DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG ĐẠI HỘI  V


 I Các Đại hội  I Văn kiện I


UỶ VIÊN DANH DỰ UỶ BAN TW

Bà Bùi Thị Cẩm - Luật sư

Ông Cù Huy Cận - Nhà thơ

Ông Nguyễn Lân - Nhà giáo nhân dân

Ông Trần Ngọc Liễng - Luật sư

Ông Phạm Khắc Quảng - Bác sĩ

Ông Nghiêm Xuân Yêm -


ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH : Ông Phạm Thế Duyệt

1

Ô. Vương Đình Ái

Linh mục, Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo VN

2

Ô Hoàng Đình Cầu

Giáo sư , Chủ tịch Tổng hội Y - Dược học VN

3

Bà Phạm Thị Trân Châu

Giáo sư , Đại học Quốc gia H N

4

Ô Nông Quốc Chấn

Dân tộc Tày, Nhà thơ, Phó Chủ tịch LH các Hội VHNT

5

Ô Phan Đình Diệu

Giáo sư , ĐH Quốc gia HN

6

Ô Trần Văn Đăng

Uỷ viên Đoàn Chủ Tịch , Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN khoá IV

7

Bà Nguyễn Phước Đại

Nhân sĩ, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ VN khoá IV

8

Ô Lưu Văn Đạt

Giáo sư , Phó Chủ tịch Hội Luật Gia VN

9

Ô Lê Văn Hân

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN

10

Bà Cù Thị Hậu

Chủ tịch Tổng Liên Đoàn LĐ Việt Nam

11

Ô Lê Minh Hiền

Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau

12

Ô Vũ Tuyên Hoàng

Giáo sư , Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT VN

13

Bà Hà Thị Khiết

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN

14

Ô Vũ Trọng Kim

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS - HCM

15

Ô. Ung Ngọc Ky

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN khoá IV

16

Bà Hà Thị Liên

Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hoá

17

Ô Phạm Lợi

Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP - Hà Nội

18

Ô Trần Thành Long

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP - Hồ Chí Minh

19

Ô Lý Ngọc Minh

Giám đốc Xí nghiệp gốm sứ Minh Long – tỉnh Bình Dương

20

Ô Huỳnh Hữu Nghiệp

Kiều bào tại Pháp, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Thường trực Hội Người VN tại Pháp

21

Ô Nguyễn Trọng Nhân

Giáo sư , Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ VN

22

Ô Nguyễn Xuân Oánh

Nhân sĩ, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN khoá IV

23

Ô Vũ Oanh

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN khoá IV, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

24

Bà Ng. Thị Ngọc Phượng

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP HCM

25

Ô Trần Đông Phong

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực UBTư MTTQVN khoá IV

26

Ô Trần Văn Quang

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh VN

27

Ô Phan Quang

Chủ tịch Hội Nhà Báo VN

28

Bà Trần Thị Ngọc Sơn

Tiến sĩ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

29

Bà Trần Ngọc Sương

Quyền Giám đốc Nông trường Sông Hậu tỉnh Cần Thơ

30

Bà Hoàng Xuân Sính

Giáo sư , Đại học Quốc gia Hà Nội

31

Bà Ngô Bá Thành

Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia VN

32

Ô Võ Quốc Thắng

Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Thương Mại " Đồng Tâm " TP Hồ Chí Minh

33

Ô Đỗ Duy Thường

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực UBTưMTTQVN khoá IV

34

Ô Nguyễn Đình Thi

Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT VN

35

Ô Hồ Sĩ Thoảng

Tiến sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng CTy Dầu khí VN

36

Ô Nguyễn Túc

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN khoá IV

37

Ô Dương Văn Trình

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

38

Ô Nguyễn Minh Triết

Uỷ viên Bộ Chính Trị BCH TƯ Đảng CSVN, trưởng Ban Dân vận TW

39

Ô Nguyễn Đức Triều

Chủ tịch Hội Nông dân VN

40

Ô Lý Chánh Trung

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN khoá IV

41

Ô Lê Truyền

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN khoá IV

42

Ô .Thích Trí Tịnh

Hoa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯGiáo hội Phật giáo VN

43

Ô Nguyễn Tiến Võ

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN khoá IV

44

Ô Nguyễn Chí Vu

P Tiến sĩ, Chủ tịch LH các Tổ chức Hữu nghị VN


Ban Thường trực

1

Phạm Thế Duyệt

Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQVN

2

Trần Văn Đăng

Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký

3

Lê Minh Hiền

Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN

4

Hà Thị Liên

Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN

5

Trần Đông Phong

Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN

6

Đỗ Duy Thường

Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN

7

Lê Truyền

Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN

8

Nguyễn Túc

Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN

9

Nguyễn Tiến Võ

Uỷ viên Ban Thường trực UBTƯMTTQVN

 


Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 1.  Ô. Trần Đông A , Phó GĐ bệnh viện Nhi đồng 2-TP HCM

 2. Ô. Nguyễn Đình An, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng.

 3. Ô Lưu Văn An , Chủ nhiệm HTX dịch vụ Nông nghiệp Nghiã hành tỉnh Quảng Ngãi

 4. Ô.Đinh Xuân An, Linh mục, xứ Phú Nhai, xã Xuân phương, huyện Xuân trường, Tỉnh Nam Định

 5. Ô. Vương Đình ái, Linh mục, Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo VN

 6. Ô Phan Kế An, UV Hội đồng Nghệ thuật Đồ Hoạ Hội Mỹ Thuật Việt Nam

 7. Ô Anuk , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh KonTum.

 8. Ô.Nguyễn Hồng Ân, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng.

 9. Ô Vũ Đình Bách, GS- Đại học Kinh tế Quốc dân.

 10. Ô Đặng Trọng Bình , Kiều bào tại Lào, Phó Chủ tịch Hội người VN ở Viêng chăn

 11. Bà Phạm Thanh Bình , Phó viện trưởng viện nghiên cứu Kỹ thuật và Phát triển Đô thị.

 12. Ô. Hoàng Mạnh Bảo , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn.

 13. Ô.Trần Thoại Duy Bảo, TS- Trung tâm KH TN và CN QG tại TP-HCM.

 14. Ô.Ama Bhiang , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đắc Lắc.

 15. Ô.Bế Văn Biến, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cao Bằng.

 16. Ô.Ngô Ngọc Bỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long.

 17. Ô. Y Brơm , Dân tộc Ba na tỉnh Gia Lai

 18. Ô.Hoàng Thiện Cát, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên.

 19. Bà Ng. Thị Kim Cương, Trưởng đoàn kịch nói Kim Cương thành phố Hồ Chí Minh

 20. Ô.Đinh Viết Cành , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hoà Bình.

 21. Ô Đinh Trọng Cảnh, Giám đốc Cty TNHH Huy Hoàng Lạng Sơn

 22. Ô Lê Quang Cảnh, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết

 23. Ô Tống Hồ Cầm, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP Hồ Chí Minh

 24. Ô Ngô Huy Cẩn, TS - Tổng thư ký Hội ngành Cơ khí VN

 25. Ô Võ Văn Cận, Trưởng ban Tuyên Huấn cơ quan UBTƯ MTTQVN

 26. Ô Rơ Ô Cheo, Anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

 27. Ô Hoàng Đình Cầu, GS, Chủ tịch Tổng hội Y - Dược học VN

 28. Bà Phạm Thị Trân Châu, GS, Đại học Quốc gia H N

 29. Ô Châu Văn Chi , Kiều bào tại Căm-Pu-chia, Phó chủ tịch hội Việt Kiều đô thành Phnômpênh.

 30. Ô.Hoàng Chúng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lao Cai.

 31. Ô.Chu Văn Chuẩn , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tây.

 32. Ô Hồ Ngọc Cứ , Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương TP-HCM

 33. Ô Lê Dân , Đạo diễn Điện ảnh TP Hồ Chí Minh

 34. Ô.Nguyễn Công Danh , Linh mục , Chủ tịch UBĐK Công giáo TP HCM.

 35. Ô Phan Đình Diệu, GS, ĐH Quốc gia HN

 36. Bà Mai Thị Dần , Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Lê Lai 2, Cty Da giày Hải Phòng

 37. Ô. Lê Văn Dưỡng , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hải Dương.

 38. Ô Nguyễn Lân Dũng , GS, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 39. Bà Nguyễn Kim Dung , Chủ nhiệm HTX Công nghiệp Điện Biên TP Hà Nội

 40. Ô Nguyễn Đăng Dung, Phó GS, ĐH Quốc gia Hà Nội

 41. Ô.Thích Thiện Duyên , Hoa.thượng, Trưởng ban trị sự Phật giáo Tỉnh Quảng Nam.

 42. Ô Phạm Thế Duyệt , UV Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng.

 43. Ô Nguyễn Tấn Đạt , Phó Trưởng ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo.

 44. Ô Trần Văn Đăng, UV Đoàn Chủ Tịch , Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN khoá IV

 45. Bà Nguyễn Phước Đại, Nhân sĩ.

 46. Ô Lưu Văn Đạt, GS, Phó Chủ tịch Hội Luật Gia VN

 47. Bà Linh Nga Niết Đam , Dân tộc Ê đê, Hội Văn nghệ các Dân tộc Thiểu số VN

 48. Ô Đàm Trung Đồn, GS, ĐH Quốc gia Hà Nội.

 49. Ô Trần Phước Đường, GS - Trường Đại học Cần Thơ.

 50. Ô.Đinh Công Đoàn , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang.

 51. Ô Ya Đúc, Nhân sĩ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng.

 52. Ô Nguyễn Đình Đức, Kiều bào tại CHLB Nga, Viện sĩ viện Hàn lâm KH Nga,

 53. Ô Lâm Công Đức, GS - Ngành Lâm nghiệp ở TP - H CM.

 54. Bà Bờ Ríu Thị Gươnh, Dân tộc Ka Tu, Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện Giằng tỉnh Quảng Nam

 55. Bà Nay HGiêng , Dân tộc M Nông, Chủ tịch hội LH Phụ nữ huyện Buôn Đôn, Đắc lắc

 56. Ô Ninh Viết Giao, Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Nghệ An

 57. Bà Rơ Chăm H Yeo , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai

 58. Bà Đàng Thị Mỹ Hương , Dân tộc Chăm, Giáo viên trường PTTH Ninh Hải, Ninh Thuận

 59. Ô Phạm Hưng , Chủ tịch Hội Luật gia VN

 60. Ô Trần Văn Hà , GS, Bác sĩ Thú y Hội Chăn nuôi VN

 61. Ô.Nguyễn Xuân Hải , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hoà.

 62. Bà Phùng Thị Hải , Cty TNHH Thuỷ Hải Hải phòng.

 63. Ô. Cao Thanh Hải , Dân tộc Thổ, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp Nghệ An

 64. Bà Lê Thị Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh

 65. Ô.Hà Đăng Hạnh , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ninh.

 66. Ô Nguyễn Hữu Hạnh , Nhân sĩ, TP Hồ Chí Minh.

 67. Ô Nguyễn Văn Hạnh , Nhà Công thương gia , TP Hồ Chí Minh.

 68. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh , Kiều bào tại CHLB Đức, Chủ tịch hội Phụ nữ Đức - Việt

 69. Ô.Vũ Hồi, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám VN

 70. Ô.Dương Thanh Hồng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh.

 71. Ô.Lương Văn Hận , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam.

 72. Ô Trần Hậu, PTS, Giám đốc Trung tâm Công tác Lý luận Mặt trận cơ quan UBTWMTTQVN.

 73. Bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn LĐ Việt Nam

 74. Ô Lê Minh Hiền, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Viet Nam tỉnh Cà Mau

 75. Ô Vũ Tuyên Hoàng, GS, Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT VN

 76. Ô Phạm Ngọc Hùng, Nhân sĩ, thành phố Hồ Chí Minh.

 77. Ô Nông Quang Hiền, Dân tộc Giáy, Phó phòng Nội chính Văn xã Thanh tra tỉnh Lao Cai

 78. Ô A Hiết, Dân tộc Xê Đăng, tỉnh Kon Tum.

 79. Ô.Phạm Quốc Hưng , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nam Định.

 80. Ô.Đặng văn Hoàn , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình.

 81. Ô Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Giám đốc TT Hỗ trợ KH - CN và phát triển Nông thôn.

 82. Ô.Ngô Gia Hy, Thạc sĩ Y khoa TP Hồ Chí Minh.

 83. Ô Đinh Gia Khánh, GS-Viện Văn học Dân gian TT KH XH và NV .

 84. Ô Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường PTTH Dân lập Ma ri Quy Ri, Hà Nội.

 85. Ô. Nguyễn Tấn Khoá , Linh mục, Chủ tịch UBĐK Công giáo Tỉnh Quảng Nam.

 86. Ô Đặng Văn Khoa, GĐ doanh nghiệp Văn Khoa Sài gòn, TP HCM

 87. Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN

 88. Ô Vũ Trọng Kim, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS - HCM

 89. Ô. Ung Ngọc Ky, UV- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN khoá IV

 90. Ô.Phạm Khuê , GS, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

 91. Ô.Cầm Chí Kiên , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sơn La.

 92. Ô Ngô Diệu Kế, Kiều bào tại Nhật bản, Tổng giám đốc Cty liên doanh Sài Gòn Sakura TP HCM.

 93. Ô Lê Mã Lương, Anh hùng QĐ, giám đốc Bảo tàng quân đội Nhân dân Việt Nam

 94. Bà Trần Thị Lành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển Phụ nữ dân tộc

 95. Bà Bùi Thị Lạng , TS Hải dương học - TP Hồ Chí Minh.

 96. Bà Hoàng Lan , P chủ tịch, Tổng thư ký hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ côi VN.

 97. Bà Lê Thị Thanh Liêm , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre.

 98. BàThích Nữ Ngoạt Liên , Ni trưởng, TP Hồ Chí Minh.

 99. Bà Đặng Thị Lợi , Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều TP Hải phòng.

 100. Ô.Trần Văn Liệp , Chánh phối sư, Phó ban thường trực Hội thánh Cao Đài phái Ban chỉnh ( Bến Tre)

 101. Ô.Nguyễn Huy Liệu , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh.

 102. Bà Phạm thị Mỹ Lệ , Giám đốc doanh nghiệp tư nhân chế biến hạt điều, tỉnh Bình Phước

 103. Bà Nguyễn Thị Loan , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc.

 104. Ô.Cà Xuân Lỵ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bắc Cạn.

 105. Ô.Phạm Xuân Luôn , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Yên.

 106. Ô.Trần Văn Luận , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng.

 107. Ô.Đặng Trần Luật , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ.

 108. Ô Nguyễn Văn Luỹ , Kiều bào tại Mỹ, Nguyên chủ tịch Hội người VN tại Mỹ

 109. Ô Phạm Lợi, Chủ tịch ubmt Tổ quốc Viet Nam tp - Hà Nội

 110. Ô Trần Thành Long, Chủ tịch ubmtTQ Viet Nam tp - Hồ Chí Minh

 111. Bà Trương Thị Mai , Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN

 112. Bà Lê Thị Thanh Mai , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang.

 113. Ô.Lò Khâm Mao , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thanh Hoá.

 114. Bà Trương Thị Mầu, Dân tộc Mường, giám đốc TT Y tế huyện Bá Thước Th.hoá,

 115. Ô.Nguyễn Văn Minh , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương.

 116. Ô.Lê Hoàng Minh , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bạc liêu.

 117. Ô Trương Hán Minh, Người Hoa, Hoạ sĩ TP Hồ Chí Minh.

 118. Ô Nguyễn Ngọc Minh, Phó GS - Giám đốc TT Truyền máu miền Trung Bệnh viện TƯ Huế.

 119. Ô Lý Ngọc Minh, Giám đốc Xí nghiệp gốm sứ Minh Long - tỉnh Bình Dương

 120. Ô Thái Văn Năm , Phó ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo.

 121. Bà Nguyễn Thị Nữ, Giám đốc Cty TNHH Công nghiệp Xây dựng, Thương mại Đức Tân TP HCM.

 122. Ô.Nguyễn Viết Nên , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị.

 123. Ô Châu Trọng Ngô , Thân nhân người VN định cư ở nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế

 124. Bà Lương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định

 125. Ô Diệp ánh Nguyệt, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đại Đình, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

 126. Ô Huỳnh Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm HTX gốm sứ Thái Dương tỉnh Đồng Nai

 127. Ô Huỳnh Hữu Nghiệp, Kiều bào tại Pháp, Uỷ viên ĐCT Thường trực Hội Người VN tại Pháp

 128. Ô Nguyễn Trọng Nhân, GS, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ VN

 129. Ô Mai Thế Nguyên , Kiều bào tại Na uy, Kiến trúc sư trưởng.

 130. Bà Cụt Thị Nguyệt , Dân tộc Khơ Mú, Giáo viên trường Trung cấp SP kỳ Sơn Nghệ an

 131. Ô.Chu Văn Nhằn , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên

 132. Ô. Dương Nhơn, Hoa thượng Phật giáo Khơ me, tỉnh Sóc Trăng.

 133. Ô Ngô Thanh Nhàn , Kiều bào tại Mỹ, Nguyên UV BCH Hội người VN tại Mỹ

 134. Ô . Danh Nhưỡng , Hoa thượng, Trưởng ban trị sự Phật giáo Khơ me tỉnh Kiên Giang.

 135. Ô.Hồ Ngọc Nhuận, Nhà báo TP Hồ Chí Minh.

 136. Ô.Hoàng Lộc Nhung , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Yên Bái.

 137. Ô.Hà Văn Núi , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bắc Giang.

 138. Ô.Đinh Văn Oanh , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ An.

 139. Ô Vi Văn ỏm , Dân tộc Xi Mun tỉnh Sơn La.

 140. Ô Nguyễn Xuân Oánh, Nhân sĩ.

 141. Ô Vũ Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

 142. Ô Hồ Xuân Pay , Dân tộc Pa Kô tỉnh Quảng Trị

 143. Ô. Thích Đức Phương , Hoa thượng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế.

 144. Ô Viễn Phương, Chủ tịch Hội VH- NT, TP Hồ Chí Minh.

 145. Bà Ng. Thị Minh Phương , PTS, Viện KHGD Bộ Giáo dục Đào tạo

 146. Bà Ng. Thị Ngọc Phượng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP HCM

 147. Ô Trần Đông Phong, UV Ban Thường trực khoá IV

 148. Ô Cao Xuân Phổ , Phó GS - Trung tâm Khoa học XH và NV Quốc gia.

 149. Ô Cao Phai, Dân tộc Rắc lây, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

 150. Ô Vĩnh Phối , Phó GS Trường Nghệ thuật Thừa Thiên Huế.

 151. Ô Đinh Bằng Phi , Nghệ sĩ ưu tú đoàn nghệ thuật Hát Bội TP Hồ Chí Minh

 152. Ô.Phượng Quầy Phin, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Giang.

 153. Ô. Đỗ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Sinh Vật cảnh Việt Nam

 154. Ô Trần Đình Phùng, Chánh Văn phòng UBTƯMTTQVN

 155. Ô Trương Công Phú, Chuyên gia Kinh tế Bộ Tài Chính

 156. Ô. Hoàng Kim Phúc, Mục sư, Hội trưởng Tổng hội Hội Thánh Tin lành.

 157. Ô. Thích Trí Quảng , Hoa thượng, Trưởng ban Trị sự thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.

 158. Ô Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh VN

 159. Ô Phan Quang, Chủ tịch Hội Nhà Báo VN

 160. Ô.Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử VN

 161. Bà Đinh Thị Quy , Chủ tịch Công đoàn Cty Công trình Giao Thông 3 Hà Nội

 162. Ô Nguyễn Minh Sáng , Nông dân sản xuất giỏi tỉnh Phú Thọ

 163. Ô Cử Vần Sáu , Dân tộc Mông, thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn Hà Giang

 164. Ô.Phạm Hồng Sơn , Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Hải phòng .

 165. Ô.Trần Minh Sơn , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cần Thơ.

 166. Bà Phạm Thị Sơn , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu.

 167. Ô.Chu Phạm Ngọc Sơn , GS,TS Chủ tịch các hội KHKT TP- Hồ Chí Minh.

 168. Ô Lợi Hồng Sơn, Người Hoa, Bác sĩ bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

 169. Bà Trần Thị Ngọc Sơn, TS, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

 170. Bà Trần Ngọc Sương, Quyền Giám đốc Nông trường Sông Hậu tỉnh Cần Thơ

 171. Bà Hoàng Xuân Sính, GS, Đại học Quốc gia Hà Nội

 172. Bà Ng. Thị Ngọc Sương , GS, Đại học Quốc gia TP HCM.

 173. Ô Pờ Diệp Sàng , Dân tộc Hà Nhì, , Chủ tịch UBMT Mường tè, Lai Châu

 174. Ô Phạm Bích San, Phó GS - Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia

 175. Ô Trần Mạnh Sang , Phó giám đốc nhà máy Đông lạnh Quy Nhơn, Bình Định.

 176. Ô.Mùa A Sấu, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lai Châu.

 177. Ô.Đào Soát, Chủ tịch Hội Người Mù VN

 178. Ô.Phạm Song , GS, Chủ tịch Hội DS và KHH Gia đình VN

 179. Ô Đỗ Tấn Sĩ, Thân nhân người VN định cư ở nước ngoài.

 180. Ô Trần Đức Tăng , Thái đầu sư Cao đài Minh Chơn Đạo tỉnh Cà Mau.

 181. Ô.Nguyễn Phước Tương , GS , TT Khoa học XH và NV Quốc gia.

 182. Ô.Nguyên Phong Tam , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang.

 183. Ô.Trần Văn Tấn, GS, Đại học Quốc gia Thành phố HCM.

 184. Nguyễn Tài Thư, PGS - TT Khoa học XH và NV Quốc gia,

 185. Ô Vũ Duy Thái , Phó Chủ tịch hiệp hội Công thương TP Hà Nội, Giám đốc XN xây dựng Thái Thành.

 186. Ô Ama Thái , Dân tộc Ê đê,nông dân sản xuất giỏi tỉnh Đắc Lắc

 187. Ô. Bùi Thế Thành , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước.

 188. Ô. Lương Tấn Thành , GS, Bênh viện Bạch Mai Hà Nội.

 189. Ô Vưu Khải Thành , Tổng giám đốc tổng công ty Bitís.

 190. Ô Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm CLB các doanh nghiệp trẻ- Hội LHTNVN.

 191. Ô Vi Kiến Thành, Dân tộc Tày, vụ Mỹ thuật Bộ VHTT.

 192. Ô.Nguyễn Văn Thạnh, Chủ tịch UBMT tỉnh Long An.

 193. Bà Phạm Trương thị Thọ, TS - Hội Hoá học VN

 194. Ô. Thượng Thơ Thanh, Phối sư, Hội trưởng hội đồng Chưởng quản Cao Đài Tây Ninh.

 195. Bà Ngô Bá Thành, TS, Phó Chủ tịch Hội Luật gia VN

 196. Ô Võ Quốc Thắng, Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Thương Mại "Đồng Tâm" TP Hồ Chí Minh

 197. Ô Đỗ Duy Thường, UV Ban Thường trực khoá IV

 198. Ô Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT VN

 199. Ô Hồ Sĩ Thoảng, TS, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng CTy Dầu khí VN

 200. Ô Nguyễn Túc, UV Đoàn Chủ tịch, UV Ban Thường trực khoá IV

 201. Ô Dương Văn Trình, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

 202. Ô Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính Trị BCH TƯ Đảng CSVN, Trưởng Ban Dân vận TW

 203. Ô Nguyễn Đức Triều, Chủ tịch Hội Nông dân VN

 204. Ô Lý Chánh Trung, nhân sĩ.

 205. Ô Lê Truyền, UV Ban Thường trực khoá IV

 206. Ô .Thích Trí Tịnh, Hoa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo VN

 207. Ô.Đỗ Quang Thường , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thái Bình.

 208. Ô.Lê trọng Thi , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Nam.

 209. Ô Hoàng Văn Thượng , Anh hùng LLVT tỉnh Cao Bằng.

 210. Ô Đỗ Hoàng Thiệu, Giám đốc Đà Nẵng Ngân hàng TP Đà Nẵng.

 211. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa , GS- TS Trung tâm KHTN và CNQG

 212. Ô. Đinh Trí Thức , Linh mục, xứ Đồng Quang, Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

 213. Ô.Nguyễn Tài Thu , GS, Chủ tịch Hội Châm cứu VN.

 214. Bà Trần Thị Bích Thu, Kiều bào tại Austraylia

 215. Ô Lê Đắc Thuận , Kiều bào tại Austraylia.

 216. Bà Triệu Thuỷ Tiên , Dân tộc Nùng, hiệu trưởng trường VHNT tỉnh Lạng Sơn.

 217. Ô.Nguyễn Sơn Tùng , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp.

 218. ÔVũ Văn Tiền, Tổng giám đốc Cty XNK Tổng hợp TNHH Geleximco, Hà Nội

 219. Ô. Kim cương Tử, Hoa thượng Phó chủ tịch Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo VN.

 220. Ô Hồ Tứi , Dân tộc Ka Tu, tỉnh Thừa Thiên Huế

 221. Ô.Lều Thọ Trình , GS, Trường Đại học Xây dựng HN

 222. Ô.Nguyễn Ngọc Trìu , Chủ tịch Hội Làm Vườn VN

 223. Ô.Hoàng Ngọc Trân, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi.

 224. Ô Trần Thành Trai , Bác sĩ Bệnh Viện Nhi đồng 1 TP. HCM

 225. Ô Võ Ngọc Triễm , Nông dân sản xuất giỏi tỉnh An Giang .

 226. Ô Ngô Văn Triển, Phó trưởng ban Phong trào cơ quan UBTƯMTTQVN

 227. Ô.Lê Văn Triết , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai.

 228. Ô Nguyễn Thanh Trúc, Chủ nhiệm HTX Liên Hưng, huyên Phụng Hiệp tỉnh Cần Thơ

 229. Ô Nguyễn Phúc Tuần, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ cơ quan UBTƯMT TQVN

 230. Ô Trần Quang Tuấn, Giám đốc Công ty Điện chiếu sáng TP Đà Nẵng

 231. HT Thích Phổ Tuệ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh Hà Tây.

 232. Ô.Nguyễn Ty, PTS, Chủ tịch Hội đồng TƯ LM các HTX VN

 233. Ô Đào Văn Tý , Dân tộc Châu ro, tỉnh Đồng Nai.

 234. Ô Trần Tý, Trưởng phòng viện địa lý TT-KHTN và CNQG

 235. Ô.Nguyễn Thiên Tích, Chủ tịch Hội Y học Dân tộc Cổ truyền VNVN.

 236. Ô.Lê Văn Ưng , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận.

 237. Ô Trần Lê Văn , Nhà thơ, Hội Nhà Văn VN

 238. Bà Lương Bạch Vân , Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo TP-HCM

 239. Ô Đặng Nghiêm Vạn, GS - Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia

 240. Ô Nguyễn Văn Vi, Nhạc sĩ tỉnh Đồng Nai.

 241. Ô.Hoàng Thế Viện, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tuyên Quang.

 242. Ô Nguyễn Tiến Võ, UV Đoàn Chủ tịch, UV Ban Thường trực khoá IV

 243. Ô Nguyễn Chí Vu, PTS, Chủ tịch LH các Tổ chức Hữu nghị VN

 244. Ô.Trương Nghiệp Vũ , Chủ tịch UBMTTQVN Ninh Thuận.

 245. Ô.Nguyễn Văn Vĩnh , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh.

 246. Ô Nguyễn Thành Vĩnh , Luật sư, Giám đốc Cty Luật TP Hà Nội.

 247. Ô Đinh Xông , Dân tộc Hrê, huyên Minh Long Quảng Ngãi.

 248. Ô Ma ha Thạch Xa ray, Phó Chủ tịch Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN

 249. Ô.Bùi Xướng , Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình.

 250. Ô Phạm Khiêm Ích , PGS Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc TT KH XH và NV.