Tin mới
Công tác giảm nghèo ở Phúc Khánh
Công tác giảm nghèo ở Phúc Khánh
(Mặt trận) -Những năm qua, từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước về thực hiện các chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cùng với sự chỉ đạo thường xuyên của chính quyền địa phương, phát huy nội lực của người dân,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản