UỶ BAN TRUNG ƯONG MTTQVN

 
   hôm nay :   11/07/2008
 

 

 

 

ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Đại hội I Đại hội II Đại hội III Đại hội IV Đại hội V Đại hội VI

DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG ĐẠI HỘI  IIIĐOÀN CHỦ TỊCH

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Được thông qua tại Đại hội III (11/1988)

Chủ tịch danh dự

Ông Hoàng Quốc Việt - Nhà hoạt động Cách mạng lão thành

Chủ tịch Đoàn chủ tịch:

                                Ông Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch Đoàn chủ tịch:

      1. Ông Phan Anh

      2. Ông Phạm Văn Kiết

Uỷ viên Đoàn chủ tịch:

Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam.

Ông Cù Huy Cận - Phó chủ tịch hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Ông Phan Đình Diệu - giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện điều khiển học.

Ông Hà Quang Dự - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quang Đạo - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ông Huỳnh Trung Đồng - Chủ tịch Hội những người Việt Nam tại Pháp

Ông Hoàng Minh Giám - Giáo sư, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hanh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê văn Hoan - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên.

Thiếu tướng Nguyễn Nam Khánh - Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Hoàng Trường Minh - Trưởng Ban Dân tộc trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nhân - giáo sư, tiến sĩ y khoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Anh hùng lao động.

Ông Núp - Dân tộc Bana, Anh hùng các lực lượng vũ trang. Chủ tịch danh dự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia lai - Kon tum

Nguyễn thị Nữ - nhà công kỹ nghệ, Giám đốc xí nghiệp công tư hợp doanh gạch bông Đức Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Khắc Quảng - Giáo sư, Bác sĩ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Ông Sơn Thông - Chủ tịch danh dự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cửu Long.

Ông Nguyễn Thành Thơ - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam.

Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Trân - Giáo sư, Tiến sĩ toán cơ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, Phó trưởng ban Việt kiều TW

Linh mục Võ Thành Trinh - Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo yêu nước Việt Nam.

Ông Lý Chánh Trung - Phó Chủ tich Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng - Giáo sư đại học y khoa.

Ông Nguyễn Xiển - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

Ông Nghiêm Xuân Yêm - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

 


 

BAN THƯ KÝ

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Được thông qua tại Đại hội III (11/1988)

Tổng Thư Ký

Ông Phạm Văn Kiết - Phó Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Tổng Thư Ký

Ông Hồ Anh Dũng.

Uỷ viên Thư ký

Ông Mai Khang

Ông Hoàng Thái

Ông  Nguyễn Tiến Thụ

Ông Nguyễn Túc

 

 

 

      Thông tin khác
       
   

 

 

   
 
English
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2007 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:-BVHTT • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email: ubmttqvn@mattran.org.vn