Đoàn kết xây dựng quê hương Bình Phước giàu đẹp, văn minh

(Mặt trận) - Ngày 19/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức diễn ra tại TP Đồng Xoài. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ninh Thuận: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải phát động quỹ “Vì người nghèo” và tôn vinh những tấm lòng vàng

Trà Vinh: Trao 25 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho hộ nghèo huyện Trà Cú

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận một số tỉnh bạn cùng với 300 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, trong nhiệm kỳ qua, vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp từng bước được nâng lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện; trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả bước đầu.

Hoạt động đối ngoại nhân dân đã có những kết quả cụ thể góp phần mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác phát triển trên nhiều mặt. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ mới này, Mặt trận tỉnh Bình Phước phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể như: Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức có hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Phấn đấu đến năm 2024: xây dựng 1.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; mỗi năm phối hợp vận động làm mới 1.000 km đường giao thông nông thôn. Tham gia đóng góp trên 70% văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì giám sát từ 15 đến 20 cuộc; cấp huyện chủ trì giám sát từ 100 đến 110 cuộc. Phấn đấu trong nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội ít nhất 15 văn bản dự thảo; cấp huyện tổ chức ít nhất 110 văn bản dự thảo. Kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đủ số lượng quy định, đảm bảo các tiêu chí vị trí việc làm. Hàng năm, có 75% tổ chức Mặt trận đạt tiên tiến trở lên, không có tổ chức Mặt trận xếp loại yếu kém.

 

 Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng biểu dương những nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của tỉnh Bình Phước, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở và Ban Công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương và đất nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cần thực hiện một số nội dung quan trọng trong thời gian tới.

Đó là: Các cấp Mặt trận cần phát huy vai trò liên minh chính trị, phối hợp, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng, Nghị quyết đại hội IX của MTTQ Việt Nam, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ trong đời sống nhân dân mà Mặt trận và các tổ chức thành viên không nắm được.

“Công tác dân tộc, tôn giáo không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, động viên mà phải nắm chắc tình hình, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Chú trọng đổi mới, tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để Ngày hội thực sự là của nhân dân” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Mặt trận cần phát huy có hiệu quả hơn nữa việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, đặc biệt với các tỉnh giáp biên với vương quốc Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác, phát triển.

 

Bà Trần Tuệ Hiền, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Nhuần.

Phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng biểu dương các điển hình tiêu biểu, nhân rộng, phát huy các mô hình hiệu quả ở khu dân cư của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đề xuất cấp ủy các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt sau khi tổng kết 10 năm cuộc vận động. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh.

Ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành công việc và nắm tình hình, tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thu hút đông đảo đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận. Lấy công tác thi đua khen thưởng làm động lực thực sự thúc đẩy các phong trào thi đua trong hệ thống Mặt trận.

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Trước đó, các đại biểu cũng đã hiệp thương thống nhất cử các ông, bà giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Theo đó, bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước. Hai Phó Chủ tịch gồm bà Lã Thị Thu Hương và ông Đỗ Đại Đồng. Các ủy viên thường trực gồm: ông Trần Văn Hanh, ông Nguyễn Tấn Phú, ông Nguyễn Đức Thuận, bà Bùi Thị Hương, ông Phan Kiều Hưng và ông Hoàng Minh Trình.

Đại hội thống nhất cử ra 80 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX; hiệp thương cử 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Ra mắt các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Văn Nhuần, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 84 của ông.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng trao Kỷ niệm chương của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Quang cảnh Đại hội.

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tham quan hội chợ triển lãm bên lề Đại hội.

Quốc Định

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản