“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

(Mặt trận) - Sáng 15/8 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì Hội nghị.

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả việc Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Tiếp sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới

Thái Bình: Chuyển 17 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Đại biểu tham dự Hội nghị

 Đến dự Hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Trần Thị Hà,  Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội; Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục công nghiệp quốc phòng, Tổng cục 2 và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

 Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện CVĐ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT khẳng định: Sau 5 năm thực hiện, CVĐ đã được QUTW, BQP, TCCT, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XI, khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; trở thành động lực, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng, động viên, khích lệ toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...

“Càng trong khó khăn, gian khổ bản lĩnh chính trị, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đội càng được khẳng định, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đồng thời biểu dương Tổng cục Chính trị đã hoàn thành tốt vai trò của cơ quan thường trực, chủ động, tham mưu giúp QUTW, BQP lãnh đạo chỉ đạo triển khai cuộc vận động nghiêm túc, hiệu quả 5 năm qua.

 Để thực hiện có hiệu quả thiết thực Cuộc vận động trong thời gian tới, thay mặt Thường vụ QUTW, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 855 ngày 12-8-2019 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ độ Cụ Hồ” theo đứng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ QUTW xác định.

Đại biểu tham quan triển lãm sách tại Hội nghị

 Bên cạnh đó cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lính vực tư tưởng văn hóa; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, ”tự chuyển hóa” trong nội; xây dựng trận địa tư tưởng toàn quân vững chắc; không để xảy ra tiêu cực, tệ nạn xã hội từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ đơn vị. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Cuộc vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân thực hiện Cuộc vận động một cách tự giác, trách nhiệm đạt hiệu quả cao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đề nghị cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện Cuộc vận động, việc nêu gương phải thường xuyên liên tục, thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhận thức tới hành động, từ việc lớn, đến việc nhỏ, đặc biệt, phải nêu gương trong rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, theo đúng tinh thần: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tiếp tục cụ thể hóa vận dụng sáng tạo các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động, lực chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, gặp mặt tôn vinh từ cơ sở đến toàn quân, khen thưởng kiệp thời những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”…

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động toàn quân đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của BQP; 17 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 2.775  Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,205 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động được tặng Bằng khen của Bộ trưởng BQP. Đây là những bông hoa đẹp, trong vườn hoa thi đua của Quân đội, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tại hội nghị 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản