Mỗi tấm lòng là một hành động
Mỗi tấm lòng là một hành động
(Mặt trận) -Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những ngày qua, nhiều đơn vị, cá nhân trong tỉnh Quảng Ngãi tham gia ủng hộ công tác phòng,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản