Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận

(Mặt trận) - “Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần tích cực nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý.

Mặt trận Phú Thọ thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh

Hơn 1.000 bài tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14

Ngày 12/7, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiến hành phiên chính thức. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm; lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng 245 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng bức trướng cho Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và ngày càng nâng cao chất lượng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có bước phát triển mới, hình thành rõ hơn về cơ chế và phương thức thực hiện. Các hoạt động vì an sinh xã hội, hướng về biên giới, biển đảo tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh quan tâm tổ chức.

Qua đó, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Về chỉ tiêu: phấn đấu hằng năm có từ 54% số thôn bản, khu phố trở lên đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá; trên 75% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hằng năm giảm 3%...  

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2014 - 2019.

“Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần tích cực nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động phải đảm bảo thống nhất giữa MTTQ và các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm, tránh chồng chéo. Thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội hiệu quả theo đúng tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị…”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội tín nhiệm cử ra 75 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực và các chức danh chủ chốt. Ông Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII tiếp tục được đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV. 

Tham dự Đại hội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm; lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng 245 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng bức trướng cho Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và ngày càng nâng cao chất lượng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có bước phát triển mới, hình thành rõ hơn về cơ chế và phương thức thực hiện. Các hoạt động vì an sinh xã hội, hướng về biên giới, biển đảo tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh quan tâm tổ chức.

Qua đó, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Về chỉ tiêu: phấn đấu hằng năm có từ 54% số thôn bản, khu phố trở lên đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá; trên 75% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hằng năm giảm 3%...  

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2014 - 2019.

“Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần tích cực nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động phải đảm bảo thống nhất giữa MTTQ và các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm, tránh chồng chéo. Thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội hiệu quả theo đúng tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị…”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội tín nhiệm cử ra 75 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khoá XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực và các chức danh chủ chốt. Ông Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII tiếp tục được đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản