Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

(Mặt trận) - Trong chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, chiều ngày 19/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì phiên thảo luận chuyên đề: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình đầu tư công

Linh hoạt và minh bạch trong công tác quản lý kế toán Quỹ ‘Vì người nghèo’

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại phiên thảo luận

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của nhiệm kỳ VIII; đưa ra các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Từ thực tiễn cơ sở, bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho rằng, để tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, việc nắm bắt tình hình nhân dân của Mặt trận phải nhạy bén, kịp thời để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, tham gia ổn định tình hình, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Với tinh thần thẳng thắn, bà Hoa cũng chỉ ra, việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội ở các cấp Mặt trận, nhất là ở cơ sở chưa kịp thời, đầy đủ. Một số địa phương khi xảy ra những vấn đề phức tạp, Mặt trận chưa chủ động nắm tình hình, tuyên truyền giải thích, vận động nhân dân, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

“Những mặt hạn chế đó đòi hỏi công tác tuyên truyền của Mặt trận tiếp tục phải đổi mới, thiết thực, đạt được cả bề rộng và chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội”, bà Hoa nói.

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ, đối với việc vận động, tập hợp quần chúng thì không gì tốt bằng thông qua các tôn giáo. Đặc biệt là vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền vận động tín đồ nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Như trong việc tuyên truyền của GHPG Việt Nam, trong mỗi bài thuyết pháp bao giờ Tăng, Ni cũng hướng dẫn đồng bào Phật tử thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các khóa tu mùa hè để giáo dục cho thế hệ trẻ về gìn giữ truyền thống dân tộc, thực hiện đúng theo pháp luật như giáo dục các cháu thực hiện nghiêm túc văn hóa giao thông, tham gia bảo vệ môi trường… từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng, đến với nhân dân.

Ở một góc nhìn khác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Lê Xuân Sương cho rằng, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân từ đó định hướng dư luận không để phát sinh những điểm nóng, phức tạp do nguyên nhân từ việc nhân dân không được cung cấp và định hướng thông tin chính xác.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề xuất, trong thời gian tới, cần phát huy vai trò của các tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là tinh thần sáng tạo và vai trò tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào có đạo, vận dộng bà con sống tốt đời, đẹp đạo, không để các hiện tượng tôn giáo lạ xâm nhập và lợi dụng phá hoại cách mạng.

Người tín đồ của các tôn giáo phải là người công dân tốt, tích cực của đất nước, tổ chức tuyên truyền làm cho các tín đồ, chức sắc các tôn giáo nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ của chính bản thân họ.

Theo Lễ sanh Thượng Mai Thanh, Trưởng ban đại diện Thánh thất Cao Đài Thủ đô, muốn tạo sự đồng thuận trong xã hội phải từ hai phía có như vậy mới có thể gặp nhau được. Nhà nước khi ban hành chủ trương chính sách phải sát với quyền lợi của người. Như trong giải phóng mặt bằng, các dự án, Nhà nước nên tính tới quyền lợi của người dân nếu không Mặt trận cũng rất khó vận động để nhân dân đồng thuận được.

“Để tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, phải có sự nêu gương. Chỉ khi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương tốt thì nhân dân sẽ noi theo và đồng tình ủng hộ”, Lễ sanh Thượng Mai Thanh bày tỏ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, công tác thông tin, tuyên truyền đã có sự đổi mới mạnh mẽ bằng việc ban hành Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 5/5/2015 về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam. Việc triển khai Đề án nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung, giải pháp đổi mới công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự, ký sự, các bài viết nhằm tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình tiêu biểu để phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng tại địa phương.

“Qua một nhiệm kỳ triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến với các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại buổi thảo luận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo chính trị. Các nội dung về các giải pháp lãnh đạo, công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, xây dựng phát huy các mô hình tốt sẽ được chọn lọc, bổ sung vào trong chương trình, đề án trong nhiệm kỳ tới và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội giao.

Vũ Mạnh

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản