Nâng cao vai trò chủ trì phối hợp và thống nhất hành động

(Mặt trận) - Ngày 9/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 -2024, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước, nâng cao vai trò chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Hơn 100 trường hợp F1 và gần 200 F2 từ bệnh nhân 237

Dịch Covid-19: Mỹ thêm 30.000 ca mắc, số ca tử vong tại Anh vượt Trung Quốc

Việt Nam ghi nhận 239 ca mắc Covid-19, thêm 1 ca mới tại BV Bạch Mai

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 247 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, những điển hình tốt trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong nhiệm kỳ, các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến trên 14 nghìn m2 đất, hàng vạn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh đã có 91/98 xã và 3/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ khu dân cư và hộ gia đình đạt danh hiệu Văn hóa được giữ vững và ngày càng tăng so với đầu nhiệm kỳ.

Cũng trong 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo các cấp của tỉnh đã vận động ủng hộ được 38,2 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây mới 841 căn nhà cho người nghèo, trị giá trên 25 tỷ đồng; sửa chữa 181 nhà với số tiền hỗ trợ 798 triệu đồng; hỗ trợ giống vốn, sản xuất kinh doanh cho hàng nghìn hộ nghèo; chi khám bệnh cho trên 1.000 người với số tiền gần 300 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho 100% các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 5 năm qua, đã vận động ủng hộ được 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị lũ lụt; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 14 tỷ đồng, tặng 5.369 sổ tình nghĩa trị giá gần 2,4 tỷ đồng; xây dựng Quỹ Khuyến học đạt trên 20 tỷ đồng...

Đặc biệt, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Theo thống kê, trong giai đoạn 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát 752 cuộc và 839 cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia giám sát 1.855 cuộc với các cơ quan dân cử, các đoàn thể chính trị - xã hội và Viện kiểm sát nhân dân về các lĩnh vực nhân dân quan tâm và theo quy định của pháp luật.

PCT-TTK Hầu A Lềnh tặng hoa và bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn chúc mừng Đại hội

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang, những kết quả và thành tích của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tạo nên một ý chí thống nhất giữa Đảng với nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Khang tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát địa bàn, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2014-2019 của MTTQ tỉnh đề ra, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và của cả nước.

PCT - TTK Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 đạt kết quả và hiệu quả thiết thực hơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Mặt trận tỉnh tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Đại hội. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”, phản ánh kịp thời với Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh Hà Nam cần quan tâm vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về đích sớm trong chương trình xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, MTTQ các cấp, chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước, nâng cao vai trò chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp về cơ cấu. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động mà Đại hội đề ra.

Ra mắt Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam khóa XVI

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 74 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa XVI; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam khóa XVI đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực. Bà Hà Thị Minh Tâm tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam; nhân dịp này UBND tỉnh Hà Nam cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2019

Trung Hiếu - Hương Diệp

Khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, những điển hình tốt trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong nhiệm kỳ, các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến trên 14 nghìn m2 đất, hàng vạn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh đã có 91/98 xã và 3/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ khu dân cư và hộ gia đình đạt danh hiệu Văn hóa được giữ vững và ngày càng tăng so với đầu nhiệm kỳ.

Cũng trong 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo các cấp của tỉnh đã vận động ủng hộ được 38,2 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây mới 841 căn nhà cho người nghèo, trị giá trên 25 tỷ đồng; sửa chữa 181 nhà với số tiền hỗ trợ 798 triệu đồng; hỗ trợ giống vốn, sản xuất kinh doanh cho hàng nghìn hộ nghèo; chi khám bệnh cho trên 1.000 người với số tiền gần 300 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho 100% các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 5 năm qua, đã vận động ủng hộ được 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị lũ lụt; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 14 tỷ đồng, tặng 5.369 sổ tình nghĩa trị giá gần 2,4 tỷ đồng; xây dựng Quỹ Khuyến học đạt trên 20 tỷ đồng...

Đặc biệt, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Theo thống kê, trong giai đoạn 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát 752 cuộc và 839 cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia giám sát 1.855 cuộc với các cơ quan dân cử, các đoàn thể chính trị - xã hội và Viện kiểm sát nhân dân về các lĩnh vực nhân dân quan tâm và theo quy định của pháp luật.

PCT-TTK Hầu A Lềnh tặng hoa và bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn chúc mừng Đại hội

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang, những kết quả và thành tích của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tạo nên một ý chí thống nhất giữa Đảng với nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Khang tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát địa bàn, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2014-2019 của MTTQ tỉnh đề ra, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và của cả nước.

PCT - TTK Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 đạt kết quả và hiệu quả thiết thực hơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Mặt trận tỉnh tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Đại hội. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”, phản ánh kịp thời với Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh Hà Nam cần quan tâm vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về đích sớm trong chương trình xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, MTTQ các cấp, chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước, nâng cao vai trò chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp về cơ cấu. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động mà Đại hội đề ra.

Ra mắt Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam khóa XVI

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 74 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa XVI; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam khóa XVI đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực. Bà Hà Thị Minh Tâm tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam; nhân dịp này UBND tỉnh Hà Nam cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2019

Trung Hiếu - Hương Diệp

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản