Chủ động, nhạy bén, sâu sát, không né tránh những vấn đề mới, khó

(Mặt trận) - Sáng 23/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 17/02/2020 - 23/02/2020)

Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm

Phát huy vai trò của phật giáo Nam Tông Khmer trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tới dự có các đại biểu: ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, 6 nhóm kết quả chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2019. Trong đó, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tham mưu trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 14 đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết của Đảng. Đây là năm có số lượng đề án nhiều nhất trong 4 năm qua. Các đề án được thực hiện công phu, đề xuất nhiều giải pháp giải quyết việc khó, việc mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham gia tích cực xây dựng nội dung dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, phục vụ hoạt động của Tiểu ban Văn kiện...

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 235 văn bản định hướng, hướng dẫn và tài liệu tham khảo phục vụ nhiệm vụ của ngành; thẩm định, góp ý gần 200 tài liệu của các bộ, ngành, địa phương dự thảo, nhiều văn bản quan trọng phục vụ làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Ban tuyên giáo các cấp ngày càng chủ động hơn, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục phát huy ưu thế của hình thức trực tuyến; đổi mới giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội và trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền bài bản, kịp thời, chính xác, không để xảy ra sai sót về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị

Nét mới của công tác tuyên truyền năm 2019 là chú trọng hơn tới công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tuyên truyền sâu rộng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2019; khích lệ, cổ vũ, tôn vinh những tấm gương vượt khó, thi đua yêu nước, tinh thần khởi nghiệp. Nhiều ban tuyên giáo chỉ đạo các cơ quan báo chí tại địa phương tổ chức phát động cuộc thi tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng các chương trình có tính chính trị, qua đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, nhiều địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

“Mặc dù khối lượng công việc trên các lĩnh vực cơ bản tăng từ 1,2-1,5 lần so với năm 2018, nhưng trong năm qua, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao đột xuất, trong đó có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chưa có tiền lệ; góp phần quan trọng vào sự ổn định tình hình chính trị, tư tưởng để đất nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019”, ông Võ Văn Phuông khẳng định.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã nghe tham luận của các ban, bộ, ngành, địa phương như: Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; tỉnh Đắk Lắk;…

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều 23-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong năm 2019, ngành Tuyên giáo toàn quốc đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc hệ trọng, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2019. Công tác tham mưu của hệ thống Tuyên giáo thể hiện rõ phương châm đi trước mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cấp, các ngành đã chủ động nghiên cứu, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm để các cấp giải quyết.

Tuyên truyền cung cấp cho người dân về nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vào khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam. Tuyên truyền 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc làm cho gia đình, các cựu chiến binh, thương binh, liệt sỹ nhìn nhận một cách khách quan, trung thực, đúng bản chất của lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên mở ra tuyên truyền một cách hệ thống, đánh tan những suy nghĩ việc chúng ta e dè, nể nang mà vẫn hài hòa trong đấu tranh, tuyên truyền đối ngoại.

Tổ chức chuỗi các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người rộng khắp từ Trung ương đến địa phương đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng đặc biệt sâu rộng, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho biết, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 4-6-2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội”, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch; bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên Internet, mạng xã hội.

Có thể nói, so với năm 2018, môi trường Internet và mạng xã hội đã “sạch” hơn. Đã bước đầu đối thoại, thuyết phục, đấu tranh xử lý các đảng viên viết, phổ biến các thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội. Báo chí chủ lực như Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Quân đội Nhân dân,… đã có nhiều tuyến bài với tính chính luận cao, đấu tranh có hiệu quả trong lĩnh vực này. Những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong năm 2019 là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức đảng các cấp.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo càng nặng nề. Toàn ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong năm 2020. Trong đó, chú trọng việc tham mưu cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ban Bí thư sẽ sớm kế hoạch tuyên truyền.

Thời gian tới, bắt đầu từ 3-2-2020, kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cần chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thành tựu phát triển kinh tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng, chống tham nhũng…, tạo tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thế và lực của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; trên cơ sở đó cổ vũ, thúc đẩy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền cần sử dụng tất cả các môi trường, loại hình thông tin, tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực; tiến hành trước, trong và sau đại hội, mở đầu bằng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tạo thành những lớp sóng liên tục, nối tiếp nhau và thành cao trào vào dịp Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tuyên giáo các cấp phải chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thực tế cho thấy, càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá. Trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Phát huy vai trò chủ lực của ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản