Tạo bước đột phá, đưa công tác Mặt trận thực sự đi vào lòng dân

(Mặt trận) - Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm Ngày thành lập và hướng tới 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, trong hai ngày 30/6-1/7, cán bộ Mặt trận các cấp trên toàn tỉnh Điện Biên cùng hân hoan đón mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

MTTQ các cấp tỉnh Đồng Nai huy động sức mạnh đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển

MTTQ huyện Yên Khánh: Khánh thành 4 nhà "Đại đoàn kết"

Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên cùng 246 đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Mang hơi ấm Mặt trận đến với đồng bào

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí địa lý hết sức quan trọng về chính trị, quốc phòng an ninh. Với 81,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, một lòng đi theo Đảng; tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu to lớn trên hầu hết các lĩnh vực, từ đó, khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường, quốc phòng, an ninh đảm bảo, quan hệ đối ngoại mở rộng, vị thế của tỉnh Điện Biên được nâng cao trong xu thế hội nhập và phát triển.

Trong thành tích chung đó có đóng góp quan trong của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh Điện Biên đã bám sát hướng dẫn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, từ đó có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. MTTQ đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền biên giới Quốc gia, đồng thời huy động được nguồn lực đáng kể trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, “Quỹ Vì người nghèo” đã vận động được gần 24 tỷ đồng, xây mới hàng nghìn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; nhân dân đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng đường liên thôn, công trình thủy lợi, nhà văn hóa trị giá hơn 11 tỷ đồng; xây dựng 1.328 mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa giữa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; 4.038 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Nhờ có hoạt động tích cực của 1.813 tổ hòa giải nên đã hòa giải 2.609 vụ, trong đó 2.204 vụ hòa giải thành công (đạt 83,1%). Công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước nền nếp hơn từ đây, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực ở cơ sở được đúc kết và nhân rộng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận, phát triển” chúc mừng Đại hội.

Là tỉnh có đường biên giới giáp với hai nước Trung Quốc và Lào, chính vì vậy hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được tăng cường, đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thông qua việc thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký kết năm 2016; làm tốt công tác tập hợp, phản ánh các ý kiến kiến nghị của nhân dân về công tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới Việt - Trung, tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa nhân dân khu vực biên giới...

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận và phát triển”, Đại hội đã cùng quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh.

Cán bộ Mặt trận phải là những người uy tín, am hiểu đồng bào

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2014-2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, có được kết quả này phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, những người luôn “ăn cơm nhà, lo việc nước”, hết lòng cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng với đó là sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các ngành, các cấp của tỉnh Điện Biên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ với những khó khăn mà Điện Biên đang trải qua khi kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều bất cập; quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp, mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực có mặt còn hạn chế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Một số nơi, nhân dân còn chưa hài lòng trong việc giải quyết đất sản xuất, đất ở khi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tình trạng thiếu việc làm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Di cư tự do, xuất cảnh trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tự tử bằng lá ngón còn diễn ra…

Để nhiệm kỳ 2019-2024 tạo bước đột phá, đưa công tác Mặt trận thực sự đi vào lòng dân, huy động được sức mạnh của nhân dân ở từng địa bàn khu dân cư, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục chú trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

“Các hình thức tuyên truyền phải phù hợp với từng dân tộc sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc đều đến với nhân dân trên toàn tỉnh. Nhất định không để kẻ xấu xúi giục, không để bà con bỏ nhà đi di cư tự do, vượt biên, vi phạm pháp luật”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua phải động viên nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh đúng hướng, xóa đói nghèo bền vững, nâng cao trình độ học vấn, dân trí cho đồng bào. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh chăm lo cho người có công với nước, gia đình hộ nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm; cần triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh hoạt động tự quản để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hoạt động tuyên truyền lập "Nhà nước Mông", tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Đề cập đến công tác giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần chú trọng vào giám sát, phản biện việc xây dựng, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; xây dựng và củng cố các tổ hòa giải cơ sở, thực hành dân chủ, giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở. Triển khai quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Là một tỉnh tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm đa số, chính vì vậy Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận các cấp cần quan tâm hơn nữa tới công tác dân tộc, tôn giáo, thường xuyên chăm lo tới các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời chú trọng hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh phía Bắc Lào, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, góp phần bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

“Cần cảnh giác với các thủ đoạn thù địch, lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Trân trọng nhắc lại lời Bác Hồ kính yêu khi nói về công tác Mặt trận: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những những người có uy tín, trách nhiệm cao với công việc; am hiểu đồng bào và có khả năng vận động quần chúng; cần đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ Mặt trận.

“Trong điều kiện cán bộ chuyên trách Mặt trận có hạn, cần chú trọng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhằm nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức triển khai công việc của Mặt trận, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, có chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách và kiêm nhiệm đủ về số lượng và chất lượng, yên tâm công tác; thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam và các quy định, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong tỉnh hoạt động đạt kết quả, hiệu quả cao hơn nữa.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Sau 2 ngày làm việc, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 73 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc toàn tỉnh tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên gồm 6 vị; ông Lò Văn Mừng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Điện Biên Phủ.

Trước đó, chiều ngày 30/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Hương Diệp

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản