Thể hiện sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Chiều 8/7, phát biểu tại buổi duyệt kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị, báo cáo chính trị cần làm rõ vai trò cầu nối, vai trò lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và phải thể hiện được sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Việt Nam sang giai đoạn mất dấu F0, cả nước hãy ở yên tại chỗ

Xa lánh, kỳ thị bác sỹ chống Covid-19: Đừng để sợ hãi điều khiển con tim và lý trí!

Lập 30 chốt giám sát người và xe vào Thủ đô Hà Nội từ 18h chiều 2/4

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024, bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, đến hết ngày 28/4/2019, 141/141 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội; có 9/10 huyện, thị đã chọn 1 đơn vị Mặt trận cấp xã làm đại hội điểm. Theo đó, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã là 394 vị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã có 101 vị tái cử, có 92/141 vị là Ủy viên Thường vụ.

Đến hết ngày 5/6/2019, có 10/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức xong Đại hội với tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ là 443 vị, trong đó có 5/10 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ đồng thời là Trưởng ban Dân vận.

“Quá trình Đại hội cấp xã, huyện là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương”, bà Lê Thị Lan Hương nhấn mạnh.

Với mục tiêu nhằm nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ các cấp nhằm phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào ngày 24, 25/7. Dự kiến số lượng đại biểu tham gia làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 là 72 vị.

Về công tác nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho hay: Căn cứ vào số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia hợp lý, đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực; đảm bảo về phẩm chất, năng lực, uy tín để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Mặt trận trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII MTTQ tỉnh Quảng Trị, các nghị quyết của Đảng bộ địa phương và nghị quyết, chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng thời phát huy dân chủ, giới thiệu hiệp thương lựa chọn, đảm bảo tính kế thừa và tính đại diện. “Nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024 phải bao gồm các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XI được giới thiệu lại và các vị tham gia mới. Mở rộng thành phần là các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới và tình hình thực tế ở địa phương”, ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thành quá trình chuẩn bị Đại hội theo đúng tiến độ đề ra.

Từ ý kiến góp ý của các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến để văn kiện trình Đại hội phải làm nổi bật lên màu sắc của tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng lưu ý, Báo cáo chính trị phải làm nổi bật vai trò liên minh chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và vai trò chủ trì trong triển khai các chương trình hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

 “Cần làm rõ vai trò cầu nối, vai trò lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và phải thể hiện được sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đề nghị báo cáo kiểm điểm của cả nhiệm kỳ cần đánh giá rõ ưu, nhược điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua, phải làm bật nét đổi mới trong cả nhiệm kỳ, phải làm rõ vai trò phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND, các sở, ban, ngành liên quan trong triển khai nhiệm vụ, từ đó chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Đối với nhân sự tham gia Đại hội, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, phải lựa chọn những người đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, thành phần và đủ tiêu chuẩn, có tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024, bà Lê Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, đến hết ngày 28/4/2019, 141/141 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội; có 9/10 huyện, thị đã chọn 1 đơn vị Mặt trận cấp xã làm đại hội điểm. Theo đó, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã là 394 vị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã có 101 vị tái cử, có 92/141 vị là Ủy viên Thường vụ.

Đến hết ngày 5/6/2019, có 10/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức xong Đại hội với tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ là 443 vị, trong đó có 5/10 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ đồng thời là Trưởng ban Dân vận.

“Quá trình Đại hội cấp xã, huyện là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương”, bà Lê Thị Lan Hương nhấn mạnh.

Với mục tiêu nhằm nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ các cấp nhằm phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào ngày 24, 25/7. Dự kiến số lượng đại biểu tham gia làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 là 72 vị.

Về công tác nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho hay: Căn cứ vào số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia hợp lý, đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực; đảm bảo về phẩm chất, năng lực, uy tín để hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Mặt trận trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII MTTQ tỉnh Quảng Trị, các nghị quyết của Đảng bộ địa phương và nghị quyết, chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng thời phát huy dân chủ, giới thiệu hiệp thương lựa chọn, đảm bảo tính kế thừa và tính đại diện. “Nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024 phải bao gồm các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XI được giới thiệu lại và các vị tham gia mới. Mở rộng thành phần là các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới và tình hình thực tế ở địa phương”, ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thành quá trình chuẩn bị Đại hội theo đúng tiến độ đề ra.

Từ ý kiến góp ý của các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến để văn kiện trình Đại hội phải làm nổi bật lên màu sắc của tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng lưu ý, Báo cáo chính trị phải làm nổi bật vai trò liên minh chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và vai trò chủ trì trong triển khai các chương trình hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

 “Cần làm rõ vai trò cầu nối, vai trò lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và phải thể hiện được sức mạnh của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đề nghị báo cáo kiểm điểm của cả nhiệm kỳ cần đánh giá rõ ưu, nhược điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua, phải làm bật nét đổi mới trong cả nhiệm kỳ, phải làm rõ vai trò phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND, các sở, ban, ngành liên quan trong triển khai nhiệm vụ, từ đó chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Đối với nhân sự tham gia Đại hội, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, phải lựa chọn những người đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, thành phần và đủ tiêu chuẩn, có tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản