Chăm lo đời sống của nhân dân
Chăm lo đời sống của nhân dân
(Mặt trận) -Mặt trận các cấp quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản