DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG ĐẠI HỘI  I


 I Các Đại hội  I Văn kiện I

 


ĐOÀN CHỦ TỊCH

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chủ tịch danh dự: cụ Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ông Hoàng Quốc Việt

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch

 1. Ông I Bi A Lê Ô

 2. Ông Phan Anh

 3. Ông Phùng Văn Cung

 4. Ông Nguyễn Văn Chì

 5. Ông Trần Hữu Duyệt

 6. Nguyễn Thị Định

 7. Ông Trần Đoàn

 8. PhápThích Trí Độ

 9. Ông Vũ Đức

 10. Ông Nguyễn Minh Đường

 11. Ông Hoàng Minh Giám

 12. Hoà thượng Thích Đôn Hậu

 13. Ông Nguyễn Văn Hiếu

 14. Ông Lê Quang Hoà

 15. Ông Hoàng Văn Hoan

 16. Ông Trần Đăng Khoa

 17. Ông Trần Bửu Kiếm

 18. Ông Nguyễn Văn Kiết

 19. Ông Nguyễn Văn Linh

 20. Ông Nguyễn Long

 21. Ông Châu Tâm Luân

 22. Nguyễn Thị Lựu

 23. Ông Đặng Thai Mai

 24. Hoà Thượng Thích Minh Nguyệt

 25. Ông Huỳnh Tấn Phát

 26. Ông Vũ Quang

 27. Hà Thị Quế

 28. Ông Chu Văn Tấn

 29. Ông Nguyễn Văn Tiến

 30. Ông Tôn Thất Tùng

 31. Ông Nguyễn Trung Thành

 32. Ông Trịnh Đình Thảo

 33. Nguyễn Thị Thập

 34. Ông Nguyễn Hữu Thọ

 35. Ông Lê Văn Thới

 36. Ông Ma Ha Thông (Tức Sơn Thông)

 37. Ông Nguyễn Văn Thủ

 38. Ông Nguyễn Đức Thuận

 39. Ông Xuân Thuỷ

 40. Ông Nguyễn Ngọc Trân

 41. Ông Trần Nam Trung

 42. Linh mục Nguyễn Thế Vịnh

 43. Ông Nguyễn Xiển

 44. Ông Nghiêm Xuân Yêm


 

BAN THƯ KÝ

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

Tổng thư ký: Ông Nguyễn VănTiến

Phó Tổng Thư ký: Ông Vũ Đức

Uỷ viên:

 1. Ông Tôn Thất Dương Kỵ

 2. Bùi Thị Nga

 3. Ông Đỗ Xuân Sảng

 4. Ông Hồ Xuân Sơn

 5. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng


 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Được thông qua tại Đại hội lần thứ I (1977)

Chủ tịch danh dự: Cụ Tôn Đức Thắng

 • Ông Nguyễn Mạnh Ái - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải phòng

 • Ông I Bi A Lê Ô - Dân tộc Ê đê, nguyên Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Bà Phan Thị An - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam

 • Ông Phan Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hồ Đắc Ân - Tiến sĩ dược học, Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Giô Dép Ma ri Hồ Huệ Bá - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Phạm Văn Bạch - Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Linh mục Nguyễn Văn Bính

 • Ông Hà Thái Bình - Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh Hậu giang

 • Ông Mạ Bu - Dân tộc Cơ ho, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận huyện Bảo lộc tỉnh Lâm đồng

 • Ông Âu Quang Cảnh - Ban Liên lạc công thương thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Đặng Văn Cáp - Hội trởng Hội Đông y Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Luật sư Bùi Thị Cẩm - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Kha Vạng Cân - Trưởng tiểu ban Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

 • Thiếu tá La Văn Cầu - Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hồ Văn Cung - Phó Tiến sĩ Y khoa, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận tỉnh Bình Trị Thiên

 • Bác sĩ Phùng Văn Cung - Nguyên Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Huỳnh Cương - Dân tộc Khơ me, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Võ Đình Cường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Cha Ma Lê Chan - Dân tộc Rác-lay, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thuận hải

 • Ông Nguyễn Hồng Châu: Nguyên Thư ký Nông Hội giải phòng liên khu 5, Phó trưởng ban Nông nghiệp TW

 • Bà Nguyễn Đình Chì - Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình thành phố Huế

 • Giáo sư Nguyễn Văn Chì - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh

 • Bác sĩ Vũ Thị Chín - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Giáo sư Hồ Đắc Di - Chủ tịch Tổng Hội Y dược học Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Phan Đình Diệu - Tiến sĩ toán lý, Viện khoa học Việt Nam

 • Ông Lê Du - Uỷ viên thường trực Hội đồng Nông dân tập thể toàn quốc

 • Ông Trang Dung - Người Hoa

 • Ông Trần Hữu Duyệt - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Đoàn Văn Dư tức Nguyễn Chí Công - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Tiền giang

 • Ông Ngô Tâm Đạo - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Minh Hải

 • Ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tỉnh Hà Nam Ninh

 • Ông Võ Văn Đặng - Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Dan tộc giải phóng miền Trung Trung bộ, Đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng

 • Ông Nay Đơ - Dân tộc Gia rai, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Nguyễn Hữu Đính - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Huế

 • Bà Nguyễn Thị Định - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Lương Quyết Định - Dân tộc Tày, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Hoàng Liên Sơn

 • Ông Nguyễn Đoá - Nhà hoạt động giáo dục

 • Ông Trần Đoàn - Phó trưởng Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương

 • Ông Bàn Tài Đoàn - Dân tộc Dao, Nguyên ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Pháp sư Thích Trí Độ - Hội trưởng Hội phật giáo thống nhất Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Nguyễn Quý Đôn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Thuận Hải

 • Ông Huỳnh Trung Đồng - Uỷ viên ban Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Việt kiều tại Pháp

 • Ông Tân Đức - Phó Chủ tịch Hội Nhà baó Việt Nam

 • Ông Vũ Đức - Phó trưởng Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương

 • Ông Võ Minh Đức - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Sông Bé

 • Ông Đoàn Văn Đức - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Bến Tre

 • Ông Hoàng Văn Đưởm - Đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Nghệ tĩnh

 • Ông Nguyễn Minh Đường - Phó trưởng Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương

 • Ông Bùi Hưng Gia - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hoàng Minh Giám - Phó Tổng Thư Ký Đảng xã hội Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Lê Văn Giáp - Nguyên Chủ tịch Uỷ ban liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và hoà bình thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Nguyễn Sơn Hà- Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Phạm Văn Hai - Tiến sĩ Hoá học, Uỷ viên Ban chấp hành Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

 • Hoà thượng Thích Thiện Hào - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên "chuẩn tướng quân đội Sài gòn"

 • Ông Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban liên lạc công thương thành phố Hồ Chí Minh

 • Hoà thượng Thích Đôn Hậu - Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và hoà bình Việt Nam

 • Bà Nguyễn Thị Hiếu - Anh hùng lao động, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà nội

 • Ông Đặng Chế Hoa - Dân tộc Chàm, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải

 • Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ Hoà bình Việt Nam

 • Trung tướng Lê Quang Hoà - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

 • Ông Hoàng Văn Hoan - nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Vũ Công Hoè - nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Phạm Khắc Hoè - nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Vương Văn Hồ - Dân tộc Thái, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Lai châu

 • Ông Nguyễn Hộ - Phó Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, Thư ký liên hiệp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Phạm Hoàng Hộ - Thạc sĩ sinh vật học, tiến sĩ khoa học, giáo sư trường Đại học khoa học, Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Nguyễn Chương Hồng - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Đỗ Xuân Hợp - Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đảng Xã hội Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Lê Văn Huấn - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Phạm Ngọc Hùng - Nguyên Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, Dân chủ và hoà bình Việt Nam

 • Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Luật sư Nguyễn Văn Hưởng - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Bà Võ Thị Huynh - Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam , Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Ông Nguyễn Hữu ích - Dân tộc Mường, Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Sơn Bình

 • Ông Ngô Gia Khảm - Anh hùng Lao động, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Trần Đăng Khoa - Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Vũ Khuê - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Quảng ninh

 • Bà Trương Thị Khuê - Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

 • Ông Trần Bửu Kiếm - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Giáo sư Nguyễn Văn Kiết - Nguyên Uỷ viên thường trực Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam

 • Ông Nguỵ Như Kôn Tum - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Ung Ngọc Ky - Nguyên Uỷ viên Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam

 • Ông Lưu Quý Kỳ - Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam

 • Ông Tôn Thất Dương Kỵ - Nguyên Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam

 • Bà Kan Lịch - Dân tộc Paco, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

 • Ông Ngô Liên - Người Hoa

 • Bà Phan Thị Châu Liên - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng

 • Ni sư Huỳnh Liên - Ni trưởng "Giáo Hội khất sĩ, ni giới Việt Nam", Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh

 • Luật sư Trần Ngọc Liễng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh , nguyên Chủ tịch "Lực lượng quốc gia tiến bộ"

 • Ông Trần Thúc Linh - Luật gia

 • Ông Nguyễn Văn Linh - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Giáo sư Vĩnh Linh - Phó Chủ tịch Hội Nhà giáo yêunước

 • Ông Nguyễn Long - Nguyên Chủ tịch "Phong trào Dân tộc tự nguyện"

 • Ông Nguyễn Tiến Lộc - Dân tộc Tày, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Hà Tuyên

 • Ông Châu Tâm Luân - Tiến sĩ Kinh tế, giáo sư Trường Đại học Nông nghiệp, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Bồ Xuân Luật - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Phương Lung - Dân tộc Thái, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La

 • Ông Thào Ngọc Lương - Dân tộc Mèo, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Bà Nguyễn Thị Lựu - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Đặng Thái Mai - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Huỳnh Tấn Mẫm - Tổng Thư Ký Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam , Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Đặng Quang Minh - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Bác sĩ Đỗ Hoài Nam - Thiếu tá quân y, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

 • Ông Nguyễn Việt Nam - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Bà Bùi Thị Nga - Uỷ viên BCH Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh, Hội trưởng Hộiliên hiệp thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Lê Văn Nhàn - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hoàng Xuân Nhị - Nguyên Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Nguyễn An Ninh - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Núp - Dân tộc Ba na, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Gia lai - Kon tum

 • Ông Nguyễn Văn Ngọc - Uỷ viên BCH Hội liên hiệp thanhniên thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Nguyễn Văn Ngợi - Ngọc đầu sự đạo Cao đài Phái Tiên thiên, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Thanh Nghị - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ươngLiên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam

 • Ông Phan Tư Nghĩa - Nguyên Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Hoà thượng Thích Đức Nhuận - Phó Hội trưởng hội phật giáo thống nhất Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hồ Ngọc Nhuận - Chủ bút báo Tin sáng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh

 • Hoà thượng Thích Minh Nguyệt - Chủ tịch Ban liên lạc phật giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Huỳnh Tấn Phát - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Đỗ Gia Phong - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Thái bình

 • Ông Nông Phi Phong- Dân tộc Tày, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Cao lạng

 • Ông Hoàng Kim Phúc - Hội trưởng Tổng Hội thành tin lành Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Lưu Hữu Phước - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Linh mục Phạm Quang Phước

 • Ông Siu Pui ( Tức A Ma Thương) - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắc Lắc

 • Ông Nông Văn Quang - Dân tộc Tày, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Bắc thái

 • Ông Vũ Quang - Bí thư thứ nhất BCH TW Đaong thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Phạm Khắc Quảng - Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Bà Hà Thị Quế - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hồ Ray - Dân tộc Vân Kiều, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Lê Văn Sa - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Đồng tháp

 • Ông Bạch Văn Sản - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Vĩnh phú

 • Ông Đỗ Xuân Sảng - Uỷ viên Ban thưòng vụ Trung ương đảng Xã hội Việt Nam, Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Lý Văn Sâm- Phó Tổng Thư ký Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Nguyễn Văn Siêu - đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Đồng Nai

 • Ông Ma Khai Sò - Dân tộc Mèo, Chánh án toà án tỉnh Hà Tuyên, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hồ Chí Sơn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh An giang

 • Ông Hồ Xuân Sơn - Nguyên Uỷ viên Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam

 • Ông Trần Suyền - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Phú Khánh

 • Bà Nguyễn Ngọc Sương - Tiến sĩ lý hoá, Phó Chủ nhiệm khoa Hoá Trường Đại học Khoa học thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Phạm Biểu Tâm - Giáo sư, Thạc sĩ Y khoa, Phó Chủ tich Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Chu Văn Tấn - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Linh mục Chân Tín - nguyên Chủ tịch "Uỷ ban đòi cải thiện chế độ lao tù"

 • Ông Lâm Văn Tết - nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam

 • Ông Nguyễn Văn Tiến - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam

 • Ông Đỗ Văn Tiết - Anh hùng lao động, Chủ tịch Hợp tác xã thuỷ tinh Dân chủ, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Thượng toạ Thích Trí Tịnh

 • Giáo sư Tôn Thất Tùng - Anh hùng lao động, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Giáo sư Trần Hữu Tước - Anh hùng lao động, Viện trưởng Viện Tai Mũi Họng Trung ương, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Thái Hiểu Thanh - Chánh Phối sư Đạo Cao đài (Tây ninh)

 • Ông Ngọc Yến Thanh - Chánh Phối sư Đạo Cao đài (Bến tre)

 • Ông Nguyễn Đức Thành- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Hà Bắc

 • Ông Nguyễn Trung Thành - Nguyên Phó Hội trưởng Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó trưởng ban Đại hội trù bị Đại hội Nông dân tập thể toàn quốc

 • Luật sư Trịnh Đình Thảo - Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam

 • Bà Nguyễn Thị Thập - Uỷ viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Nguyễn Thành Thép - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Kiên giang

 • Ông Nguyễn Hữu Thế - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam

 • Giáo sư Ca Văn Thinh - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Trương Văn Thiết - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Hà Sơn Bình

 • Luật sư Nguyễn Hữu Thọ- Nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Giáo sư Lê Văn Thới - Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc "Nguyên tử lực cuộc"

 • Ma-ha Thông (Tức Sơn Thông) - Dân tộc Khơ me, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Cửu long

 • Giáo sư Phạm Huy Thông - Hội trưởng Hội khoa học lịch sử Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Hồ Thu - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Nguyễn Văn Thủ - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

 • Ông Phạm Thuần - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Lâm đồng

 • Ông Phạm Ngọc Thuần - Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban liên lạc văn hoá với nước ngoài

 • Ông Nguyễn Văn Thuấn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Long an

 • Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Nguyễn Xuân Thuý - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Thanh Hoá

 • Ông Xuân Thuỷ - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Đinh Xuân Trâm - Dân tộc H'Rê, Uỷ viên Uỷ ban Dân tộc Quốc hội

 • Ông Nguyễn Ngọc Trân - Tiến sĩ Khoa học, nguyên giáo sư trường Đại học Poitiers (Pháp), nguyên Uỷ viên Ban Thư ký Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp

 • Ông Huỳnh Văn Trí - Sư Thúc phật giáo Hoà hảo

 • Ông Võ Đức Trọng - Đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Tây ninh

 • Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam, nguyên Uỷ viên Ban thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Giáo sư Lý Chánh Trung - Phó Chủ tịch Hội trí Thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh , nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Trần Nam Trung - Nguyên Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

 • Ông Nguyễn Văn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Nghĩa Bình

 • Luật sư Phạm Thị Thanh Vân ( Tức Bà Ngô Bá Thành), Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch "phong trào phụ nữ đòi quyền sống"

 • Ông Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 • Ông Lê Quang Vịnh- Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

 • Linh mục Nguyễn Thế Vịnh - Chủ tịch Uỷ ban liên lạc toàn quốc những người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu Hoà bình

 • Ông Y Wang - Dân tộc Ê Đê, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Lê Xích - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Bình Trị Thiên

 • Ông Nguyễn Xiển- Tổng Thư Ký Đảng xã hội Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Ông Lê Minh Xuân - Viện Trưởng Viện Y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Nghiêm Xuân Yêm - Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Bà Ka H'Yiêng (H'Lan) - Dân tộc Mơ Nông, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 •