Đưa công tác Mặt trận tỉnh Bình Định lên bước phát triển mới

(Mặt trận) - Đó là mong muốn của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài sáng ngày 15/7, tại Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Bình Định lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Thủ tướng: Chuẩn bị kịch bản cho làn sóng bùng phát thứ 2 của dịch bệnh COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn nhân dân đã chung sức trong phòng, chống dịch COVID-19

Kiều bào chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Tham dự Đại hội còn có ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Phan Phi Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt Trận tỉnh Bình Định,bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận và trên 450 đại biểu trong đó có 300 đại biểu chính thức, là những người đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đại diện ưu tú của gia cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, các thành phần kinh tế, dân tộc thiểu số, Mặt trận các cấp.

Toàn cảnh Đại hội.

Ông Hồ Sĩ Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận tỉnh Bình Định đã thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng củng Đảng bộ, chính quyền phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kinh tế, văn hóa và xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của mình, tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, trú trọng đổi mới nội dung.Phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, người tiêu biểu, hướng về cơ sở.Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tang lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.phát huy tinh thần sáng tạo, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội.

Tới dự và Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định khóa XI, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, rất vui mừng và tự hào về với vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, từng là cố đô của vương quốc Chăm pa xưa và là quê hương của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam đồng chí biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trân tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua.Vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt mức độ tăng trưởng khá, đạt 7,32%, xếp hạng 18/63 tỉnh thành phố trong cả nước, vận động được trên 54 tỷ dồng , xây mới và sửa chữa 1432 nhà đại đoàn kết, vận động chương trình an sinh xã hội đạt 350 tỷ đồng… Phó Chủ tịch cũng đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức thành viên. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn bám sát cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch cũng mong muốn Đại hội lần này sẽ tập trung trí tuệ của các đại biểu tập trung trí tuệ của đại biểu, dân chủ thảo luận, rút ra bài học thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, đưa công tác Mặt trận của tỉnh Bình Định lên bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị Đại hội quan tâm một số nội dung như: Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới, công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh. Giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động cần hiệp thương, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, mang đến những kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất, tránh phô trương, hình thức. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ một cách thực chất, lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, cần phải kiên trì, kiên quyết  theo đuổi đến cùng việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Sau hai ngày làm việc liên tục, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương cử 79 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, tại Đại hội đã hiệp thương cử 77 vị (khuyết 2 vị, sẽ bổ sung sau). Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bên cạnh đó Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của mình, tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, trú trọng đổi mới nội dung.Phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, người tiêu biểu, hướng về cơ sở.Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tang lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.phát huy tinh thần sáng tạo, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội.

Tới dự và Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định khóa XI, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, rất vui mừng và tự hào về với vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, từng là cố đô của vương quốc Chăm pa xưa và là quê hương của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam đồng chí biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trân tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua.Vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt mức độ tăng trưởng khá, đạt 7,32%, xếp hạng 18/63 tỉnh thành phố trong cả nước, vận động được trên 54 tỷ dồng , xây mới và sửa chữa 1432 nhà đại đoàn kết, vận động chương trình an sinh xã hội đạt 350 tỷ đồng… Phó Chủ tịch cũng đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức thành viên. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn bám sát cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch cũng mong muốn Đại hội lần này sẽ tập trung trí tuệ của các đại biểu tập trung trí tuệ của đại biểu, dân chủ thảo luận, rút ra bài học thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, đưa công tác Mặt trận của tỉnh Bình Định lên bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị Đại hội quan tâm một số nội dung như: Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới, công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh. Giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động cần hiệp thương, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, mang đến những kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất, tránh phô trương, hình thức. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ một cách thực chất, lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, cần phải kiên trì, kiên quyết  theo đuổi đến cùng việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Sau hai ngày làm việc liên tục, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương cử 79 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, tại Đại hội đã hiệp thương cử 77 vị (khuyết 2 vị, sẽ bổ sung sau). Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản