Phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại

(Mặt trận) -Sáng 5/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024.

Tấm lòng Mặt trận gửi tới mỗi gia đình chính sách, hộ nghèo trước thềm năm mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Xuân Quê hương 2020: Phát huy bản sắc văn hóa, cốt cách và niềm tự hào là người Việt Nam

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Đại hội; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Về phía khách quốc tế dự Đại hội có: 46 đại sứ, đại biện lâm thời, đại diện đại sứ quán các nước; đại diện 30 tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức trong lúc tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới. Bối cảnh tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới với công tác đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - một lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân. Ngay trước Đại hội, ngày 19/9/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, khẳng định vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đề ra những định hướng quan trọng cho hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong giai đoạn mới 2019 - 2024. Các văn kiện Đại hội xây dựng trên tinh thần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và vai trò của hội quần chúng, đặc biệt Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, tích cực triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đại hội cũng sẽ sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chuyên trách của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Với kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với sức sống mới, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 17/11/1950-17/11/2020, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga kêu gọi và đề nghị tất cả các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ của mình vào việc xây dựng phương hướng hoạt động và đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, xây dựng Liên hiệp ngày càng vững mạnh, để Liên hiệp có thể kế tục xứng đáng truyền thống đối ngoại nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chung của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động tối đa sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và góp phần vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, công lý, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Báo cáo chính trị của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình Đại hội VI do Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bạch Ngọc Chiến trình bày nêu rõ: Với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai toàn diện các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị đối với các đối tác nước ngoài, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác mới; vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; tham gia các diễn đàn, cơ chế đa phương để bảo vệ lợi ích đất nước cũng như góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức và hiểu biết quốc tế của quần chúng nhân dân; vận động viện trợ và tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài...  

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong cả nước.

Đánh giá cao những nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian qua, tuy nhiên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập cần phải khắc phục.

Từ đó nêu ra 5 nhiệm vụ để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Đó là phải có tư duy mới, cách làm mới. Cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói chung, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng cần giữ vững nguyên tắc, lập trường chính trị, phát huy bản sắc và những giá trị cao đẹp của văn hoá Việt Nam - nền văn hoá yêu chuộng hoà bình, một chân trời mới của tiến bộ xã hội và phát triển con người. Tập trung vào các trong tâm công tác, theo định hướng chủ đề Đại hội VI xác định: "Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài….

Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cần phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản