Khen thưởng phải kịp thời, đúng thời điểm

(Mặt trận) - Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Hội nghị là dịp 5 thành phố đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời xem xét những vấn đề còn tồn tại, nhằm thúc đẩy công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa 5 thành phố phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ tỉnh Bắc Ninh: Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

MTTQ Bắc Giang: Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động và chủ trì

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối tượng khen thưởng ngày càng mở rộng

Ngay từ đầu năm 2019, 5 thành phố đã triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực có nhiều đổi mới, sáng tạo với hình thức đa dạng, bám sát với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương; triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019.

Các thành phố đã đưa ra chủ đề của năm: Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề của năm 2018 là “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Năm đột phát hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 ngày 24/11/2017 của Quốc hội”. Đà Nẵng với chủ đề thi đua “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Cần Thơ chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Hải Phòng chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh".

Bên cạnh đó, 5 thành phố cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; lựa chọn chủ đề năm 2019 để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động với quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Chủ trì Hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của 5 thành phố chiếm hơn 60% của cả nước; thu nội địa hơn 52%; thu hút đầu tư nước ngoài 48%; doanh nghiệp mới thành lập 52,3% cả nước. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43%, tăng 7,04% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch đến với thành phố ước đạt 4,25 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội ước tăng 7,21% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 133.854 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán; lượng khách du lịch đến với Hà Nội ước đạt 14,4 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hải Phòng ước đạt 16,3% so với cùng kỳ - cao nhất từ trước đến nay; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện được 7.075,2 triệu USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ, bằng 70,22% so với kế hoạch; thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,98 triệu lượt, tăng 11,86% so với cùng kỳ, bằng 43,85% so với kế hoạch…

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, 5 thành phố đã triển khai những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm phấn đấu đến năm 2020 các thành phố có số xã và huyện đạt và vượt 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bà con trên địa bàn. Theo tiêu chí nông thôn mới, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đang thẩm định và 2 xã tiếp tục hoàn thành tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn trong 6 tháng cuối năm; hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 33/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019 có 3 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, để đến năm 2020, 36/36 xã và 4/4 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới…

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác khen thưởng trên địa bàn 5 thành phố được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện; đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, theo quy định của Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các danh nhiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng và dân chủ, tập trung khen cơ sở, tập thể nhỏ và thành phần kinh tế trong công nhân, nhân dân, lao động; đối tượng khen thưởng cũng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân ở nhiều lĩnh vực hoạt động, công tác, từ đó góp phần động viên, nêu gương kịp thời và thiết thực trong quần chúng nhân dân.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Để công tác thi đua - khen thưởng tạo động lực cho mỗi tập thể, cá nhân trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đại diện 5 thành phố cũng đề nghị cần sửa đổi các quy chế về quản lý tổ chức, xem xét và tôn vinh danh hiệu, trao thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Nội vụ ban hành nghị định về việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để các thành phố có căn cứ thực hiện; quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác TĐKT của các cấp. Bên cạnh đó cần quan tâm, xem xét khen thưởng thành tích kháng chiến, khen thưởng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cần tạo sự cân bằng giữa hoạt động thi đua - khen thưởng; khen thưởng phải đồng nhất về thủ tục;…

Phát huy sức mạnh tổng lực của toàn xã hội

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, sự đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các tỉnh, thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương sáng, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, đoàn thể và nhân dân các thành phố góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cho rằng, 5 thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai các chương trình thi đua theo đặc thù của từng thành phố và theo đặc trưng của từng đối tượng nhằm bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm, vào các lĩnh vực khó như trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt 5 thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập gương điển hình thông qua các chuyên mục về gương người tốt, việc tốt.

Để công tác thi đua - khen thưởng góp phần động viên và tạo động lực cho những người làm trực tiếp, bà Trần Thị Hà cho rằng 5 thành phố cần quan tâm tới tổ chức, triển khai các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề; quan tâm tới kiểm tra các phong trào thi đua gắn với sơ, tổng kết, đánh giá để có nhiều hơn nữa các phong trào, các điển hình, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Biểu dương những nhân tố mới, điển hình mới

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương trong 6 tháng qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, 5 thành phố đã bám sát Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, từ đó lựa chọn những chủ đề gắn liền với sự phát triển của thành phố nhằm tạo bứt phá trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo động lực để nhân dân cùng hăng say lao động, sản xuất, xứng đáng với lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Ấn tượng trước những con số của 5 thành phố đạt được trong 6 tháng vừa qua, tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở khi thực tế hiện nay các doanh nghiệp vẫn gặp phải nhiều rào cản trong phát triển sản xuất, mở rộng môi trường đầu tư kinh doanh; công tác cải cách hành chính mặc dù có nhiều cải thiện nhưng ở một số nơi, một bộ phận công chức, viên chức vẫn còn sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, “có nơi, có chỗ gặp Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP thì dễ, chứ gặp cán bộ cơ sở có khi khó khăn hơn”; những vấn đề nổi cộm như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, ùn tắc giaon thông, tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn gây bức xúc lớn trong nhân dân; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến vẫn còn chậm; việc trao đổi học tập kinh nghiệm của 5 thành phố chưa được triển khai thường xuyên, liên tục, chưa có những chuyên đề học tập kinh nghiệm hiệu quả;..

Năm 2019 là năm nhân dân cả nước đang có những hoạt động thiết thực nhất kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm về đích trong triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi thành viên trong Cụm thi đua tiếp tục huy động sự vào cuộc của nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để “nhà nhà thi đua, người người thi đua” và có những thành tích tốt nhất chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước.

“Từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc, mỗi thành phố trong cụm cần nghiên cứu, trao đổi và triển khai hiệu quả những gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, mỗi thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, từ đó tạo ra nhiều mô hình mới, nhiều nét đổi mới và đột phá trong công tác thi đua – khen thưởng.

Khẳng định việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển của mỗi thành viên trong cụm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc triển khai các phong trào thi đua cần gắn liền với phát triển đô thị theo hướng “Sáng –xanh – sạch – đẹp”, đồng thời việc phát động các phong trào phải gắn với điều kiện thực tế tại địa phương để 5 thành phố thực sự là những địa điểm đáng sống nhất trên cả nước.

Nhấn mạnh đến vai trò đổi mới trong hoạt động khen thưởng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng và phải kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó cần tập trung khen những nhân tố mới, những điển hình mới trong xã hội và quan tâm tới khen đột xuất.

Cảm ơn 5 thành phố đã ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và có những phong trào thi đua thiết thực chào mừng thành công Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, lãnh đạo UBND của 5 thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận các cấp hoàn thành tốt các chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024.

“Trong các ngày từ 18 đến 20/9/2019 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, các thành phố trong Cụm thi đua, đặc biệt là thành phố Hà Nội, tiếp tục tạo điều kiện, ủng hộ để Đại hội thành công tốt đẹp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản