TRANG CHỦ

Vấn đề sự kiện

Nghiên cứu trao đổi

Kinh nghiệm thực tiễn

Sổ tay công tác

Các tổ chức thành viên

Nhìn ra nước ngoài

Bạn hỏi tạp chí trả lời

Thông tin hoạt động

 
SỐ 30

   TỔ CHỨC THÀNH VIÊN


  Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.


Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 290/TTg ngày 4-12-1993 của Thủ tướng Chính phủ.

Là hội từ thiện phi chính phủ, tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động.

Đối tượng hoạt động của Hội là trẻ em tàn tật và mở rộng tới một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác.

Phạm vi hoạt động của Hội trên cả nước.

Chủ tịch Hội: Giáo sư Nguyễn Tài Thu - Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân.

Chủ tịch danh dự: Bà Trương Mỹ Hoa - Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục tiêu cao nhất của các hoạt động Hội là: bảo vệ, chăm sóc, dạy dỗ trẻ em tàn tật, tạo điều kiện để trẻ em tàn tật có thể tự lao động, nuôi sống bản thân, giúp ích cho gia đình, xã hội, sống hoà nhập bình đẳng với cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu cao cả đó, nhiệm vụ cụ thể của Hội là: vận động, tập hợp sự ủng hộ, giúp đỡ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân, của toàn xã hội, để tổ chức khám chữa bệnh chữa tật, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề tạo việc làm cho trẻ em tàn tật. Đối với mỗi trẻ em tàn tật cũng như với tổ chức Hội đây là một quá trình hoạt động liên hoàn, phối hợp tích cực, liên tục kéo dài nhiều tháng, nhiều năm. Trong quá trình ấy, ước nguyện của trẻ em tàn tật và gia đình là được miễn phí hoàn toàn và được chăm sóc trong những cơ sở đặc thù dành riêng cho trẻ khuyết tật; có như thế mới đủ thời gian, điều kiện chăm sóc đến nơi đến chốn và mới đạt được mục tiêu cao nhất mà Hội đã đề ra.

Trước yêu cầu nặng nề như vậy, Hội thực hiện phương châm: dựa hẳn vào cộng đồng, vừa giảm bớt khó khăn, chi phí tốn kém cho gia đình các em, vừa tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội với gia đình để chăm sóc các em được tốt. Trong gần 13 năm ra đời, đã có trên 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tổ chức Hội hoạt động. Hội đã thành lập được 31 Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật ở quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; 12 nhà cứu trợ trẻ em tàn tật ở xã, phường; đã tổ chức được 26 lớp dạy chữ, 19 lớp dạy nghề, 9 xưởng sản xuất nhỏ hoạt động có hiệu quả. Về cơ sở vật chất của những Trung tâm, Nhà cứu trợ này dựa chủ yếu vào cơ sở sẵn có của ngành y tế (Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố; Trạm y tế xã, phường), các cơ sở dạy chữ, dạy nghề của những nhà hoạt động từ thiện tự nguyện gia nhập Hội (trong này có Trung tâm I cứu trợ trẻ em tàn tật đặt tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương làm nhiệm vụ như tuyến cuối chữa bệnh chữa tật phục hồi chức năng của Hội).

Về phương pháp chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng chủ yếu tận dụng những thành quả, tiến bộ của chuyên ngành châm cứu Việt Nam, chuyên ngành phục hồi chức năng và phẫu thuật chỉnh hình. Về nhân lực đó là những cán bộ y tế (y tá, y sĩ, bác sĩ, lương y); cán bộ giáo dục (thầy giáo, cô giáo) và những nhà hoạt động xã hội khác hoặc đương nhiệm, hoặc đã nghỉ hưu, hoặc mới ra trường chưa có việc làm tình nguyện làm việc phục vụ các em không hưởng lương, không yêu cầu đãi ngộ (họ là những hội viên của Hội). Trên 450.000 trẻ em tàn tật đã được Hội nuôi ăn, chữa bệnh chữa tật, phục hồi chức năng, trong đó 20% số trẻ đã khỏi bệnh, khỏi tật hoàn toàn, 60% số trẻ đã giảm bệnh giảm tật đang được chăm sóc chữa trị tiếp; gần 2000 trẻ đã được phẫu thuật, 1109 trẻ đã phục hồi được những chức năng cơ bản của cơ thể; 21 trẻ có trình độ từ lớp 1 đến lớp 6 phổ thông được nhận vào các trường phổ thông công lập, vận động trên 13 nghìn trẻ khuyết tật đến các lớp học hoà nhập; 518 trẻ đã học được thành nghề (trong đó có 263 trẻ đã được nhận làm công nhân trong các doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty, số còn lại được giúp hành nghề tại gia đình).

Để giúp các em từng bước tiếp cận, hoà nhập cộng đồng, Hội đã cấp cho các em hàng trăm xe lăn, xe lắc, tổ chức 6 câu lạc bộ nghệ thuật của trẻ khuyết tật, đã biểu diễn 82 buổi nhằm giao lưu với các trẻ lành lặn là học sinh các trường phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở), tổ chức trên 100 cuộc thăm thủ đô Hà Nội, thăm Lăng Bác Hồ, thăm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và vui chơi giải trí.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã thường xuyên nhận được sự ủng hộ tài trợ, giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm từ thiện, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, tập thể (cả trong và ngoài nước). Đặc biệt các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên các tổ chức, hội viên của Hội, nhiều vị lãnh đạo cao cấp còn trực tiếp tham gia công việc Hội, như Cố Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh đã làm Chủ tịch danh dự Hội nhiệm kỳ thứ nhất (1994 - 1999), nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã làm Chủ tịch danh dự Hội nhiệm kỳ II (1999 - 2004), Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch danh dự Hội nhiệm kỳ III (2005 - 2010). Năm 2003 Hội đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nước ta hiện còn khoảng gần 3 triệu trẻ em tàn tật các loại. Để đáp ứng ước nguyện của các em, Đại hội toàn quốc lần thứ III Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (tháng 5-2005) đã đề ra 11 chương trình công tác, trong đó có những chương trình trọng điểm như: tích cực vận động tập hợp sự ủng hộ giúp đỡ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các đơn vị tổ chức cá nhân giàu lòng nhân ái để tiếp tục nuôi ăn, chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng, dạy chữ dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật, phấn đấu đa số trẻ em tàn tật được Hội trực tiếp chăm sóc lên con số 900.000; xây dựng hai bệnh viện châm cứu khám chữa bệnh chữa tật, phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật tại thành phố Hải Dương (phía Bắc) và thành phố Hồ Chí Minh (phía Nam), thí điểm xây dựng hai trung tâm tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ em tàn tật tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức ba đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Hội vừa giải quyết việc làm cho trẻ em tàn tật; vừa góp phần tạo nguồn kinh phí cho hoạt động Hội; chương trình xây mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức trong nước và có chức năng tương tự, với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Với 03 tổ chức Hội địa phương, 81 phân chi Hội cơ sở, gần 5.000 hội viên chính thức, 150 hội viên danh dự, hội viên liên kết, được sự quan tâm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, sự kết hợp động viên khích lệ của các Bộ, ban ngành đoàn thể ở Trung ương và địa phương, sự cộng tác phối hợp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận và quan trọng nữa là sự giúp đỡ, ủng hộ tài trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các đơn vị, tổ chức tập thể cá nhân giàu lòng từ thiện, nhân ái, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tin chắc rằng toàn Hội sẽ phấn đấu hoàn thành các chương trình công tác đã đề ra, góp phần mang lại cuộc sống, niềm vui cho trẻ em tàn tật Việt Nam.

( Nguyễn Bá Duyệt - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - PCT,Tổng Thư ký Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam )

Về đầu trang