Tăng cường trao đổi, đối thoại và lắng nghe ý kiến của đồng bào tôn giáo

(Mặt trận) - Ngày 8/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Về thăm bố mẹ có vi phạm quy định ra đường khi không có việc cần thiết?

Ông Nguyễn Đức Chung: Cần xem xét kéo dài thời gian cách ly

Dấu hiệu lạm quyền Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, công tác phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và một số tổ chức thành viên và các cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo được tăng cường theo hướng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm.

6 tháng đầu năm diễn ra nhiều hoạt động sôi động, trong đó có Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc. Đại đa số chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo thể hiện cao tinh thần gắn bó, đồng thuận và đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, góp phần thực hiện “tốt đời đẹp đạo”. Đảng, Nhà nước, MTTQ quan tâm, phối hợp, giúp đỡ tổ chức thành công những sự kiện quan trọng của các tôn giáo, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta..

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Chú trọng tổng kết, phát triển nhân rộng và lồng ghép các mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có hiệu quả, vai trò của các tôn giáo được phát huy. Việc vận động hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai tiếp tục có những cách làm sáng tạo thu hút được sự quan tâm ủng hộ của xã hội và các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Đặc biệt Mặt trận và một số tổ chức thành viên đã phối hợp tham gia chăm lo giải quyết một số nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại với một số chức sắc cao cấp của tôn giáo được tăng cường, bài bản, nền nếp. Thông qua việc thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; phối hợp với các cơ quan Nhà nước tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương… vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên với Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo được phát huy tốt hơn.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên và một số cơ quan liên quan đã chia sẻ những thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2019; những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và có đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; đồng thời đề nghị Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tăng cường công tác cung cấp, trao đổi thông tin với các tổ chức thành viên và một số có cơ quan liên quan trong công tác tôn giáo. Định kỳ chủ trì tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo với cac tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước để tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác tôn giáo.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội để có những kiến thức cần thiết thực hiện công tác tôn giáo nhất là những kiến thức nắm bắt vấn đề, xử lý tình huống ở những địa bàn phức tạp trong tình hình hiện nay.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời đề nghị, sau Hội nghị này, Mặt trận và các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng ở Trung ương cần tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, kể cả trong chỉ đạo, thực thi và trong công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, trong thời gian tới trọng tâm công tác tông giáo cần tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng lưu ý, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, đối thoại, phát huy vai trò của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia các phong trào, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động và tham gia hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường; Tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

6 tháng đầu năm diễn ra nhiều hoạt động sôi động, trong đó có Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc. Đại đa số chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo thể hiện cao tinh thần gắn bó, đồng thuận và đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, góp phần thực hiện “tốt đời đẹp đạo”. Đảng, Nhà nước, MTTQ quan tâm, phối hợp, giúp đỡ tổ chức thành công những sự kiện quan trọng của các tôn giáo, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta..

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Chú trọng tổng kết, phát triển nhân rộng và lồng ghép các mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có hiệu quả, vai trò của các tôn giáo được phát huy. Việc vận động hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai tiếp tục có những cách làm sáng tạo thu hút được sự quan tâm ủng hộ của xã hội và các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Đặc biệt Mặt trận và một số tổ chức thành viên đã phối hợp tham gia chăm lo giải quyết một số nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại với một số chức sắc cao cấp của tôn giáo được tăng cường, bài bản, nền nếp. Thông qua việc thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; phối hợp với các cơ quan Nhà nước tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương… vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên với Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo được phát huy tốt hơn.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên và một số cơ quan liên quan đã chia sẻ những thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2019; những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và có đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; đồng thời đề nghị Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tăng cường công tác cung cấp, trao đổi thông tin với các tổ chức thành viên và một số có cơ quan liên quan trong công tác tôn giáo. Định kỳ chủ trì tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo với cac tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước để tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác tôn giáo.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội để có những kiến thức cần thiết thực hiện công tác tôn giáo nhất là những kiến thức nắm bắt vấn đề, xử lý tình huống ở những địa bàn phức tạp trong tình hình hiện nay.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời đề nghị, sau Hội nghị này, Mặt trận và các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng ở Trung ương cần tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, kể cả trong chỉ đạo, thực thi và trong công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, trong thời gian tới trọng tâm công tác tông giáo cần tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng lưu ý, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, đối thoại, phát huy vai trò của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia các phong trào, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động và tham gia hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường; Tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản