Bắc Kạn phát huy vai trò của người có uy tín
Bắc Kạn phát huy vai trò của người có uy tín
(Mặt trận) -Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách,...
Hoàng Su Phì phát huy vai trò người có uy tín
Hoàng Su Phì phát huy vai trò người có uy tín
(Mặt trận) -Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản