Thực hiện hiệu quả hơn nữa giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, chú trọng các nội dung giám sát nhân dân quan tâm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ đến người dân

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Đánh giá tình hình vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tham quan gian hàng nông sản tại Đại hội.

Ngày 16/7, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đại diện MTTQ các tỉnh…cùng 262 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng mới 494 km kênh mương, làm 268 km đường giao thông nội đồng. Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 383,3 tỷ đồng; hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường bê tông nông thôn và xây dựng mới 404 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố. Toàn tỉnh xây dựng trên 3.000 mô hình khu dân cư tự quản.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được đề cao và đạt kết quả quan trọng. MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở phối hợp thực hiện 6.088 cuộc giám sát, tổ chức 8 hội nghị phản biện và tham gia góp ý trực tiếp vào 1.714 dự thảo văn bản. Hoạt động tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Đảng, Nhà nước ngày càng có nhiều tiến bộ. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và có đóng góp tích cực, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội. Qua các hoạt động đã khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực lưu ý, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục chú trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các cơ chế, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã an toàn khu, vùng miền núi, đặc biệt khó khăn.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, động viên Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư, nơi công cộng, nâng cao dân trí, thực hành tiết kiệm. Nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giảm thiểu rác thải từ nhựa. Tiếp tục vận động chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với nước, người nghèo, các đối tượng xã hội, nhân lên tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau vươn lên.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh: MTTQ các cấp cần thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước. Chú trọng các nội dung mà nhân dân, các cấp quan tâm, các chương trình giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận. Phát huy các hình thức giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Xây dựng và củng cố các Tổ hòa giải cơ sở, thực hành dân chủ, giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở.

Đặc biệt Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên hết sức quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên chăm lo, quan tâm đối với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Xây dựng và phát huy các cốt cán tôn giáo. Tăng cường tuyên truyền trong nhân dân phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa bình. Đồng thời cảnh giác với các thủ đoạn thù địch, lợi dụng vấn đề“Dân tộc, tôn giáo” để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, trong đó Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò là tổ chức liên minh chính trị, vai trò chủ trì, hiệp thương, thống nhất hành động và vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với truyền thống quê hương cách mạng là tiền đề, là động lực cho sự phát triển của tỉnh. MTTQ cần bám sát các nghị quyết của cấp ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để cụ thể hóa thành các chương trình, phong trào của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”, ông Chẩu Văn Lâm lưu ý.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội hiệp thương cử ông Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, 78 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản