Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc

(Mặt trận) - Trong 2 ngày mùng 2 và 3/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Sức mạnh tổng hợp sẽ đẩy lùi đại dịch

Khẩn cấp hạn chế tối đa tàu, xe đi/đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Ai có đề kháng tự nhiên với COVID-19?

Tham dự Đại hội có ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho 20 dân tộc tham dự Đại hội.

Khẳng định vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh các cuộc vận động phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc triển khai các phong trào thi đua yêu nước: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”…; làm “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc giảm sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được hơn 25 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.025 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo; Ban Cứu trợ các cấp vận động, tiếp nhận gần 27 tỷ đồng, các hiện vật, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cứu trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị  thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn; tổ chức 655 cuộc tuyên truyền gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội với hơn 70 nghìn lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 8 xã điểm (1 xã, phường/huyện, thành phố) cho hơn 55 nghìn lượt người.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả của 108 Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại 108 xã, phường, thị trấn; củng cố 1.157 tổ hòa giải cơ sở. Phối hợp với cấp ủy, HĐND, chính quyền các cấp tổ chức 688 hội nghị tiếp xúc cử tri với gần 60 nghìn lượt cử tri tham gia; 963 cuộc giám sát, trong đó chủ trì 109 cuộc; tham gia 175 nội dung mang tính phản biển xã hội; tổ chức 133 hội nghị đối thoại trực tiếp, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp nhận, xử lý và chuyển hơn 1.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến các cấp có thẩm quyền (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân),…

Với tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển, Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới 2019-2024 với mục tiêu chung: củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc thông qua 5 chương trình hành động, gồm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; phát huy dân chủ,… phấn đấu đến năm 2024 có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 85% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 90% MTTQ cấp xã hoạt động từ khá trở lên,…

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận nhiều nội dung: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đối ngoại, bảo vệ vùng biên giới; vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đổi mới đa dạng hình thức tập hợp nhân dân

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Trương thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, MTTQ các cấp đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực, khẳng định trách nhiệm và lòng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong triển khai 5 chương trình hành động, từ đó phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, tiêu biểu trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc...

“Mặt trận các cấp đã tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến từng khu dân cư. Tập trung nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Khẳng định Mặt trận các cấp đã nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy được tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, mang lại khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua đó khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Lai Châu.

Để công tác Mặt trận tạo điểm nhấn trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cần tích cực nghiên cứu đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng làm cho nhân dân nhận thức đúng về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “MTTQ các cấp lắng nghe ý kiến nhân dân và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nói.

Đặc biệt, trong triển khai phong trào, các CVĐ phải đảm thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm để đánh giá được cụ thể, rõ ràng, hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh trồng chéo. Nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng, thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của tỉnh. Chủ động, kịp thời vận động cứu trợ cho nhân dân khi gặp thiên tai.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng lưu ý, Mặt trận các cấp cần tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; xây dựng và nhân rộng các mô hình để vận động nhân dân xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Bên cạnh đó cần phối hợp với các đoàn thể và công an tổ chức tốt cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội pham ma tuý, mua bán người, buôn lậu qua biên giới...

“Cần đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, tăng cường các hoạt động giao lưu, hữu nghị. Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hoà bình với nhân dân địa phương các nước bạn”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 87 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 7 thành viên; ông Sùng A Hồ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ các gia đình tại huyện Mường Tè, địa phương bị thiệt hại do đợt mưa lũ ngày 23 - 25/6 vừa qua.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản