Cuộc vận động thấm sâu vào đời sống
Cuộc vận động thấm sâu vào đời sống
(Mặt trận) -Bằng công tác vận động tuyên truyền hiệu quả, 5 năm qua, với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã góp phần tích...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản