Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Mặt trận) - Sáng 30/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Thông báo về việc Thi tuyển Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Kazakhstan

Chủ trì Hội nghị

 Đây là lần đầu tiên cả nước triển khai tổng kết, đánh giá về hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp sau khi có Nghị quyết sô 13-NQ/TW, là bước quan trọng tiến tới tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT) nói chung.

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ ngành ở Trung ương và lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kinh tế tập thể phi nông nghiệp phát triển cả về lượng và chất

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, sau 15 năm, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Số lượng tổ hợp tác (THT), HTX và Liên hiệp HTX tăng khá ở các địa phương, chiếm tỷ trọng 39% tổng số HTX trong nền kinh tế. Các loại hình HTX phi nông nghiệp trong lĩnh vực môi trường, thương mại và dịch vụ tăng khá, tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng ngành nghề và cơ sở sản xuất tập trung, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại.

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt qua 15 năm, số lượng thành viên được mở rộng, đến cuối năm 2018 đã có 3,1 triệu thành viên, tăng 3 lần so với năm 2003. Vốn điều lệ, giá trị tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 3 - 5,2 lần. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 50% - 83% mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp ngày càng tích cực cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tính đến cuối năm 2018, cả nước có 64.081 tổ hợp tác, 8.744 hợp tác xã, 21 liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp, tăng hơn 2 lần năm 2003 và chiếm tỷ trọng 39% tổng số hợp tác xã trong nền kinh tế. Phần lớn hợp tác xã phi nông nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đạt tỷ lệ 50% - 83% tổng số hợp tác xã trong từng loại hình, cao hơn so với hợp tác xã nông nghiệp. Doanh thu và lãi bình quân của hợp tác xã phi nông nghiệp tăng qua hằng năm; năm 2018, bình quân 1 hợp tác xã có doanh thu 8,5 tỷ đồng và lãi 0,48 tỷ đồng, tăng từ 2 - 5 lần so với năm 2003.

Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, một số cơ quan chức năng, bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm đúng mức đến kinh tế tập thể.

Nhận thức của nhiều cán bộ, người dân, kể cả cán bộ trực tiếp phát triển kinh tế tập thể và thành viên hợp tác xã về bản chất, nguyên tắc, chủ trương, chính sách và pháp luật về hợp tác xã còn hạn chế. Các chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ cho kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp chưa được chú trọng..

Hệ quả là số lượng các loại hình tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp còn thấp so với nhu cầu và tiềm năng liên kết, hợp tác, phát triển trong ngành công nghiệp và dịch vụ.

Hơn nữa, phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, nhiều hợp tác xã yếu về năng lực tài chính, công nghệ lạc hậu, thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản trị hạn chế, chưa minh bạch về vốn góp và tài chính; chưa có hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã cấp tỉnh, vùng để liên kết các hợp tác xã với nhau theo chuỗi giá trị...

Ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết, đến năm 2030, Liên minh HTX Việt Nam hướng tới mục tiêu số lượng các loại hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng trưởng từ 8% - 15%/năm. Đến năm 2025, mục tiêu đặt ra là cả nước có 130.000 THT, 15.000 HTX và Liên hiệp HTX, thu hút 5 triệu thành viên và tạo việc làm cho 3 triệu lao động thường xuyên. Còn đến năm 2030 cả nước có 260.000 THT; 25.000 HTX và Liên hiệp HTX thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 4,5 triệu lao động thường xuyên. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả từ 80% trở lên.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế hợp tác xã tại địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để đạt được những mục tiêu đề ra đến năm 2030. Các ý kiến tại Hội nghị đề xuất, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao, thống nhất nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về phát triển tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện cho kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển; quan tâm sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp đi đôi với đảm bảo nguồn lực thực hiện; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Đặc biệt là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển kinh tế trong đó có lĩnh vực phi nông nghiệp.

Nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu của Liên minh HTX trong những năm qua, đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp và khi có Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, đồng thời khẳng định đây là những bước tiến quan trọng nhằm nâng cao năng lực, vị thế của Liên minh HTX trong giai đoạn hiện nay.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, với vai trò là tổ chức thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, thời gian qua Liên minh HTX đã nỗ lực làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, tổ hợp tác nhất là trong việc: tuyên truyền, vận động phát triển HTX; hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho HTX, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX; vận động, hướng dẫn các hộ kinh tế gia đình, hộ kinh tế cá thể trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế thị trường nói riêng, KT-XH nói chung.

Thông tin với Hội nghị về việc triển khai thực hiện NQ 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên tập trung xây dựng mô hình và giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả; kết nối liên doanh, liên kết giữa các Hợp tác xã, tổ hợp tác với nhau và giữa Hợp tác xã với các doanh nghiệp…Đặc biệt là chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công  nghệ mới và tiêu thụ sản phẩm cho xã viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và Luật hợp tác xã năm 2012 cũng được trú trọng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều mô hình làng nghề, mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, đã kịp thời tuyên truyền nhân rộng, giới thiệu trên kênh thông tin của Mặt trận, đồng thời kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của người dân, xã viên HTX chuyển đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và người lao động trong các Hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

“Có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyến và vai trò chủ động, sáng tạo của Liên minh HTX các cấp từ trung ương đến địa phương. Nơi nào đội ngũ cán bộ hoạt động nhiệt tình, sáng tạo thì nơi đó HTX ngày càng phát triển”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng triển lãm thủ công mỹ nghệ

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Liên minh HTX phải làm tốt vai trò dẫn dắt, thúc đẩy các HTX nhất là mô hình HTX kiểu mới khẳng định vai trò là cầu nối cho sự phát triển, trao đổi hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp, giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó cần phối hợp chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Namtriển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đặc biệt, cần phối hợp tích cực hơn, tốt hơn, thường xuyên hơn trong Chương trình phối hợp giám sát số 07 do MTTQ Việt Nam và VCCI chủ trì về nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Liên minh HTX cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành nhằm đổi mới nhận thức của các cán bộ quản lý và của các hợp tác xã về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể nói chung và kinh tế hợp tác xã nói riêng, đặc biệt là nâng cao nhận thức về lợi ích của mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã và tăng cường phối hợp vớii các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm của mình gắn với hỗ trợ cho hoạt động của hợp tác xã; Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý hợp tác xã thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên làm công tác quản lý điều hành hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản trị hợp tác xã.

“Cần nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã kiểu mới; kịp thời đề xuất các cấp, ngành chức năng biểu dương, khen thưởng các mô hình điển hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Địa phương cần có chính sách đặc thù phát triển HTX phi nông nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong phát triển của kinh tế tập thể và hợp tác xã nói chung, lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời điểm các bộ, ngành, địa phương đang chuẩn bị tổng kết 15 năm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” để góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý, pháp huy vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW đã có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng triển lãm

Điều này góp phần khẳng định Nghị quyết 13-NQ/TW là một chủ trương đúng đắn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giúp các hợp tác xã thoát khỏi tình trạng yếu kém.

Không những thế, kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã có sự phát triển cả về lượng và chất, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển mới.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và hợp tác xã phi nông nghiệp nói riêng vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng và cần có các giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục những tồn tại, hạn chế vượt qua thách thức.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham quan các gian hàng triển lãm

Theo đó, khu vực kinh tế tập thể cần tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể; hàng năm tổ chức tiếp xúc giữa chính quyền với các hợp tác xã phi nông nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động, nắm bắt khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý nhà nước…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng với tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp mà địa phương có tiềm năng, lợi thế; ưu tiên thực hiện hiệu quả một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển.

Đặc biệt, các sở, ngành phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã.

“Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Đảng, MTTQ Việt Nam, vai trò của các đoàn thể trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Nên chăng, làm rõ chức năng, vai trò, quyền hạn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản