DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG ĐẠI HỘI  IV


 I Các Đại hội  I Văn kiện I

 


ĐOÀN CHỦ TỊCH

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Được thông qua tại Đại hội lần thứ IV (1994)

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch

Ông Lê Quang Đạo

Các Uỷ viên:

 1. Linh mục Vương Đình Ái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

 2. Ông Lê Khắc Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh,Uỷ viên Đoàn Chủ tịch

 3. Ông Hoàng Đình Cầu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Giáo sư, anh hùng Lao động, Chủ tịch Tổng hội Y dược học Việt Nam

 4. Ông Cù Huy Cận Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

 5. Ông Lâm Bá Châu Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp

 6. Phạm Thị Trân Châu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 7. Ông Nông Quốc Chấn Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Nhà Thơ, dân tộc Tày

 8. Ông Phan Đình Diệu GS TS toán lý, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

 9. Nguyễn Phước Đại Luật sư TP. Hồ Chí Minh

 10. Ông Lưu Văn Đạt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

 11. Ông Trần Văn Đăng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

 12. Ông Lê Hai Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN

 13. Ông Nguyễn Văn Hanh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên đoàn Chủ tịch UBTW MTTTQVN khoá III

 14. Ông Nguyễn Văn Huyền Luật sư, nhân sĩ thành phố Hồ Chí Minh

 15. Ông Vũ Mạnh Kha Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

 16. Ông Phạm văn Kiết Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 3.

 17. Ông Ung Ngọc Ky Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trí thức thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ khoá III

 18. Ông Nguyễn Lân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, nhà giáo nhân dân

 19. Ông Trần Ngọc Liễng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Luật sư TP. Hồ Chí Minh

 20. Ông Lý Ngọc Minh Giám đốc Công ty Gốm sứ xuất khẩu minh long I Sông Bé, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

 21. Ông Nguyễn Đình Ngộ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế

 22. Nguyễn Thị Nữ Giám đốc Xí nghiệp gạch bông Đức Tân TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

 23. Ông Vũ Oanh Lão thành cách mạng

 24. Ông Nguyễn Xuân Oánh Tiến Sỹ Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 25. Ông Trần Văn Quang Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 26. Hoàng Xuân Sính Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ toán Trường đại học Sư phạm I Hà Nội

 27. Ông Hoàng Thái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

 28. Ngô Bá Thành Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Tiến sỹ Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

 29. Võ Thị Thắng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 30. Ông Ma Ha Thông Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Dân tộc Khơ Me Nam Bộ

 31. Hoà thượng Thích Trí Tịnh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 32. Ông Hà Học Trạc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

 33. Ông Nguyễn Đức Triều Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam

 34. Ông Lý Chánh Trung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư thành phố Hồ Chí Minh

 35. Ông Lê Truyền Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

 36. Ông Nguyễn Túc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

 37. Ông Nguyễn Văn Tư Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt nam

 38. Ông Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên Ban Thư ký UBTW MTTQVN khoá III

 39. Ông Hồ Đức Việt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 40. Ông Krông YNuê dân tộc Ê đê, Giáo sư, tỉnh Đắc Lắc

 


 

BAN THƯỜNG TRỰC

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 1. Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 2. Ông Trần Văn Đăng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 3. Ông Nguyễn Văn Hanh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 4. Ông Phạm văn Kiết Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 5. Ông Hoàng Thái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 6. Ông Lê Truyền Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 7. Ông Nguyễn Túc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực
 8. Ông Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực


 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Được thông qua tại Đại hội lần thứ  IV

Chủ tịch danh dự: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

 1. Linh mục Vương Đình Ái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
 2. Ông Hà Phú An Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái
 3. Ông Vũ Đình Bách Giáo sư, PTS Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 4. Ông Lê Khắc Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh,Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
 5. Ông Hà Thái Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng
 6. Ông Đặng Ngọc Bân Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai
 7. Ông Trần Thoại Duy Bảo Tiến sỹ, Phân viện khoa học Việt Nam , Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 8. Ông Hoàng Mạnh Bảo Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn
 9. Ông Phạm Thanh Ba Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình
 10. Ông Ama Bhiăng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đak Lak
 11. Ông Đậu Hồng Bi Dân tộc thổ tỉnh Nghệ An
 12. Ông Nguyễn Minh Biện Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh
 13. Ông Ngô Ngọc Bỉnh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long
 14. Linh mục Vương Đình Bích TP. Hồ Chí MInh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 15. Ông Nguyễn Văn Bích Phó tiến sỹ Viện Quản lý Kinh tế Thuộc Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước
 16. Ông Huỳnh Cương Dân tộc Khơ Me, Nam bộ, uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 17. Ông Âuu Quang Cảnh Nhà Công kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh, uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 18. Ông Hoàng Đình Cầu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Giáo sư, anh hùng Lao động, Chủ tịch Tổng hội Y dược học Việt Nam
 19. Ông Cù Huy Cận Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
 20. Ông Võ Đình Cường Nhà báo, TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTQ MTTQVN khoá III
 21. Ông Lâm Bá Châu Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp
 22. Phạm Thị Trân Châu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 23. Ông Trần Văn Chương Chủ tịch Hội người Viẹt Nam tại Viên Chăn (Lào)
 24. Ông Nông Quốc Chấn Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Nhà Thơ, dân tộc Tày
 25. Ông Rơ Ô Cheo Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai (Cơ quan Quân sự huyện Krông pa Gia Lai)
 26. Ông Đồng Văn Chè Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng
 27. Ông Chu Văn Chuẩn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tây
 28. Ông Lý Quý Dương Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang
 29. Linh mục Nguyễn Công Danh T P. Hồ Chí Minh
 30. Ông Hà Den Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La
 31. Ông Sầm Nga Di Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An
 32. Ông Sùng Đại Dùng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang
 33. Ông Phan Đình Diệu GS TS toán lý, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III
 34. Ông Nguyễn Văn Diệu Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hoà Bình
 35. Ông Hoàng Việt Dũng Giám đốc Công ty TNHH "ánh Sao "SEL" Hà Nội
 36. Ông Nguyễn Lân Dũng Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
 37. Thượng toạ Thích Thiện Duyên Giáo hội Phật giáo QN ĐN
 38. Ông Trần Văn Đăng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .
 39. Ông Nguyễn Đăng Phó Chủ tịch hội làm vườn
 40. Ông Kpa Đài Dân tộc Gia Lai tỉnh Gia Lai, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 41. Ông Bế Viết Đẳng Phó Tiến sỹ Viên Dân tộc học thuộc Trung Tâm KHXH và Nhân văn ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 42. Nguyễn Phước Đại Luật sư TP. Hồ Chí Minh
 43. Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 44. Ông Hoàng Quang Đạo Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định
 45. Ông Lưu Văn Đạt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam
 46. Ông Trương Quang Đạt Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú
 47. Ông Nguyễn Tấn Đạt Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang
 48. Ông Đàm Trung Đồn GIáo Sư Đại học Tổng hợp Hà Nội
 49. Ông Trần Phước Đường GS TS Trường Đại học Cần Thơ, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 50. Ông Nguyễn Văn Đệ Thượng tá, Anh hùng Quân đội, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng (Viện kỹ thuật quân sự BQP)
 51. Ông Đinh Công Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang
 52. Ông Y A Đúc Dân tộc Cơ Ho tỉnh Lâm Đồng, uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 53. Ông Lâm Công Định Giáo sư ngành Lâm Nghiệp, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 54. Ông Lê Văn Hữu Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên
 55. Phùng Thị Hải Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản Hải Phòng
 56. Ông Nguyễn Hữu Hạnh Nhân sỹ Thành phố. Hồ Chí Minh,
 57. Ông Nguyễn Văn Hạnh Nhà Công kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 58. Ông Lê Hai Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN
 59. Ông Hoàng Hồng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh
 60. Ông Nguyễn Văn Hanh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên đoàn Chủ tịch UBTW MTTTQVN khoá III
 61. Ông Lương Văn Hận Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
 62. Ông Trần Hậu Uỷ viên Uỷ ban TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên cứu lý luận
 63. Ông Phạm Ngọc Hùng Nhân sỹ TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 64. Ông Bùi Hiển Nhà văn, Hà Nội
 65. Ông A Hiết Dân tộc Xê đăng tỉnh Kon Tum
 66. Ông Trần Bá Hoành GS PTS Viện khoa học giáo dục, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 67. Ông Lê Văn Hoan Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quãng Trị
 68. Ông Hoàng Đức Hỷ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum
 69. Ông Nguyễn Văn Huyền Luật sư, nhân sĩ thành phố Hồ Chí Minh
 70. Ông Ngô Gia Hy Thạc sỹ Y khoa Trường đại học Y Thành phố. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 71. Ông Phạm Khiêm Ich Phó Giáo Sư, Viên Thông tin KHXH thuộc Trung Tâm KHXH và nhân văn
 72. Ông Đinh Gia Khánh Giáo sư, Viện Văn học dân gian
 73. Ông Vũ Mạnh Kha Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội
 74. Ông Nguyễn Kha Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang
 75. Linh mục Nguyễn Tấn Khoá Tỉnh Quãng Nam Đà Nẵng
 76. Ông Phạm văn Kiết Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 3.
 77. Ngô Diệu Kế Tiến sĩ kỹ thuật, người Việt tại Nhật.
 78. Ông Hồ Đông Kỳ dân tộc Giáy, tỉnh Lao Cai
 79. Ông Bùi Thái Kỷ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum.
 80. Ông Ung Ngọc Ky Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trí thức thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ khoá III
 81. Ông Nguyễn Lân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, nhà giáo nhân dân
 82. Bùi Thị Lạng Giáo sư. Tiến Sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh.
 83. Linh mục Đinh Như Lạng Tỉnh Nam Hà
 84. Ông Phan Huy Lê Giáo Sư sử học,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III , Trường đại học Tổnh hợp Hà Nội
 85. Ông Tương Lai GIáo Sư Viện Xã hội học thuộc trung tâm KHXH và NV ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 86. Ông Lê Bạch Lan Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá
 87. Ông Phan Hữu Lập Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp
 88. Bùi Thị Lập Dân tộc Mường tỉnh Thanh Hoá, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 89. Ông Ngô Liên Người hoa ở TP. Hồ Chí Minh
 90. Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên Thành phố. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 91. Nguyễn Thị Liên Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang
 92. Đăng Thị Lợi Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều tại Hải Phòng
 93. Ông Trần Ngọc Liễng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Luật sư TP. Hồ Chí Minh
 94. Ông Hồ Xuân Long Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị
 95. Amí Luộc Dân tộc HMông tỉnh Đăk Lăk, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 96. Ông Trương Quốc Mạo Dân tộc Sán chú, tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Hội nông dân xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Bắc Thái
 97. Trương Thị Mai Phó tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
 98. Ông Điểu Két Men Dân tộc Stiêng tỉnh Sông Bé, Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Sông Bé
 99. Ông Lý Ngọc Minh Giám đốc Công ty Gốm sứ xuất khẩu minh long I Sông Bé, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 100. Ông Nguyễn Ngọc Minh Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế
 101. Ông Trần Khắc Minh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sông Bé
 102. Ông Trương Hán Minh Hoạ sỹ, người Hoa TP. Hồ Chí MInh
 103. Ông Thái Văn Năm Phật giáo Hoà hảo, Vĩnh Long, xã Long Phú, Tam Bình, Vĩnh Long
 104. Nguyễn Thị Nữ Giám đốc Xí nghiệp gạch bông Đức Tân TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III
 105. Ông Nguyễn Đình Ngộ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế
 106. Ông Nông Thái Nghiệp Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên
 107. Ông Mong Văn Nghệ Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An
 108. Ông Mai Thế Nguyên Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy
 109. Nguyễn Thị Nguyệt Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre
 110. Thượng toạ Dương Nhơn Tỉnh Sóc Trăng, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III, Chùa Cần Đước, xã Thanh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
 111. Phùng Thị Nhạn Nghệ sỹ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số nhà 100 đường cộng hoà, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 112. Ông Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me tỉnh Kiên Giang, chùa Láng Cát, khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang
 113. Ông Hồ Ngọc Nhuận Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 114. Ông Nguyễn Xuân Oánh Tiến Sỹ Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 115. Ông Vũ Oanh Lão thành cách mạng
 116. Ông Vi Văn ỏm Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La, Bản Trạm hoóc
 117. Ông Viễn Phương Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh
 118. Hoà thượng Thích Đức Phương Thừa Thiên Huế
 119. Ông Lý Lý Phà Dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lai Châu, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III, phòng giáo dục huyện Mường Tè Lai Châu
 120. Ông Cao Xuân Phổ PGS sử học Viện Đông Nam á thuộc trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia 27 Trần Xuân Soạn
 121. Mấu Thị Bích Phanh Bác sỹ, dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm y tế huyện linh sơn, Ninh Thuận
 122. Ông Vĩnh Phối PGS Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III, Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế
 123. Ông Trần Đình Phùng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Hưng
 124. Mục sư Hoàng Kim Phúc Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành Việt Nam , Uỷ viên UBTƯ MTTQVN khoá III
 125. Ông Phan Hữu Phục Cao đài Tiên thiên
 126. Ông Hồ Phi Phục Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An
 127. Ông Trần Đông Phong Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre
 128. Ông Lê Ngọc Quán Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú
 129. Thượng toạ Thích Trí Quảng Tp Hồ Chí Minh
 130. Ông Trần Văn Quang Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 131. Ông Phan Quang Tổng Thư ký Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT khoá III
 132. Ông Phạm Hồng Sơn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Phòng
 133. Ông Trần Minh Sơn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cần Thơ
 134. Phạm Thị Sơn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 135. Ông Chu Phạm Ngọc Sơn GIáo Sư TS hoá, Thành phố Hồ Chí Minh ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 136. Ông Lợi Hồng Sơn Bác sỹ người Hoa Hà Nội, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 137. Nguyễn Ngọc Sương GIáo Sư TS , Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
 138. Ông Trần Mạnh Sang Phó Giám đốc nhà máy Đông lạnh Quy Nhơn Bình Định, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 139. Ông Mùa A Sấu Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu
 140. Ông Đỗ Tấn Sỹ Tiến sỹ Vật Lý, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp
 141. Hoàng Xuân Sính Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ toán Trường đại học Sư phạm I Hà Nội
 142. Ông Nguyễn Văn Tư Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt nam
 143. Ông Nguyễn Văn Tư Chủ tịch Hội Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
 144. Ông Trần Đức Tăng Phối sư Hội thánh Cao đài Minh Chơn đạo miền Hậu Giang
 145. Ông Lê Công Tâm Phó Chủ tịch Thường trực Hội chữ thập đỏ Việt Nam
 146. Ông Nguyễn Quang Tạo Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình, Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam
 147. Ông Trần Văn Tấn GS TS toán Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 148. Ông Vũ Duy Thái Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái Thành Hà nội
 149. Ông Hoàng Thái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch
 150. Ông Ma Ha Thông Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Dân tộc Khơ Me Nam Bộ
 151. Phối sư Hồ Ngọc
 152. Thượng thơ Thanh Thơ Hội Thánh Cao đài Toà Thánh Tây Ninh
 153. Ông Vưu Khải Thành Tổng Giám đốc Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn BITIS thành phố Hồ Chí Minh
 154. Ông Nguyễn Đức Thành Chủ tịch Ban điều hành CLB doanh nghuiệp ngoài quốc doanh Hà Nội
 155. Ông Lương Tấn Thành Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai
 156. Ông Lê Thành Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh vật cảnh Việt Nam
 157. Ngô Bá Thành Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Tiến sỹ Luật gia thành phố Hồ Chí Minh
 158. Võ Thị Thắng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 159. Ông Trần Kim Thạch GS TS địa chất, Trường Đại học Tổng hợp thành phố . Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 160. Ông Nguyễn Ngọc Thạch Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết
 161. Ông Nguyễn Văn Thạnh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An
 162. Ông Trương Văn Thọ Bác sỹ, dân tộc Chăm, Ninh Thuận
 163. Ông Nguyễn Thống Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh
 164. Ông Đỗ Duy Thường Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật
 165. Ông Ngô Minh Thưởng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận
 166. Ông Hoàng Văn Thượng Đại tá, Anh hùng quân đội, dân tộc Tày
 167. Ông Đỗ Hoàng Thiệu Giám đốc " Đà Nẵng Ngân Hàng" tỉnh QN ĐN
 168. Ông Lê Đắc Thuận Giám đốc điều hành Cty VANOCO của úc tại Việt Nam
 169. Ông Đinh Thuyên Chủ tịch hội người mù Việt Nam
 170. Triệu Thuỷ Tiên Dân tộc Nùng, Nghệ sỹ ưu tú Lạng Sơn
 171. Ông Lê Văn Tiếu Phó tiến sỹ, Việt kiều tại CHLB Đức
 172. Hoà Thượng Kim Cương Tử TP. Hà Nội , Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 173. Ông Đặng Đình Tứ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh
 174. Ông Nguyễn Túc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch
 175. Ông Trần Thế Tục Tiến sỹ nông học, Hà Nội, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 176. Ông Thào A Tráng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lao Cai
 177. Nguyễn Thị Ngọc Trâm PTS khoa học giáo dục Việt Nam, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 178. Ông Hà ngọc Trạc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III
 179. Ông Lê Văn Triết Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai
 180. Ông Nguyễn Đức Triều Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam
 181. Ông Lý Chánh Trung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư thành phố Hồ Chí Minh
 182. Ông Lê Truyền Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch
 183. Hoà thượng Thích Trí Tịnh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 184. Ông Nguyễn Phúc Tuần Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 185. Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ Tỉnh Hà Tây
 186. Đoàn Thị ánh Tuyết Thượng tá, Anh hùng quân đội, thành phố Hồ Chí Minh
 187. Ông Đào Văn Tý Dân tộc Châu ro tỉnh Đồng Nai, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 188. Ông Nguyễn Thiên Tích Chủ tịch hội y học cổ truyền Việt Nam
 189. Ông Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên Ban Thư ký UBTW MTTQVN khoá III
 190. Ông Hồ Vai Dân tộc Pako, Anh hùng lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế
 191. Ông Nguyễn Văn Vi Uỷ viên UBMTTW tỉnh Đồng Nai
 192. Ông Lê Ca Vinh Dân tộc Cơ tu tỉnh Quãng Nam Đà Nẵng, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 193. Ông Hồ Đức Việt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 194. Ông Từ Tân Vũ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quãng Ngãi
 195. Ông Trương Nghiệp Vũ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận
 196. Ông Nguyễn Thành Vĩnh Luật sư TP. Hà Nội, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III
 197. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Bắc
 198. Ông Đinh Xông Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi
 199. Ông Bùi Xướng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình
 200. Ông Krông YNuê dân tộc Ê đê, Giáo sư, tỉnh Đắc Lắc
 201. Ung Thị Minh Yến Nhà giáo ưu tú, tỉnh Bình thuận