Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi

(Mặt trận) - Sáng 25/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc phiên chính thức. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 25/5/2020 - 31/5/2020)

Quảng Nam: Triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP - “Không sợ thiếu ngân sách mà sợ không công bằng”

Hà Nội: Phấn đấu xây dựng Quỹ ‘Vì người nghèo’ 3 cấp đạt 30 tỷ đồng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm phù hợp đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Chủ động sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhất là các phong trào, cuộc vận động, mô hình mới được triển khai có trọng tâm, trọng điểm đem lại kết quả cao như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng xã, phường, thị trấn văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động, huy động các nguồn lực tham gia thực hiện chương trình hỗ trợ giúp các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Đề án 196 của tỉnh đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Cùng với đó, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến đời sống quyền lợi của nhân dân, Mặt trận đã cùng Đảng, chính quyền giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị và trong lòng nhân dân. Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên được tăng cường, tạo sự tin cậy và phối hợp hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và có những đóng góp tích cực. Tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 5 chương trình của nhiệm kỳ mới, gắn liền với các mục tiêu và giải pháp cụ thể. Trong đó, mục tiêu chung được đại hội xác định là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thông mới, đô thị văn minh, xây dựng Quảng Ninh phát triển bền vững, trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc góp phần giữ vũng hoà bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Để hoạt động của MTTQ tỉnh Quảng Ninh khoá XI đạt được những kết quả toàn diện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh cần bám sát vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng các chương trình kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ mới vào cuộc sống.

Với đặc thù là địa phương phát triển du lịch, đón tiếp hàng nghìn lượt khách với đông đảo các giai, tầng trong xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động để tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi; chủ động nắm tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng, phức tạp ở cơ sở, thực hiện tốt vai trò cầu nối và sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực. Tiếp tục mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thêm thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín tham gia công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn

Đặc biệt, với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020; Tổ chức tốt các hội nghị để lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền đối thoại, trao đổi giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm; đồng thời, có kế hoạch theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị và việc giải quyết của cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ tỉnh cần mở rộng hoạt động đối ngoại, đặc biệt tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân tại các khu vực địa bàn giáp biên gắn với nước bạn; tuyên truyền và thực hiện các tuyên bố chung và các thỏa thuận ghi nhớ giữa Quảng Ninh và các tỉnh giáp biên nước bạn. Cần khảo sát, nắm bắt trúng những nhu cầu hợp tác giữa các địa phương 2 bên đường biên giới để phối hợp hiệu quả hơn với Chính hiệp Trung Quốc nhằm đem lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tăng cường phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện tốt công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, Ủy ban MTTQ các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận, công tác vận động quần chúng. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, ban tư vấn. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Sau hai ngày làm việc Đại hội đã hiệp thương, cử 83 vị tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh khóa XI; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh gồm 9 vị và hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp (tổng hợp)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản