn thành được trên 50%; Cán bộ, công chức, viên chức MTTQ tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngày 8/6 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã duyệt chương trình Đại hội MTTQ tỉnh, sau khi nhận được những ý kiến chỉ đạo, góp ý hết sức thiết thực, sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy cũng như các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực hoàn thiện các nội dung. Dự kiến Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tổ chức từ ngày 17-18/7/2019 với gần 400 đại biểu tham dự.

Trần Công Thắng
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản