"Đổi rác nhựa - lấy quà" - mô hình hay cần lan tỏa
"Đổi rác nhựa - lấy quà" - mô hình hay cần lan tỏa
(Mặt trận) -Đảm bảo vệ sinh môi trường là một tiêu chí rất quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cũng chính trong thực hiện xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện những...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản