Ông Võ Xuân Ca tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam

(Mặt trận) - Trong hai ngày 16-17/7, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa, và hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững

Hải Dương: Hơn 800 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

TX An Nhơn (Bình Định): Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X.

Đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ qua

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Kinh tế tăng trưởng cao, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng bình quân 12,33% (giai đoạn 2015- 2018). Quy mô nền kinh tế tính đến cuối năm 2018 đạt 91.000 tỷ đồng; thu ngân sách năm 2018 đạt 23.741 tỷ đồng.

Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước và của tỉnh được triển khai thực hiện có kết quả. Đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,10% (năm 2014) xuống còn 7,57% (năm 2018), trong đó Mặt trận các cấp đã đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ngoài ra, MTTQ VN các cấp trong tỉnh Quảng Nam đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo được hơn 18,4 tỷ đồng, qua đó, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 2.427 nhà ở cho hộ nghèo; Quỹ cứu trợ cấp tỉnh đã vận động được hơn 54,8 tỷ đồng, giải ngân hỗ trợ 462 hộ gia đình gặp nạn; xây dựng và sửa chữa 1.487 nhà ở; hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình bị thiệt hại do thiên tai…

Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức 133 hội chợ, phiên chợ cấp tỉnh, cấp huyện đưa hàng Việt về nông thôn. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều người dân tham gia hiến đất, đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM (2016-2018) hơn 7.248 tỷ đồng, trong đó, nhân dân góp 284.667 triệu đồng, chiếm 3,9%;…

Về công tác giám sát, phản biện, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận đã chủ trì 2.163 cuộc giám sát chuyên đề (cấp tỉnh 20 cuộc, cấp huyện 287 cuộc, cấp xã 1.850 cuộc); tổ chức 2.607 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;…

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Thực chất - Hiệu quả”, trong nhiệm kỳ mới (2019-2024), MTTQ VN tỉnh Quảng Nam quyết tâm khắc phục những hạn chế, hướng tới hoạt động của Mặt trận đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng nước ta về “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết”; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự của nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa chức, năng nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của tổ chức đảng và chính quyền các cấp…

“Những kết quả đạt được quan trọng của MTTQ VN tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhân Đại hội này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam, tôi gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và mong muốn trong nhiệm kỳ đến, Quảng Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới”, ông Phan Việt Cường nói.

Nâng cao công tác giám sát, phản biện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua; trân trọng biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tích của MTTQ VN tỉnh Quảng Nam và công tác Mặt trận cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thống nhất cao với nội dung được nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội và các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã đề nghị một số nội dung trọng tâm như: Chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 của Đảng bộ tỉnh và cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Cần tiếp tục đổi mới và coi trong tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, thông qua hệ thống Mặt trận để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung và chương trình hành động của Mặt trận; tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, qua đó vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; Mặt trận tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Mặt trận tỉnh Quảng Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một cách mạnh mẽ, thực chất để có thể hoàn thành được khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu công việc Mặt trận ngày càng cao. Cần chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy; coi trọng, phát huy hiệu quả các cơ chế, chương trình phối hợp với chính quyền các cấp; hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động các tổ chức thành viên trong Mặt trận; cần bám sát quyền và trách nhiệm của Mặt trận để lựa chọn, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả và sản phẩm cụ thể.

“Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc chủ động, tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Để làm tốt nhiệm vụ này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới”, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nói.

Ra mắt Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 91 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X; ông Võ Xuân Ca tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn; ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X.

Đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ qua

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Kinh tế tăng trưởng cao, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng bình quân 12,33% (giai đoạn 2015- 2018). Quy mô nền kinh tế tính đến cuối năm 2018 đạt 91.000 tỷ đồng; thu ngân sách năm 2018 đạt 23.741 tỷ đồng.

Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước và của tỉnh được triển khai thực hiện có kết quả. Đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,10% (năm 2014) xuống còn 7,57% (năm 2018), trong đó Mặt trận các cấp đã đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ngoài ra, MTTQ VN các cấp trong tỉnh Quảng Nam đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo được hơn 18,4 tỷ đồng, qua đó, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 2.427 nhà ở cho hộ nghèo; Quỹ cứu trợ cấp tỉnh đã vận động được hơn 54,8 tỷ đồng, giải ngân hỗ trợ 462 hộ gia đình gặp nạn; xây dựng và sửa chữa 1.487 nhà ở; hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình bị thiệt hại do thiên tai…

Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức 133 hội chợ, phiên chợ cấp tỉnh, cấp huyện đưa hàng Việt về nông thôn. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều người dân tham gia hiến đất, đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM (2016-2018) hơn 7.248 tỷ đồng, trong đó, nhân dân góp 284.667 triệu đồng, chiếm 3,9%;…

Về công tác giám sát, phản biện, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận đã chủ trì 2.163 cuộc giám sát chuyên đề (cấp tỉnh 20 cuộc, cấp huyện 287 cuộc, cấp xã 1.850 cuộc); tổ chức 2.607 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;…

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Thực chất - Hiệu quả”, trong nhiệm kỳ mới (2019-2024), MTTQ VN tỉnh Quảng Nam quyết tâm khắc phục những hạn chế, hướng tới hoạt động của Mặt trận đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng nước ta về “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết”; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự của nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa chức, năng nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của tổ chức đảng và chính quyền các cấp…

“Những kết quả đạt được quan trọng của MTTQ VN tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhân Đại hội này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam, tôi gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và mong muốn trong nhiệm kỳ đến, Quảng Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới”, ông Phan Việt Cường nói.

Nâng cao công tác giám sát, phản biện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ qua; trân trọng biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tích của MTTQ VN tỉnh Quảng Nam và công tác Mặt trận cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thống nhất cao với nội dung được nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội và các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã đề nghị một số nội dung trọng tâm như: Chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 của Đảng bộ tỉnh và cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Cần tiếp tục đổi mới và coi trong tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, thông qua hệ thống Mặt trận để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung và chương trình hành động của Mặt trận; tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, qua đó vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; Mặt trận tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Mặt trận tỉnh Quảng Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một cách mạnh mẽ, thực chất để có thể hoàn thành được khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu công việc Mặt trận ngày càng cao. Cần chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy; coi trọng, phát huy hiệu quả các cơ chế, chương trình phối hợp với chính quyền các cấp; hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động các tổ chức thành viên trong Mặt trận; cần bám sát quyền và trách nhiệm của Mặt trận để lựa chọn, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả và sản phẩm cụ thể.

“Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc chủ động, tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Để làm tốt nhiệm vụ này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới”, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nói.

Ra mắt Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 91 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X; ông Võ Xuân Ca tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn; ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản