Xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Tiếp tục chương trình duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, chiều 3/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Về thăm bố mẹ có vi phạm quy định ra đường khi không có việc cần thiết?

Ông Nguyễn Đức Chung: Cần xem xét kéo dài thời gian cách ly

Dấu hiệu lạm quyền Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quang Phúc cho biết, đến ngày 30/3/2019, 264/264 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội với số lượng đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp cơ sở là 9.175 người. Sau Đại hội, đã có 263/264 Ủy ban MTTQ cấp cơ sở tổ chức tốt Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử ra các chức danh trong Ủy ban MTTQ khóa mới.

Đến hết ngày 31/5/2019, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp huyện theo đúng kế hoạch và thực hiện tốt các nội dung theo quy định của Trung ương. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện gồm 4 vị, có 11/12 vị là Ủy viên Ban Thường vụ cấp huyện.

 

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Nguyễn Quang Phúc cho biết, văn kiện trình Đại hội đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các vị Ủy viên Ủy ban, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân thông qua Báo Hải Dương, trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được lập kế hoạch cụ thể và tuyên truyền sâu rộng thông qua các tin, bài, phóng sự trên Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh về các tấm gương điển hình, các phong trào thi đua và hoạt động nổi bật của Mặt trận, đồng thời xây dựng phóng sự trình chiếu tại Đại hội MTTQ tỉnh.

Nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến là 84 vị. Đại hội dự kiến sẽ diến ra trong 2 ngày 27-28/6/2019.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái, Đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, chính vì vậy Đại hội được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung, hình thức và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Ghi nhận và biểu dương công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cần bám sát thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến góp ý của các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ để hoàn thiện hệ thống văn kiện trình Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, văn kiện Đại hội phải căn cứ vào quy định của Điều lệ, Luật MTTQ Việt Nam, định hướng của UBTƯ MTTQ Việt Nam để đưa ra được đánh giá cụ thể về tình hình nhân dân, biến động về cơ cấu của các giai tầng và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bối cảnh thực tế của tỉnh Hải Dương trong suốt 5 năm qua. Từ đó định hướng cho nhân dân về trách nhiệm của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Bên cạnh đó, nội dung đánh giá các chương trình hành động phải có sự gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, từ đó khẳng định vai trò của Mặt trận các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo an ninh - đối ngoại và là tiền đề tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với những chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh yêu cầu các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra phải gắn với 2 nhóm nhiệm vụ: nhóm nhiệm vụ Mặt trận tham gia phối hợp thực hiện và Mặt trận trực tiếp triển khai, từ đó tiến hành rà soát, đề ra giải pháp phù hợp và xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

“Mặt trận phải thể hiện rõ vai trò liên minh của mình, từ đó phát huy hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua và làm rõ vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị.

Đề cập đến nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban, tham gia Ban Thường trực, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh yêu cầu nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần, có năng lực và uy tín để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Chiều ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì duyệt Đại hội MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội lần thứ IX, MTTQ tỉnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Tính đến ngày 28/5, đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh đã tổ chức Đại hội xong, đảm bảo các điều kiện theo đúng yêu cầu. Dự kiến, Đại hội MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/6.

 

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho biết, dự thảo văn kiện Đại hội đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực lưu ý, văn kiện Đại hội nên bổ sung thêm phần đánh giá về tình hình nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội ở cơ sở…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản