Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nam Định tích cực vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh

(Mặt trận) -Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nam Định, Thành phố Nam Định có 25 đơn vị hành chính phường, xã với dân số trên 25 vạn người. Những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đoàn kết nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) đã đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ đến người dân

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Đánh giá tình hình vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang

Để cuộc vận động được triển khai đồng bộ, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên đăng ký các công trình, phần việc, các mô hình phù hợp để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, trong đó nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trong điều kiện địa bàn xen kẽ giữa đô thị và nông thôn nên việc triển khai có những khó khăn riêng song thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên, triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay để thực hiện cuộc vận động phù hợp với từng địa bàn dân cư như: mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang” của Mặt trận Tổ quốc; cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; các phong trào, cuộc vận động: “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công, xây dựng quê hương, đất nước”; “Tuổi trẻ Thành Nam chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” của Liên đoàn Lao động; “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi; “Xây dựng chùa tinh tiến” của Hội Phật giáo; “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu” của Ban Đoàn kết công giáo; “Gia đình hiếu học” của Hội Khuyến học… Các tổ chức thành viên khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã phát động các phong trào thi đua mang nội dung thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của tổ chức mình trong việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động và các nhiệm vụ chính trị chung của thành phố. Để góp phần triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Mặt trận còn chủ động phối hợp với các ban, ngành triển khai có hiệu quả các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ba an toàn về an ninh trật tự”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; các tổ chức thành viên đăng ký các mô hình tự quản… qua đó đã phát huy được sức mạnh, sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, để thực hiện tiêu chí giảm hộ nghèo, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên và nhân dân tiếp tục xây dựng, phát triển “Quỹ vì người nghèo”. Nhiệm kỳ qua, quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được 4,44 tỷ đồng, giúp 96 hộ gia đình xây, sửa nhà đại đoàn kết trị giá 673,7 triệu đồng; thăm hỏi, động viên 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm; hỗ trợ cho các gia đình gặp rủi ro, khó khăn đột xuất hàng trăm triệu đồng. Các đơn vị tích cực đóng góp xây dựng Quỹ là khối các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định, Ngân hàng HD Bank, Công ty Cổ phần Nam Tiệp… Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo, từ thiện luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, doanh nghiệp quan tâm thực hiện thông qua việc thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, xây, sửa nhà cho đoàn viên, hội viên như: Hội Liên hiệp Phụ nữ với Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Liên đoàn Lao động với Quỹ Mái ấm công đoàn, Hội Cựu chiến binh với phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, Hội Chữ thập đỏ với phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Tổ đình Vọng Cung, Thượng tọa Thích Giác Vũ cùng hội Phật tử… Từ các hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đến cuối năm 2018 còn 2,3%. Ngoài ra, hàng năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố còn tích cực tham gia vận động xây dựng các quỹ xã hội ở cấp xã như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ bảo trợ nạn nhân da cam, Quỹ toàn xã hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, Quỹ khuyến học… với số tiền vận động hàng tỷ đồng mỗi năm để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Các kết quả đạt được từ cuộc vận động đã tạo nên diện mạo mới cho Thành phố Nam Định trong quá trình hội nhập và phát triển. Đến năm 2018, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với trên 90% người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; 87% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước; 75% thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa; 87% gia đình văn hóa; 53% khu dân cư đạt danh hiệu “5 không”; 135 tuyến phố văn minh đô thị… Kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng/năm, công tác quản lý đô thị có chuyển biến rõ nét; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc./.

Theo Báo Nam Định

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản