Xóa nghèo ở Bù Ðốp
Xóa nghèo ở Bù Ðốp
(Mặt trận) -Tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, anh Ðiểu Cần, Trưởng thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản