Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     

 
 

    


            
 

     LTS: Nhằm góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận trong phát triển địa phương, từ năm 2008, lãnh đạo Trung tâm Công tác Lý luận tăng cường phối hợp nghiên cứu địa phương theo nhiều hướng; trong đó, đã cùng Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có một số nghiên cứu thực tế, hội thảo về địa phương. Theo hướng này, từ tháng 7-2010, Tạp chí Mặt trận cùng CECODES và một số đối tác khác tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu địa phương. Dự án CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (PAPI) là một trong những hoạt động phối hợp nghiên cứu địa phương đạt kết quả tích cực. Sắp tới Dự án PAPI sẽ tổ chức 4 cuộc hội thảo tại Phú Thọ (khu vực miền Bắc), Huế (miền Trung), Vĩnh Long (miền Nam) và Hà Nội. Tạp chí Mặt trận trân trọng giới thiệu khái quát về Dự án này.

Phối hợp nghiên cứu về
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH

                                                                                           ĐẶNG NGỌC DINH*

     Chương trình cải cách hành chính công đã được thực hiện trên 10 năm tại Việt Nam và đã đạt được một số tiến bộ đáng kể. Khu vực hành chính công ở Việt Nam đã đựợc cải thiện rất nhiều so với 10 năm trước. Song nhiều yếu kém vẫn tồn tại, đặc biệt là chưa có một hệ thống giám sát hữu hiệu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính công dựa trên những ý kiến đóng góp tích cực của người dân, vì đây chính là những “khách hàng” sử dụng dịch vụ của hệ thống hành chính công.

Có những câu hỏi cần nghiên cứu, khảo sát và triển khai trong thực tiễn, đó là: Cơ chế nào để người dân tham gia tích cực và hữu hiệu vào công tác giám sát và phản biện xã hội? Làm thế nào để những tâm tư và phản ánh của người dân thực sự được các cấp, các ngành lắng nghe nhằm hoàn thiện các chính sách và hành động trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”? Làm thế nào để tạo ra một môi trường tương tác thân thiện hơn giữa người dân và bộ máy hành chính nhà nước để “hành chính không còn hành là chính”? Tìm kiếm được giải pháp cho những vấn đề trên đây sẽ là những đóng góp thiết thực vào Chương trình cải cách hành chính quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Dự án nghiên cứu xây dựng bộ Chỉ số hiệu quả quản lý hành chính công cấp tỉnh (tiếng Anh là Public Administration Performance Index - gọi tắt là “PAPI”) đã được phối hợp thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và một số đơn vị thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, với mong muốn giải đáp phần nào những câu hỏi trên đây. Dự án nghiên cứu PAPI có mục đích, phạm vi, nội dung chủ yếu được trình bày trong bảng ở trang sau.

Thông qua việc khảo sát dựa trên bộ phiếu hỏi về cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hành chính và dịch vụ công, những phân tích và phát hiện của nghiên cứu về mặt mạnh và tồn tại của từng tỉnh, thành phố, đồng thời tiến hành so sánh, xếp hạng các tỉnh, thành phố, nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương có động lực nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp. Chỉ số PAPI sẽ góp phần củng cố vai trò của người dân trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, cũng như đưa ra những đề xuất nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả bộ máy hành chính và dịch vụ công cấp tỉnh.

Những vấn đề PAPI tập trung phân tích liên quan tới ba quy trình có mối quan hệ tương hỗ và củng cố lẫn nhau, đó là: (1) hoạch định chính sách; (2) thực thi chính sách; và (3) giám sát thực thi chính sách. Những trọng tâm đó được đặt cụ thể trong bối cảnh cải cách hành chính ở cấp quốc gia và địa phương. Thông qua việc cung cấp thông tin và các kết quả nghiên cứu tới các cấp chính quyền địa phương về cảm nhận của người dân và so sánh các tỉnh, thành phố với nhau, Dự án PAPI mong muốn hỗ trợ cải thiện tính minh bạch; khuyến khích đổi mới; mở rộng “không gian” để xã hội tham gia tích cực vào quá trình hoạch định chính sách, thực thi và giám sát thực thi chính sách; đồng thời, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu định lượng nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách.

Trong năm 2009, Dự án nghiên cứu PAPI được thực hiện thí điểm ở ba tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Đà Nẵng và Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu đã được giới thiệu tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, cơ quan nghiên cứu, báo chí, truyền hình ở địa phương. Ông Trần Phù Tiêu (Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ), trong bài phát biểu chào mừng hội thảo trao đổi kết quả khảo sát thí điểm (năm 2009) tại thành phố Việt Trì, đã nhận xét: “Những kết quả khảo sát của dự án rất bổ ích cho quá trình cải cách hành chính của tỉnh, sẽ là những đóng góp bổ ích cho Đại hội Đảng của tỉnh vào năm 2010”. Qua những khích lệ, ủng hộ cũng như ý kiến đóng góp của các bên tham gia, công việc nghiên cứu đang dần được hoàn thiện nhằm xây dựng bộ chỉ số PAPI khách quan và khoa học. PAPI năm 2010 đã  được tiến hành tại 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, từ Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang, Cà Mau, và sẽ được triển khai trên tất cả 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam từ năm 2011 trở đi.

Từ năm 2009 đến nay, Dự án PAPI nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt về mặt chuyên môn và kỹ thuật của Ban Tư vấn quốc gia gồm các chuyên gia từ Mặt trận Tổ quốc, Văn phòng Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản, Bộ Nội Vụ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cũng như một số chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực quản trị quốc gia và phương pháp luận nghiên cứu, đo lường quản trị quốc gia.

Việc chọn mẫu khảo sát (danh sách người trả lời bộ phiếu hỏi) được thực hiện theo một quy trình, thủ tục rất nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm tính khách quan và khoa học của nghiên cứu. Trong năm nay, 30 tỉnh, thành phố được lựa chọn dựa trên cơ sở tính toán khoa học, trong đó có sử dụng các biến số chính, bao gồm: GDP năm 2008, quy mô dân số năm 2008, vị trí thứ hạng của địa phương trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), mật độ dân số và vùng kinh tế. Sau khi xác định được 30 địa phương, nhóm chuyên gia của UNDP Việt Nam giúp chọn ra 360 đơn vị thôn, tổ dân phố thuộc 180 xã, phường, thị trấn của 90 quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc 30 tỉnh, thành phố bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo quy mô dân số (PPS). Sau khi đã có danh sách đơn vị thôn, tổ dân phố của mỗi tỉnh, thành, Mặt trận Tổ quốc địa phương tiếp tục phối hợp lập danh sách nhân khẩu đang có mặt tại địa bàn trong độ tuổi từ 18 - 65 của 20 - 24 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn khảo sát. Những nhân khẩu được chọn ngẫu nhiên theo công thức trên máy tính được mời tới nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố nhằm tạo không khí gần gũi để người dân trả lời bộ phiếu hỏi. Cỡ mẫu của khảo sát năm 2010 đạt sấp xỉ 6.000 người.

Với những cách làm như vậy, hy vọng rằng PAPI sẽ là một công cụ hữu hiệu góp phần phục vụ công tác quản lý hành chính và cung ứng dịch vụ công ở địa phương, tạo động lực cho quá trình cải cách và đổi mới quản lý hành chính công. Quan trọng hơn, với công cụ này, người dân có được cơ hội bày tỏ mức độ hài lòng của mình và nêu ý kiến đề xuất lên các cấp chính quyền về những vấn đề liên quan tới dịch vụ công mà họ được cung ứng. Thông qua kênh này, người dân thấy quyền lợi của mình được bảo đảm và tiếng nói của mình được quan tâm, đúng theo tinh thần của Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đó là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu từ Dự án PAPI trên phạm vị toàn quốc sẽ là nguồn dữ liệu quý cho các nhà nghiên cứu chính sách, các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu những vấn đề liên quan.

* PGS.TS, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng, Uỷ viên Hội đồng tư vấn khoa học - giáo dục Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 
 
                                                                                  | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TCMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn