Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở

(Mặt trận) - Ngày 20/7, tại thành phố Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ đến người dân

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Đánh giá tình hình vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, trong 5 năm qua (2014 - 2019) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ phát triển kinh tế của địa phương duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định. Các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 25,44%; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được tăng cường, củng cố; lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc được phát huy, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước cải thiện.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai gắn với phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt kết quả thiết thực.

Qua vận động nhân dân đã tự nguyện đóng góp hơn 118,7 tỷ đồng, hiến 64.121 m2 đất, huy động 150.997 ngày công lao động làm đường và các công trình dân sinh. Sơn La cũng đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 51 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.317 căn nhà “Đại đoàn kết”, vận động, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ hơn 128 tỷ đồng…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ tỉnh Sơn La cần tích cực nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức, nội dung phải cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng, trưởng các dòng họ, làm cho nhân dân nhận thức đúng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục.

Đồng thời, MTTQ tỉnh phải đổi mới các hình thức hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời lắng nghe ý kiến nhân dân và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết là một phương thức tập hợp, đoàn kết nhân dân hiệu quả hiện nay của Mặt trận và cả hệ thống chính trị, do đó MTTQ tỉnh Sơn La cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức, đổi mới hình thức để nâng cao hiệu quả của ngày hội sao cho thiết thực và trở thành ngày hội của toàn dân. MTTQ tỉnh cần triển khai các phong trào, cuộc vận động đảm bảo thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm, đánh giá rõ ràng, hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo.

 

Quang cảnh Đại hội.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước MTTQ tỉnh Sơn La cần chú trọng phát huy tính sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của địa phương một cách bền vững; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. MTTQ tỉnh cần xây dựng và nhân rộng các mô hình để vận động nhân dân xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn mình, an toàn.

“MTTQ tỉnh Sơn La cũng cần phối hợp với các đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tốt các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu qua biên giới”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nói.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, MTTQ tỉnh Sơn La cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội. Mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiệm kỳ 2019 - 2024 đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm chất lượng, hiệu quả, sát cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương cử 84 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Vi Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa X, tái đắc cử chức danh Chủ tịch khóa XI. 

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm bảy đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản