Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe dân

(Mặt trận) - Trong các ngày 11 - 12/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Tham dự Đại hội có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và 250 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tấm lòng Mặt trận gửi tới mỗi gia đình chính sách, hộ nghèo trước thềm năm mới

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Xuân Quê hương 2020: Phát huy bản sắc văn hóa, cốt cách và niềm tự hào là người Việt Nam

Lấy sức dân chăm lo cho dân

PCT Trương Thị Ngọc Ánh tặng bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn để chúc mừng Đại hội.

Theo ông Ly Mý Lử, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Đại hội lần thứ XIII đề ra. Với phương châm “lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích” các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đã tổ chức hơn 4.800 đợt ra quân xây dựng nông thôn mới với trên 700.000 lượt người tham gia, nhân dân đã đóng góp 140 tỷ đồng, hiến 515.000 m2 đất để xây dựng công trình phúc lợi tập thể. Đến nay, toàn tỉnh đã có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Hiện tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 53%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 45%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,6% năm 2015 xuống còn 31,7% năm 2018.

Trong 5 năm qua, “Quỹ Vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động được hơn 27 tỷ đồng, chi hỗ trợ 309 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1.520 căn nhà với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng. MTTQ cũng phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác vận động nhân dân xây dựng quỹ cứu trợ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, cứu trợ.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền từng bước đi vào nền nếp và chất lượng hơn. MTTQ các cấp và các đoàn thể đã tổ chức và phối hợp tổ chức giám sát được 2.577 cuộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì 13 hội nghị phản biện đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, MTTQ cấp huyện tổ chức được 64 hội nghị phản biện.

Thông qua hoạt động, các ban TTND, ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát 400 cuộc, qua giám sát đã phát hiện 75 vụ việc vi phạm kiến nghị đến chủ đầu tư, nhà thầu yêu cầu khắc phục sai phạm, thiếu sót đã góp phần nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ tỉnh Hà Giang trong nhiệm kỳ qua. 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, MTTQ tỉnh Hà Giang trong từng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động do Đại hội XIV đề ra, cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, MTTQ tỉnh Hà Giang cần làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục; cùng xây dựng và giữ gìn bản làng ấm no, hạnh phúc; tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị, MTTQ tỉnh Hà Giang phối hợp đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong triển khai thực hiện phải đảm bảo thống nhất cùng các tổ chức đoàn thể về nội dung để đánh giá được cụ thể, rõ ràng, hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo. Bên cạnh đó, tăng cường vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội theo đúng tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền nhân dân giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc...

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ mới phải không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy vai trò của từng Ủy viên Ủy ban. Đặc biệt, mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng phấn đấu rèn luyện xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thực tiễn công tác để luôn chủ động, linh hoạt tham mưu với cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân, xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang khóa XIV.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, nghiêm túc, Đại hội đã hiệp thương cử 74 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang khóa XIV; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 7 vị; ông Vàng Seo Cón, nguyên Bí thư Huyện ủy Sín Mần giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Trung Hiếu

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản