Dấu ấn Tạp chí Mặt trận 1 năm sau đổi mới
Dấu ấn Tạp chí Mặt trận 1 năm sau đổi mới
(Mặt trận) - Năm 2017 đi qua, Tạp chí Mặt trận ghi dấu đậm nét với những đổi mới toàn diện về tổ chức quản lý công tác tòa soạn, Tạp chí in nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, từng bước trở...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản