Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp hoạt động hiệu quả hơn

(Mặt trận) - Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn…

3.526 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/10/2019 - 27/10/2019)

Cảm xúc và sức chiến đấu trong các tác phẩm báo chí

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngày 18/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Đại hội VIII UBTƯ MTTQ Việt Nam và Đại hội VIII Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng phấn đấu vươn lên, đổi mới năng động sáng tạo trong hoạt động.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp nhân dân, các dân tộc tôn giáo, kiều bào… trên địa bàn tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thu đua, các cuộc vận động với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Cụ thể, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả thiết thực như huy động nhân dân góp trên 575 tỷ đồng, hơn 61 ngàn ngày công lao động và hiến 67.982 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị…

Vận động nhân dân tham gia xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như: mô hình camera an ninh; cổng rào an ninh nhân dân; đèn chiếu sáng nông thôn; thu gom rác thải bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 251.511/264.360 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (đạt 95,13%); 815/847 ấp, khóm, khu đạt chuẩn văn hóa (đạt 96,22%), 45/89 xã được công nhận xã nông thôn mới.

Nhiệm kỳ qua, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp đã vận động gần 223 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 8.353 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 244 tỷ đồng, hỗ trợ 12 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống...

Quang cảnh Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị: MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết TW4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân chủ động nắm tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế phát sinh điểm nóng, phức tạp tại cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống về vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018 - 2020, phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân; đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, thường xuyên quan tâm, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc; chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có hiệu quả cao…

Các đại biểu ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các cấp chính quyền của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ tỉnh thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 94 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019 -2024; ông Lê Quang Đạo tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản