Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Ngày 11/6, phát biểu khi duyệt kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận thành phố phải nhận diện rõ hơn thực tiễn, thách thức, nhiệm vụ, cũng như có phương hướng giải quyết đối với những vấn đề lớn của thành phố, qua đó khẳng định được vai trò của Mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Tấm lòng Mặt trận gửi tới mỗi gia đình chính sách, hộ nghèo trước thềm năm mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Xuân Quê hương 2020: Phát huy bản sắc văn hóa, cốt cách và niềm tự hào là người Việt Nam

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hải Phòng.

Bám sát mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ chính trị của thành phố

Theo ông Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, trong tháng 3/2019, 223/223 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội với tổng số Ủy viên Ủy ban là 7.456 vị, số lượng tham gia Ủy viên Ban Thường trực cấp xã, phường, thị trấn là 907 vị; Chủ tịch MTTQ cấp xã tham gia Ban Thường vụ cấp ủy là 86/223 vị (38,6%).

Đến hết tháng 5/2019, 15/15 huyện, quận đã tổ chức thành công Đại hội. Tổng số đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 quận, huyện là: 797 vị, trong đó, người ngoài Đảng là 205 vị (25,7%), đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Số lượng Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, quận là 48 vị. 12/15 Chủ tịch Ủy ban MTTQ là Ủy viên Thường vụ huyện, quận ủy.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Cao Xuân Liên cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thông qua 5 lần thiếp thu, chỉnh sửa báo cáo chính trị trình Đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị có tiêu đề: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển hiện đại, văn minh”. Tiêu đề này được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng, căn cứ vào Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XV và nhất là căn cứ vào Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự kiến nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng khóa XIV là 95 vị, Ban Thường trực có 10 vị. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27-28/6/2019.

Khẳng định thành công của thành phố Hải Phòng ngày hôm nay đều có vai trò của MTTQ các cấp trong toàn thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, trong suốt 4 năm vừa qua, từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nguồn lực xây dựng của thành phố rất lớn, không có dự án nào, không có công trình nào mà không có đóng góp của những người làm công tác Mặt trận nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng thành phố Hải Phòng ngày một phát triển, theo đúng mục tiêu đề ra.

Chính vì vậy, ông Lê Văn Thành cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội phải nêu bật được những đóng góp này, phải thể hiện được vị trí, vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, và đề ra những mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới để phát huy sức mạnh của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hiện thực hóa ý tưởng, mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mở rộng môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Đoàn kết, thống nhất thực chất, thực sự

Ghi nhận và đánh giá cao sự chu đáo, nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng khi tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và sẵn sàng hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với công tác Mặt trận, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở khi luôn thể hiện rõ vai trò gần dân, sát dân, có nhiều cách làm mới, mô hình hiệu quả nhằm củng cố vững chắc niềm tin, sự đồng lòng của nhân dân đối với sự phát triển của thành phố.

“Mặt trận thành phố với những hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình và khắc phục được tính dàn trải khi triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị báo cáo chính trị trình Đại hội phải phản ánh được bức tranh toàn cảnh của người dân thành phố trong suốt 5 năm qua, để làm được điều này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy đã đề ra và thực tiễn tình hình nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của thành phố. Bên cạnh đó, cần bám sát Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luật 72 của Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bám sát Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Báo cáo chính trị phải có phụ lục giải thích cụ thể, phải có số liệu trung thực phản ánh các chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ, từ đó đánh giá được những nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua và phương hướng triển khai trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Trăn trở với câu hỏi trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận thành phố Hải Phòng phải làm gì để góp phần giải quyết những thách thức trong giai đoạn hiện nay như quá trình đô thị hóa nhanh đi liền với những khó khăn về nắm bắt tình hình nhân dân; ô nhiễm môi trường đang hoành hành; việc giải quyết đơn thư khiếu nại ở một số nơi chưa được giải quyết triệt để;... Đồng thời Mặt trận phải có những giải pháp gì nhằm phát huy lợi thế phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch nhằm khẳng định vai trò động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước..

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, nhiệm vụ triển khai trong nhiệm kỳ 2019-2024 phải bám sát vào các sự kiện quan trọng của đất nước trong thời gian tới để báo cáo của thành phố là báo cáo kiểu mẫu, xứng tầm với vị thế chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố.

“Nội dung đề ra phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra, thể hiện sự sáng tạo, đổi mới so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt là phải nhận diện rõ hơn thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết mới đối với những vấn đề lớn của thành phố, của đất nước và khẳng định được vai trò của Mặt trận thành phố trong giai đoạn mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận các cấp trong toàn thành phố cần tập trung vào việc nắm chắc tình hình nhân dân, phòng ngừa phát sinh điểm nóng ở cơ sở và phối hợp giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; tạo các diễn đàn, hình thức phong phú để nhân dân trao đổi, từ đó thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân của Mặt trận. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình giám sát, phản biện xã hội; tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi giải tỏa mặt bằng và tư vấn cho cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Mặt trận các cần cần đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể như việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động để đến năm 2025 cả nước không sử dụng túi nilon dùng một lần.

Trong công tác nhân sự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương; có bản lĩnh, không né tránh và phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố phải đoàn kết, thống nhất thực chất, thực sự; phải đảm bảo việc sắp xếp bộ máy hợp lý, hoạt động hiệu quả.

Với tinh thần sẵn sàng cho Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ thành phố Hải Phòng tập trung chuẩn bị nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, làm được điều này là thực hiện được một trong nhiều nội dung trong bài viết rất quan trọng ngày 06/6 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn phú Trọng về "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản